Razmena studenata

Učešće i uspeh studenata VPTŠ u Slovačkoj

Učešće i uspeh studenata VPTŠ na Međunarodnoj naučnoj studentskoj konferenciji pod nazivom "Recent Advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy", održanoj na Tehničkom fakultetu, Slovačkog univerziteta za agrokulturu, Nitra, Slovačka, u periodu od 3.5.2011. do 5.5.2011.