Bezbednost i zdravlje na radu

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

RB Naziv predmeta Semestar Obavezni / izborni Broj časova ESPB
1 Metode istraživanja i naučne komunikacije Prvi Obavezan 2+2 6
2 Upravljanje rizikom i metode procene rizika Prvi Obavezan 3+3 8
3 Upravljanje projektima Prvi Obavezan 2+2 6
4 Izborni 1 (od 3 predmeta se bira jedan) Prvi Izborni 3+3 7
4.1 Proizvodni procesi i sistemi zaštite      
4.2 Postrojenja i instalacije pod pritiskom      
4.3 Zaštita građevinskih objekata od požara      
5 Informatička metodologija istraživačkog rada Drugi Obavezan 4+4 7
6 Izborni 2 (od 3 predmeta se bira jedan) Drugi Izborni 3+3 7
6.1 Elementi automatizacije      
6.2 Transportni sistemi      
6.3 Osnove ekološkog građenja
7 Izborni 3 (od 2 predmeta bira se jedan) Drugi Izborni 3+3 7
7.1 Buka i vibracija      
7.2 Nejonizujuće zračenje      
8 Stručna praksa (60 časova) Drugi Obavezan 2
9 Specijalistički rad Drugi Obavezan 10
Ukupno časova predavanja i vežbi 20+20  
Ukupno ESPB: 60