Nastavak obrazovanja

Studenti koji su završili studije u trogodišnjem trajanju

1. Studenti koji su završili studije u trogodišnjem trajanju na studijskom programu Preduzetni menadžment za ostvarivanje prava na diplomu visokog obrazovanja prvog stepena strukovnih studija i stručnog naziva strukovni menadžer obavezni su da odbrane Završni rad.

2. Studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu trogodišnjih studija na studijskom programu Trgovina a upisuju se na studijski program strukovnih studija Menadžment radi sticanja diplome Strukovni menadžer, obavezni su da polože:

R.b Naziv predmeta Godina studija Status predmeta Broj ESPB bodova
1 Industrijski menadžment I Obavezan 7
2 Menadžment inovacija II Obavezan 8
3 Menadžment investicija II Obavezan 8
4 Poslovna etika III Izborni – bira se jedan od šest predmeta 7
5 Menadžment u turizmu III Izborni – bira se jedan od šest predmeta 7
6 Zaštita na radu III Izborni – bira se jedan od šest predmeta 7
8 Upravljanje otpadom III Izborni – bira se jedan od šest predmeta 8
9 Elektronsko poslovanje III Izborni – bira se jedan od šest predmeta 8
10 Poslovne finansije III Izborni – bira se jedan od šest predmeta 8
11 Završni rad III Obavezan 10
Ukupno: 40(41)

Ukoliko su predmeti Menadžment razvoja i Menadžment investicija položeni kroz izborne predmete, priznaje se položen ispit od ova dva ispita. Položen nastavni predmet Menadžment razvoja priznaje se kao položen predmet Menadžment inovacija.

Studenti koji su završili studije u dvogodišnjem i dvoipogodišnjem trajanju

1. Studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu dvogodišnjih studija na studijskom programu Preduzetni menadžment upisuju se u treću godinu strukovnih studija na studijski program Menadžment radi sticanja diplome Strukovni menadžer i obavezni su da polože:

R.b Naziv predmeta Godina studija Status predmeta Broj ESPB bodova
1 Istraživanje tržišta II Obavezan 5
2 Menadžment inovacija II Obavezan 8
3 Stručna praksa 2 III Obavezan 6
4 Menadžment u turizmu III Izborni- biraju se dva od tri predmeta 7
5 Poslovna etika III Izborni- biraju se dva od tri predmeta 7
6 Zaštita na radu III Izborni- biraju se dva od tri predmeta 7
7 Upravljanje otpadom III Izborni-biraju se dva od tri predmeta 8
8 Elektronsko poslovanje III Izborni-biraju se dva od tri predmeta 8
9 Poslovne finansije III Izborni-biraju se dva od tri predmeta 8
10 Završni rad III Obavezan 10
Ukupno 59

2. Studenti koji su diplomirali na drugim srodnim višim školama upisuju strukovne studije po uslovima utvrđenim u svakom pojedinačnom slučaju upoređujući nastavni plan i program po kome je lice diplomiralo i njegovu usklađenost sa odgovarajućim ili srodnim studijskim programom strukovnih studija.