STRUČNA PRAKSA 23.05.2013

Fotografije studenata Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija u Užicu, Proizvodno-inženjerska informatika preduzećima: Metalac - Gornji Milanovac, FRA Čačak i InMold Požega realizovana 23. maja 2013. godine.