najava događaja


Dan slobodnog softvera 27. maj 2011

Predavanje o slobodnom sofveru i Linux distribuciji Ubuntu