Obuka za turističke animatore

Najbolji studenti Visoke poslovno tehničke škole, odseka za turizam, pohađali su kurs za animatore u turističkim orgranizacijama u organizaciji više turističkih i privrednih organizacija sa Zlatibora. Predavači na kursu bili su iz agencije Futurizam u Novom Sadu. Prilog pripremila novinar Dragana Rosić