Poseta forezniČkom centru

Fotografije studenata Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija u Užicu, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine, nastale prilikom realizacije stručne prakse u Forezničkom centru u Užicu, 28. januara 2015. godine.