Sajam turizma 23.02.2013

Fotografije studenata Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija u Užicu, studijski program Turizam, sa sajma Turizma u Beogradu 23. februara 2013. godine.