Formular za prijavu

Prijava za polaganje diferencijalnog ispita Zdravstvena nega

Ime:*
Prezime:*
Zavrsena srednja škola:*
E-mail:*
Telefon:*
Ustanova ZC Užice u kojoj ste zainteresovani da obavite pripremu:*
Komentar
 
  

Naknadu u iznosu od 10.000,00 dinara za pohađanje tronedeljne pripreme (90časova) u ZC Užice i polaganje diferencijalnog ispita uplatiti na tekući račun 840-1147666-48, sa naznakom za polaganje diferencijalnog ispita, primalac VŠSS Užice.
Zadnji datum za prijavu diferncijalnog ispita je 30. maj 2019. godine i do ovog datuma treba izvršiti uplatu.