Unapređenje visokog obrazovanja

Međunarodna konferencija na Visokoj poslovnoj tehničkoj školi

Članak o naučnoj konferenciji SED 2011 i strategiji razvoja visokog obrazovanja u Užicu.

"Konačni cilj škole je jačanje potencijala u pravcu razvoja integrisanog Univerziteta u Užicu. Kadrovskim potencijalima i angažovanjem daćemo pun doprinos visokom obrazovanju Zlatiborskog okruga." - izjava direktora škole Prof. dr Ljubica Diković.

Članak je objavljen u Vestima od 14. oktobra 2011 na strani 15. Autor članka je Dragica Cvijović.