TV Alfa 19.01.2011

Gosti VPTŠ iz Slovačke u poseti Privrednoj komori

Januara 2011. u posetu Visoko poslovno tehničkoj školi došla je delegacija Tehničkog fakulteta iz slovačkog grada Nitra. Cilj posete je upoznavanje sa radom, nastavnicima i studentima škole i uspostavljanje trajne saradnje između ove dve ustanove. U okviru posete organizovana je i poseta Regionalnoj privrednoj komori u Užicu i upoznavanje sa privrednim kretanjima i potencijalima regiona. Prilog novinara Nikole Kape je objavljen na TV Alfa iz Užica 19. januara 2011.