TV Alfa 18.01.2011

Poseta predstavnika slovačkog Tehničkog fakulteta iz grada Nitra

Januara 2011. u posetu Visoko poslovno tehničkoj školi došla je delegacija Tehničkog fakulteta iz slovačkog grada Nitra. Cilj posete je upoznavanje sa radom, nastavnicima i studentima škole i uspostavljanje trajne saradnje između ove dve ustanove. Prilog novinara Nikole Kape je objavljen na TV Alfa iz Užica 18. januara 2011.