DAN ŠKOLE 2017

Naša škola u proteklih godinu dana

Kratka retrospektiva dešavanja i aktivnosti u protekloj godini.