DAN ŠKOLE - 40 GODINA POSTOJANJA - "DAN"

Proslava 40 godina rada Škole i promocija diplomiranih studenata na osnovnim i specijalističkim studijama. Prilog Nova mreža Srbije "DAN".