Raspored ispita septembar 2013

Predmet Odsek Datum Vreme Sala Napomena
Agencijsko i hotelsko poslovanje TT 20 -Avg-13 16:00 207
Alati baza podataka IN 21 -Avg-13 8:00 208
Alati baza podataka MA 21 -Avg-13 8:00 208
Alati i pribori MA 20 -Avg-13 11:00 317
Aplikativni softver GR 23 -Avg-13 8:00 208
Aplikativni softver IN 23 -Avg-13 8:00 208
Aplikativni softver MA 23 -Avg-13 8:00 208
Aplikativni softver PM 23 -Avg-13 8:00 208
Aplikativni softver u turizmu TT 23 -Avg-13 8:00 208
Betonske konstrukcije 1 GR 21 -Avg-13 10:00 317
Betonske konstrukcije 2 GR 26 -Avg-13 9:00 318
Betonske konstrukcije i mostovi GR 26 -Avg-13 9:00 318
CAD MA 22 -Avg-13 9:00 208
CAD-2D MA 26 -Avg-13 11:00 208
CAD-3D MA 22 -Avg-13 9:00 208
Eko menadžment PM 20 -Avg-13 10:00 109
Eko zaštita u industriji TH 27 -Avg-13 10:00 317
Ekologija i turizam TT 27 -Avg-13 10:00 318
Ekološki menadžment TH 20 -Avg-13 10:00 109
Ekonomika biznisa IN 27 -Avg-13 12:00 302
Ekonomika biznisa PM 27 -Avg-13 12:00 302
Ekonomika biznisa TT 27 -Avg-13 12:00 302
Elektronsko poslovanje PM 29 -Avg-13 10:00 317
Elektronsko poslovanje u turizmu TT 29 -Avg-13 10:00 317
Elektrotehnika sa elektronikom IN 22 -Avg-13 9:00 302
Elektrotehnika sa elektronikom MA 22 -Avg-13 9:00 302
Elektrotehnika sa elektronikom TH 22 -Avg-13 9:00 302
Engleski jezik 1 GR 5-Sep-13 10:00 302
Engleski jezik 1 IN 5-Sep-13 10:00 302
Engleski jezik 1 MA 5-Sep-13 10:00 302
Engleski jezik 1 PM 5-Sep-13 10:00 302
Engleski jezik 1 TH 5-Sep-13 10:00 302
Engleski jezik 1 TT 5-Sep-13 10:00 302
Engleski jezik 2 GR 5-Sep-13 10:00 302
Engleski jezik 2 IN 5-Sep-13 10:00 302
Engleski jezik 2 MA 5-Sep-13 10:00 302
Engleski jezik 2 PM 5-Sep-13 10:00 302
Engleski jezik 2 TH 5-Sep-13 10:00 302
Engleski jezik 2 TT 5-Sep-13 10:00 302
Fizička hemija TH 27 -Avg-13 10:00 317
Fizika GR 28 -Avg-13 11:00 317
Fizika MA 28 -Avg-13 11:00 317
Fizika TH 28 -Avg-13 11:00 317
Francuski jezik 1 TT 4-Sep-13 12:00 109
Francuski jezik 2 TT 4-Sep-13 12:00 109
Geodezija GR 24 -Avg-13 8:00 207
Gradilišna i finansijska dokumentacija GR 21 -Avg-13 9:00 318
Građevinski materijali GR 21 -Avg-13 9:00 318
Grafički dizajn IN 26 -Avg-13 11:00 208
Hemija TH 20 -Avg-13 9:00 302 Pismeni
Hemija TH 26 -Avg-13 9:00 109 Usmeni
Hemija 1 TH 20 -Avg-13 9:00 302 Pismeni
Hemija 1 TH 26 -Avg-13 9:00 109 Usmeni
Hemija 2 TH 23 -Avg-13 9:00 302 Pismeni
Hemija 2 TH 4-Sep-13 9:00 109 Usmeni
Hidrotehnika GR 23 -Avg-13 12:00 207
Industrijski menadžment PM 28 -Avg-13 9:00 302
Industrijski računari MA 2-Sep-13 10:00 205
Internet tehnologije IN 5-Sep-13 9:00 109
Internet tehnologije MA 5-Sep-13 9:00 109
Istraživanje tržišta IN 22 -Avg-13 11:00 109
Istraživanje tržišta PM 22 -Avg-13 11:00 109
Istraživanje turističkog tržišta i MIS TT 22 -Avg-13 11:00 109
Izvori zagađenja radne i životne sredine TH 6-Sep-13 10:00 317
Komercijalno poznavanje robe IN 3-Sep-13 12:00 207
Komercijalno poznavanje robe PM 3-Sep-13 12:00 207
Kompjuterska grafika MA 26 -Avg-13 12:00 208
Kompjuterska grafika TH 26 -Avg-13 12:00 208
Korozija i zaštita TH 2-Sep-13 10:00 318
Logistika u trgovini TT 20 -Avg-13 9:00 205
Marketing PM 6-Sep-13 11:00 302
Marketing (stari program) IN 20 -Avg-13 10:00 109
Marketing (stari program) PM 20 -Avg-13 10:00 109
Marketing (stari program) TT 20 -Avg-13 10:00 109
Marketing menadžment IN 20 -Avg-13 10:00 109
Marketing u turizmu TT 6-Sep-13 11:00 302
Mašine alatke MA 29 -Avg-13 9:00 205
Mašinski elementi MA 21 -Avg-13 11:00 205
Matematičko modeliranje IN 30 -Avg-13 14:00 207
Matematičko modeliranje MA 30 -Avg-13 14:00 207
Matematika 1 GR 29 -Avg-13 10:00 109 Pismeni
Matematika 1 IN 29 -Avg-13 10:00 109 Pismeni
Matematika 1 MA 29 -Avg-13 10:00 109 Pismeni
Matematika 1 TH 29 -Avg-13 10:00 109 Pismeni
Matematika 2 GR 31 -Avg-13 8:00 302 Pismeni
Matematika 2 IN 31 -Avg-13 8:00 302 Pismeni
Matematika 2 MA 31 -Avg-13 8:00 302 Pismeni
Matematika 2 GR 2-Sep-13 10:00 302 Usmeni
Matematika 2 IN 2-Sep-13 10:00 302 Usmeni
Matematika 2 MA 2-Sep-13 10:00 302 Usmeni
Matematika 2 TH 2-Sep-13 10:00 109 Pismeni
Materijali TH 3-Sep-13 12:00 207
Materijali u savremenom građevinarstvu GR 22 -Avg-13 9:00 207
Mehanika GR 3-Sep-13 10:00 317
Mehanika MA 3-Sep-13 10:00 317
Mehanika tla i fundiranje GR 20 -Avg-13 10:00 318
Menadžment PM 20 -Avg-13 10:00 109
Menadžment IN 20 -Avg-13 10:00 109
Menadžment (stari program) TT 20 -Avg-13 10:00 109
Menadžment inovacija PM 6-Sep-13 11:00 302
Menadžment inovacija TT 6-Sep-13 11:00 302
Menadžment investicija PM 26 -Avg-13 9:00 302
Menadžment kvaliteta MA 26 -Avg-13 9:00 302
Menadžment kvaliteta PM 26 -Avg-13 9:00 302
Menadžment kvaliteta TH 26 -Avg-13 9:00 302
Menadžment kvaliteta u turizmu TT 26 -Avg-13 9:00 302
Menadžment ljudskih resursa PM 28 -Avg-13 9:00 302
Menadžment razvoja PM 23 -Avg-13 11:00 205
Menadžment razvoja TT 23 -Avg-13 11:00 205
Menadžment strategije i razvoja IN 23 -Avg-13 11:00 205
Menadžment strategije i razvoja MA 23 -Avg-13 11:00 205
Menadžment u turizmu PM 6-Sep-13 11:00 302
Menadžment u turizmu TT 6-Sep-13 11:00 302
Metalne i drvene konstrukcije GR 6-Sep-13 11:00 318
Mostovi GR 4-Sep-13 9:00 317
Multimedijalno računarstvo IN 29 -Avg-13 11:00 208
Nacionalna turistička geografija TT 2-Sep-13 12:00 317
Nacrtna geometrija GR 27 -Avg-13 10:00 109
Nove tehnologije i materijali MA 6-Sep-13 10:00 317
NU mašine IN 19 -Avg-13 10:00 205
NU mašine MA 19 -Avg-13 10:00 205
Objektno programiranje IN 20 -Avg-13 13:00 208
Obrada deformisanjem MA 27 -Avg-13 10:00 205
Obrada rezanjem MA 4-Sep-13 9:00 205 Pismeni
Obradni procesi IN 4-Sep-13 9:00 205 Pismeni
Operativni sistemi IN 4-Sep-13 11:00 319
Operativni sistemi MA 4-Sep-13 11:00 319
Organizacija građenja i građevinska mehanizacija GR 2-Sep-13 9:00 207
Organizacija i priprema proizvodnje MA 28 -Avg-13 9:00 302
Organizacija rada IN 28 -Avg-13 9:00 302
Organizacija rada MA 28 -Avg-13 9:00 302
Organizacija rada PM 28 -Avg-13 9:00 302
Osnovi informatike TT 26 -Avg-13 14:00 208
Osnovi informatike PM 30 -Avg-13 8:00 208
Osnovi informatike TH 30 -Avg-13 10:00 208
Osnovi informatike GR 30 -Avg-13 12:00 208
Osnovi informatike IN 30 -Avg-13 12:00 208
Osnovi informatike MA 30 -Avg-13 12:00 208
Otpornost materijala MA 3-Sep-13 10:00 317
Otpornost materijala GR 6-Sep-13 11:00 318
Ponašanje potrošača u turizmu TT 23 -Avg-13 10:00 318
Poslovna etika PM 5-Sep-13 18:00 302
Poslovna i ekološka etika GR 5-Sep-13 17:00 302
Poslovna i ekološka etika IN 5-Sep-13 17:00 302
Poslovna i ekološka etika TH 5-Sep-13 17:00 302
Poslovna i ekološka etika TT 5-Sep-13 18:00 302
Poslovna matematika PM 31 -Avg-13 8:00 302 Pismeni
Poslovna matematika TT 31 -Avg-13 8:00 302 Pismeni
Poslovna matematika PM 2-Sep-13 10:00 302 Usmeni
Poslovna matematika TT 2-Sep-13 10:00 302 Usmeni
Poslovne finansije PM 28 -Avg-13 11:00 109
Poslovne finansije TT 28 -Avg-13 11:00 109
Poslovno komuniciranje PM 21 -Avg-13 10:00 207
Poslovno komuniciranje u turizmu TT 21 -Avg-13 10:00 207
Poznavanje materijala MA 26 -Avg-13 10:00 205 Pismeni
Preduzetništvo IN 21 -Avg-13 11:00 109
Preduzetništvo PM 21 -Avg-13 11:00 109
Preduzetništvo TT 21 -Avg-13 11:00 109
Primena računara PM 30 -Avg-13 8:00 208
Primena računara TH 30 -Avg-13 10:00 208
Primena računara GR 30 -Avg-13 12:00 208
Primena računara IN 30 -Avg-13 12:00 208
Primena računara MA 30 -Avg-13 12:00 208
Primena računara  TT 30 -Avg-13 10:00 208
Primena računara II GR 23 -Avg-13 8:00 208
Primena računara II IN 23 -Avg-13 8:00 208
Primena računara II MA 23 -Avg-13 8:00 208
Primena računara II PM 23 -Avg-13 8:00 208
Primena računara II TT 23 -Avg-13 8:00 208
Privredno i radno pravo PM 30 -Avg-13 12:00 109
Privredno pravo TT 30 -Avg-13 12:00 109
Procesni uređaji TH 29 -Avg-13 9:00 318
Projektovanje GR 27 -Avg-13 10:00 207
Projektovanje informacionih sistema IN 28 -Avg-13 10:00 205
Projektovanje informacionih sistema MA 28 -Avg-13 10:00 205
Računarska grafika GR 5-Sep-13 10:00 208
Računarska tehnika IN 26 -Avg-13 10:00 319
Računarsko upravljanje IN 2-Sep-13 10:00 205
Računarsko upravljanje MA 2-Sep-13 10:00 205
Računovodstvo IN 27 -Avg-13 10:00 302
Računovodstvo PM 27 -Avg-13 10:00 302
Računovodstvo TT 27 -Avg-13 10:00 302
Radijacija i zaštita TH 28 -Avg-13 11:00 317
Ruski jezik 1 GR 5-Sep-13 12:00 109
Ruski jezik 1 IN 5-Sep-13 12:00 109
Ruski jezik 1 MA 5-Sep-13 12:00 109
Ruski jezik 1 PM 5-Sep-13 12:00 109
Ruski jezik 1 TH 5-Sep-13 12:00 109
Ruski jezik 1 TT 5-Sep-13 12:00 109
Ruski jezik 2 GR 5-Sep-13 12:00 109
Ruski jezik 2 IN 5-Sep-13 12:00 109
Ruski jezik 2 MA 5-Sep-13 12:00 109
Ruski jezik 2 PM 5-Sep-13 12:00 109
Ruski jezik 2 TH 5-Sep-13 12:00 109
Ruski jezik 2 TT 5-Sep-13 12:00 109
Saobraćaj i infrastruktura u turizmu TT 3-Sep-13 10:00 302
Saobraćajnice GR 29 -Avg-13 12:00 207
Sociologija PM 5-Sep-13 14:00 302
Sociologija TT 5-Sep-13 14:00 302
Sociologija MA 5-Sep-13 15:00 302
Sociologija TH 5-Sep-13 15:00 302
Sociologija GR 5-Sep-13 16:00 302
Sociologija IN 5-Sep-13 16:00 302
Spoljnotrgovinsko poslovanje TT 6-Sep-13 11:00 302
Stabilnost kosina i drenaže GR 20 -Avg-13 10:00 318
Statika konstrukcija GR 22 -Avg-13 11:00 318
Statika konstrukcija 1 GR 22 -Avg-13 11:00 318
Statika konstrukcija 2 GR 28 -Avg-13 9:00 318
Stono izdavaštvo IN 26 -Avg-13 11:00 208
Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom MA 20 -Avg-13 9:00 205
Tehnologija građenja GR 30 -Avg-13 9:00 207
Tehnologije reciklaže otpadnih materijala TH 6-Sep-13 10:00 317
Tehnologije u prerađivačkoj industriji TH 3-Sep-13 9:00 109
Tehnologije u procesnoj industriji TH 3-Sep-13 9:00 109
Termodinamika TH 23 -Avg-13 11:00 302 Pismeni
Termodinamika TH 28 -Avg-13 9:00 207 Usmeni
Tretmani otpadnih voda TH 26 -Avg-13 11:00 109
Trgovinski menadžment IN 4-Sep-13 10:00 302
Trgovinski menadžment PM 4-Sep-13 10:00 302
Trgovinski menadžment TT 4-Sep-13 10:00 302
Turističke regije sveta TT 2-Sep-13 12:00 317
Turizam i kultura TT 3-Sep-13 10:00 302
Upravljanje eko rizicima TH 30 -Avg-13 9:00 110
Upravljanje otpadom PM 22 -Avg-13 10:00 317
Upravljanje otpadom TH 22 -Avg-13 10:00 317
Upravljanje procesima MA 2-Sep-13 10:00 205
Upravljanje projektima GR 2-Sep-13 9:00 207
Uvod u objektno programiranje IN 6-Sep-13 10:00 208
Uvod u objektno programiranje MA 6-Sep-13 10:00 208
Uvod u turizam TT 20 -Avg-13 16:00 207
WEB dizajn IN 26 -Avg-13 11:00 208
WEB dizajn MA 26 -Avg-13 11:00 208
Zaštita na radu GR 3-Sep-13 9:00 109
Zaštita na radu MA 3-Sep-13 9:00 109
Zaštita na radu PM 3-Sep-13 9:00 109
Zaštita na radu TH 3-Sep-13 9:00 109
Zaštita životne sredine TH 4-Sep-13 10:00 318
Završni radovi i instalacije GR 4-Sep-13 9:00 207
Zgradarstvo GR 26 -Avg-13 11:00 207
Zgradarstvo i projektovanje GR 26 -Avg-13 11:00 207

Studijski programi

  • GR - Građevinsko inženjerstvo
  • IN - Informatika, Poslovna informatika
  • MA - Mašinski, Proizvodno-inženjerska informatika
  • PM - Menadžment, Preduzetni menadžment
  • TH - Tehnološki, Inženjerstvo zaštite životne sredine
  • TT - Trgovina i turizam, Turizam