Upis 2011.

Konkurs Za upis studenata u prvu godinu studija školske godine 2011/2012.

Prvi konkursni rok

Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu upisuje u prvu godinu studija u školskoj 2011/2012 godini ukupno 610 studenata na sledeće akreditovane studijske programe:

Studijski program Broj studenata koji se finansiraju
iz budžeta
Studenti koji plaćaju
školarinu
Ukupno
Proizvodno-inženjerska informatika 50 40 90
Građevinsko inženjerstvo opšti smer 50 30 80
Inženjerstvo zaštite životne sredine 45 5 50
Informatika 45 35 80
Menadžment 40 160 200
Turizam 40 70 110
  Ukupno: 610

Za upis u prvu godinu studija može konkurisati lice koje ima završen III ili IV stepen srednjeg obrazovanja.

Potrebna dokumenta za prijavljivanje kandidata:

 • Prijavni list (dobija se u Školi)
 • Neoverene fotokopije svedočanstava svih razreda srednje škole, diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu i izvod iz matične knjige rođenih
 • Originalna dokumenta iz prethodnog stava na uvid (vraćaju se)
 • Uplatnicu na iznos od 5.000,00 dinara na tekući račun Škole 840-1147666-48, svrha uplate: Polaganje prijemnog ispita
 • Plastičnu providnu U fasciklu

Prijavljivanje kandidata: 22, 23. i 24. juna 2011. od 08 – 15 sati.

Školarina za studente koji plaćaju studije iznosi 57.000,00 dinara i može se platiti u ratama na jedan od sledećih načina:

 • prva rata u iznosu od 27.000,00 dinara + 6 jednakih mesečnih rata u iznosu od 5.000,00 din., s tim što se prva rata plaća odmah pri upisu, a ostale mesečne rate počev od 15. 12. 2011. godine
 • prva rata u iznosu od 25.000,00 dinara + 8 jednakih mesečnih rata u iznosu od 4.000,00 din. putem administrativne zabrane ili čekova, s tim što se prva rata plaća odmah pri upisu a ostale mesečne rate počev od 15. 11. 2011. godine

Školarina koja se plaća u celosti umanjuje se za 3.000,00 din. i iznosi 54.000,00 dinara.

Konkursni rokovi – termini

Prvi upisni rok

 • Test iz opšteg znanja i matematike (Prijemni) 30. juna 2011. u 11 sati.
 • Objavljivanje privremene jedinstvene rang liste 01. jula 2011. u 12 sati.
 • Pravo prigovora na rang listu 01.jula - 04. jula 2010. do 12 sati.
 • Objavljivanje konačne rang liste 05. jula 2010. u 12 sati.
 • Upis primljenih kandidata 06. i 07. 07. 2011. godine (budžet) i 08. i 11. 07.2011. godine (samofinansirajući) od 08 – 15 sati.
Direktor Škole prof. dr Ljubica Diković