Menadžment

Raspored predavanja u zimskom semestru

Datumi Vreme Predmet Nastavnik Sala
Svakog ponedeljka počev od 25.11.2013. god.
  • 16:00-18:00
Menadžment turističke destinacije

dr Slavoljub Vujović 203
  • 02.12. 2013
  • 09.12. 2013
  • 27.12. 2013
  • 11:00
Marketing menadžment turističke destinacije
dr Zorica Sagić 204
30.11.2013. god.
prvo predavanje i dogovar sa studentima za naredne termine
  • 11:00
Tipologija turističkih mesta mr Ivana Ćirović 206
30.11.2013. god. prvo predavanje i dogovar sa studentima za naredne termine
  • 10:00
Menadžment ljudskih resursa
mr Zorica Tanasković 203

Dodatni termini za predavanja i vežbe biće objavljeni naknadno.

Šef studijskog programa dr Radmila Kostić Novaković
pomoćnik direktora za nastavu mr Milovan Milivojević