Menadžment

Raspored Predavanja

Treća godina - zimski semestar 2013/14.

 
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
Menadžment u turizmu

Menadžment u turizmu

Vežbe
10:00-12:00
Učionica 304
Mr Biljana Đuričić
Zaštita na radu

Zaštita na radu

Vežbe
10:00-11:00
Učionica 110
11:00-12:00
Menadžment kvaliteta

Menadžment kvaliteta

Predavanja
11:00-14:00
Amfiteatar 318
Dr Milutin Đuričić
12:00-13:00
Menadžment u turizmu

Menadžment u turizmu

Predavanja
12:00-15:00
Amfiteatar 302
Dr Zorica Sagić
Privredno i radno pravo

Privredno i radno pravo

Predavanja
12:00-14:00
Amfiteatar 109
Dr Miodrag Panić
13:00-14:00
14:00-15:00
Privredno i radno pravo

Privredno i radno pravo

Vežbe
14:00-16:00
Amfiteatar 109
Dr Miodrag Panić
15:00-16:00
Zaštita na radu

Zaštita na radu

Predavanja
15:00-18:00
Amfiteatar 302
Dr Radmila V. Drobnjak
16:00-17:00
Menadžment kvaliteta

Menadžment kvaliteta

Vežbe 2. Grupa
16:00-18:00
Amfiteatar 317
Mr Dragiša Mićić
Poslovna etika

Poslovna etika

Predavanja
16:00-19:00
Amfiteatar 109
Dr Vesna Vasović
17:00-18:00
Menadžment kvaliteta

Menadžment kvaliteta

Vežbe 1.grupa
17:00-19:00
Amfiteatar 317
Mr Dragiša Mićić
18:00-19:00
19:00-20:00
Poslovna etika

Poslovna etika

Vežbe
19:00-21:00
Amfiteatar 109
Dr Vesna Vasović
20:00-21:00

Napomena:Izborni predmeti su: Poslovna etika, Menadžment u turizmu i Zaštita na radu (biraju se dva)