Menadžment

Raspored Predavanja

Prva godina - zimski semestar 2013/14.

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
08:00-09:00
Poslovna matematika

Poslovna matematika

Predavanja
08:00-10:00
Amfiteatar 109
Dr Milenko Pikula
09:00-09:30
Ekonomika biznisa

Ekonomika biznisa

Predavanja
09:00-12:00
Amfiteatar 302
Dr Nada Nedović
 
09:30-10:00    
10:00-11:00    
11:00-12:00
Organizacija rada

Organizacija rada

Predavanja
11:00-13:00
Amfiteatar 302
Dr Milan Martinović
12:00-13:00
Menadžment

Menadžment

Predavanja
12:00-14:00
Amfiteatar 109
Dr Aco Dogandžić
13:00-14:00
Poslovna matematika

Poslovna matematika

Vežbe
13:00-16:00
Amfiteatar 207
Dr Milenko Pikula
Organizacija rada

Organizacija rada

Vežbe 1.grupa
13:00-15:00
Amfiteatar 302
Mr Zorica Tanasković
Ekonomika biznisa

Ekonomika biznisa

Vežbe 2. grupa
13:00-15:00
Amfiteatar 318
Mr Biljana Đuričić
14:00-15:00
Menadžment

Menadžment

Vežbe
14:00-16:00
Amfiteatar 109
Dr Aco Dogandžić
15:00-16:00
Organizacija rada

Organizacija rada

Vežbe 2. Grupa
15:00-17:00
Učionica 305
Mr Zorica Tanasković
Ekonomika biznisa

Ekonomika biznisa

Vežbe 2. grupa
15:00-17:00
Amfiteatar 318
Mr Biljana Đuričić
16:00-17:00
Sociologija

Sociologija

Predavanja
16:00-19:00
Amfiteatar 302
Dr Vesna Vasović
17:00-18:00
18:00-19:00  
19:00-20:00
Sociologija

Sociologija

Vežbe
19:00-20:00
Amfiteatar 302
Dr Vesna Vasović
20:00-21:00

Napomena:Izborni predmeti su: Engleski jezik 1 i Ruski jezik 1 (bira se jedan)