Informacione Tehnologije

Raspored Predavanja

Druga godina - zimski semestar 2013/14.

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota
08:00-09:00
Aplikativni softver

Aplikativni softver

Vežbe 1. Grupa
08:00-09:30
Učionica 208
Mr Milovan Milivojević
Baze podataka

Baze podataka

Predavanja
08:00-10:00
Učionica 208
Mr Milovan Milivojević
Aplikativni softver

Aplikativni softver

Predavanja
08:00-10:00
Amfiteatar 302
Mr Milovan Milivojević
09:00-09:30
09:30-10:00
Aplikativni softver

Aplikativni softver

Vežbe 2. Grupa
09:30-11:00
Učionica 208
Mr Milovan Milivojević
10:00-11:00
Baze podataka

Baze podataka

Vežbe 1. Grupa
10:00-12:00
Učionica 208
Mr Milovan Milivojević
 
11:00-11:30
Aplikativni softver

Aplikativni softver

Vežbe 3. Grupa
11:00-12:30
Učionica 208
Mr Milovan Milivojević
Algoritmi i strukture podataka

Algoritmi i strukture podataka

Predavanja
11:00-14:00
Amfiteatar 317
Dr Ana Savić
11:30-12:00
12:00-13:00  
Baze podataka

Baze podataka

Vežbe 2. Grupa
12:00-14:00
Učionica 208
Mr Milovan Milivojević
Engleski jezik 2

Engleski jezik 2

Vežbe
12:00-13:00
Amfiteatar 302
13:00-14:00
14:00-14:30
Algoritmi i strukture podataka

Algoritmi i strukture podataka

Vežbe
14:00-16:00
Amfiteatar 317
Dr Ana Savić
14:30-15:00
15:00-16:00
Engleski jezik 2

Engleski jezik 2

Predavanja
15:00-17:00
Amfiteatar 302
Mr Gordana Ljubičić
16:00-17:00
Poslovna i ekološka etika

Poslovna i ekološka etika

Predavanja
16:00-18:00
Amfiteatar 109
Dr Vesna Vasović
17:00-18:00
Ruski jezik 2

Ruski jezik 2

Predavanja
17:00-19:00
Amfiteatar 302
Mr Svetlana Terzić
18:00-19:00
Poslovna i ekološka etika

Poslovna i ekološka etika

Vežbe
18:00-20:00
Amfiteatar 109
Dr Vesna Vasović
19:00-20:00
Ruski jezik 2

Ruski jezik 2

Vežbe
19:00-20:00
Amfiteatar 302
Mr Svetlana Terzić
20:00-21:00

Napomena::
Izborni predmeti Izbornog bloka 2 su: Engleski jezik 2 i Ruski jezik 2 (bira se jedan)