Građevinsko inženjerstvo - opšti smer

Raspored Predavanja

Druga godina - zimski semestar 2013/14.

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
08:00-08:30
Betonske konstrukcije 1

Betonske konstrukcije 1

Predavanja
08:00-10:00
Amfiteatar 109
Dr Boško Furtula
Zgradarstvo

Zgradarstvo

Vežbe
08:00-10:00
Amfiteatar 207
Mr Dejan Milivojević
Aplikativni softver

Aplikativni softver

Predavanja
08:00-10:00
Amfiteatar 302
Mr Milovan Milivojević
08:30-09:00
09:00-10:00
Betonske konstrukcije 1

Betonske konstrukcije 1

Vežbe
10:00-12:00
Amfiteatar 109
Dr Boško Furtula
Bezbednost na radu

Bezbednost na radu

Vežbe
09:00-11:00
Učionica 110
Dr Radmila Drobnjak
10:00-10:30
Aplikativni softver

Aplikativni softver

Vežbe 1. Grupa
10:00-12:00
Učionica 208
Mr Milovan Milivojević
10:30-11:00
11:00-12:00
Zgradarstvo

Zgradarstvo

Predavanja
11:00-14:00
Amfiteatar 207
Mr Dejan Milivojević
12:00-13:00
Aplikativni softver

Aplikativni softver

Vežbe 2. Grupa
12:00-14:00
Učionica 208
Mr Milovan Milivojević
Engleski jezik 2

Engleski jezik 2

Vežbe
12:00-13:00
Amfiteatar 302
13:00-14:00
Statika konstrukcija 1

Statika konstrukcija 1

Predavanja
14:00-16:00
Amfiteatar 207
Dr Dragan Milašinović
14:00-15:00
Statika konstrukcija 1

Statika konstrukcija 1

Vežbe
14:00-16:00
Učionica 305
Dragoslav Arsović
15:00-16:00
Bezbednost na radu

Bezbednost na radu

Predavanja
15:00-17:00
Amfiteatar 302
Dr Radmila V. Drobnjak
Engleski jezik 2

Engleski jezik 2

Predavanja
15:00-17:00
Amfiteatar 302
Mr Gordana Ljubičić
16:00-17:00
Poslovna i ekološka etika

Poslovna i ekološka etika

Predavanja
16:00-18:00
Amfiteatar 109
Dr Vesna Vasović
17:00-18:00
Ruski jezik 2

Ruski jezik 2

Predavanja
17:00-19:00
Amfiteatar 302
Mr Svetlana Terzić
18:00-19:00
Poslovna i ekološka etika

Poslovna i ekološka etika

Vežbe
18:00-20:00
Amfiteatar 109
Dr Vesna Vasović
19:00-20:00
Ruski jezik 2

Ruski jezik 2

Vežbe
19:00-20:00
Amfiteatar 302
Mr Svetlana Terzić
20:00-21:00

Napomena:: Izborni predmeti Izbornog bloka 2 su: Zaštita na radu i Poslovna i ekološka etika (bira se jedan)
Izborni predmeti Izbornog bloka 3 su: Engleski jezik 2 i Ruski jezik 2 (bira se jedan).