Mašinstvo

Raspored Predavanja

Treća godina - zimski semestar 2013/14.

 
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
08:00-09:00
Operativni sistemi

Operativni sistemi

Predavanja
08:00-10:00
Amfiteatar 318
Mr Slobodan Petrović
Alati baze podataka

Alati baze podataka

Predavanja
08:00-10:00
Učionica 208
Mr Milovan Milivojević
CAD

CAD

Vežbe
08:00-10:00
Učionica 208
Mr Slobodan Petrović
Operativni sistemi

Operativni sistemi

Vežbe
08:00-10:00
Učionica 319
Mr Slobodan Petrović
09:00-10:00
Zaštita na radu

Zaštita na radu

Vežbe
09:00-11:00
Učionica 110
Dr Radmila V. Drobnjak
10:00-11:00
NU mašine

NU mašine

Predavanja
10:00-12:00
Učionica 205
Dr Stjepan Panić
Računarsko upravljanje

Računarsko upravljanje

Predavanja
10:00-12:00
Učionica 205
Dr Dragoljub Drndarević
11:00-12:00
WEB dizajn

WEB dizajn

Predavanja
11:00-13:00
Amfiteatar 207
Dr Damnjan Radosavljević
Organizacija rada

Organizacija rada

Predavanja
11:00-13:00
Amfiteatar 302
Dr Milan Martinović
12:00-12:30
NU mašine

NU mašine

Vežbe
12:00-14:00
Učionica 319
Mr Slobodan Petrović
Računarsko upravljanje

Računarsko upravljanje

Vežbe
12:00-14:00
Učionica 205
Dr Dragoljub Drndarević
Alati baze podataka

Alati baze podataka

Vežbe
12:00-14:00
Učionica 208
Mr Milovan Milivojević
12:30-13:00
13:00-14:00
CAD

CAD

Predavanja
13:00-15:00
Učionica 208
Dr Damnjan Radosavljević
Organizacija rada

Organizacija rada

Vežbe
13:00-15:00
Amfiteatar 302
Mr Zorica Tanasković
14:00-15:00
WEB dizajn

WEB dizajn

Vežbe 1. Grupa
14:00-16:00
Učionica 208
dr Damnjan Radosavljević
15:00-16:00
Zaštita na radu

Zaštita na radu

Predavanja
15:00-17:00
Amfiteatar 302
Dr Radmila V. Drobnjak
16:00-17:00
Matematičko modeliranje

Matematičko modeliranje

Predavanja
16:00-18:00
Amfiteatar 318
Mr Nebojša Ivković
WEB dizajn

WEB dizajn

Vežbe 2. Grupa
16:00-18:00
Učionica 208
dr Damnjan Radosavljević
17:00-18:00
18:00-19:00
Matematičko modeliranje

Matematičko modeliranje

Predavanja
18:00-20:00
Amfiteatar 318
Mr Nebojša Ivković
19:00-20:00
20:00-21:00

Napomena: Izborni predmeti su: Organizacija rada, Alati baza podataka, Operativni sistemi, Matematičko modeliranje, Zaštita na radu i WEB dizajn (biraju se dva)