Mašinstvo

Raspored Predavanja

Druga godina - zimski semestar 2013/14.

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
08:00-08:30
Elektrotehnika sa elektronikom

Elektrotehnika sa elektronikom

Vežbe
08:00-09:00
Amfiteatar 302
Dr Vidoje Milovanović
Aplikativni softver

Aplikativni softver

Predavanja
08:00-10:00
Amfiteatar 302
Mr Milovan Milivojević
08:30-09:00
09:00-10:00
Mašinski elementi

Mašinski elementi

Vežbe
09:00-12:00
Učionica 205
Dr Branko Sarić
Elektrotehnika sa elektronikom

Elektrotehnika sa elektronikom

Predavanja
09:00-11:00
Amfiteatar 302
Dr Vidoje Milovanović
10:00-10:30
Elektrotehnika sa elektronikom

Elektrotehnika sa elektronikom

Laboratorijske vežbe
10:45-12:00
Laboratorija 307
Dr Vidoje Milovanović
10:30-11:00
11:00-12:00
Aplikativni softver

Aplikativni softver

Vežbe
11:00-13:00
Učionica 208
Mr Milovan Milivojević
Menadžment kvaliteta

Menadžment kvaliteta

Predavanja
11:00-14:00
Amfiteatar 318
Dr Milutin Đuričić
12:00-13:00
Engleski jezik 2

Engleski jezik 2

Vežbe
12:00-13:00
Amfiteatar 302
Mr Gordana Ljubičić
13:00-14:00
Mašinski elementi

Mašinski elementi

Predavanja
13:00-15:00
Amfiteatar 205
Dr Branko Sarić
14:00-15:00
15:00-16:00
Engleski jezik 2

Engleski jezik 2

Predavanja
15:00-17:00
Amfiteatar 302
Mr Gordana Ljubičić
16:00-17:00
17:00-18:00
Menadžment kvaliteta

Menadžment kvaliteta

Vežbe
17:00-19:00
Amfiteatar 317
Mr Dragiša Mićić
Ruski jezik 2

Ruski jezik 2

Predavanja
17:00-19:00
Amfiteatar 302
Mr Svetlana Terzić
18:00-19:00
19:00-20:00
Ruski jezik 2

Ruski jezik 2

Vežbe
19:00-20:00
Amfiteatar 302
Mr Svetlana Terzić
20:00-21:00

Napomena::Izborni predmeti su Engleski jezik 2 i Ruski jezik 2 (bira se jedan)..