Realizacija radnih aktivnosti na projektu je započela održavanjem Kick-off sastanka u Visokoj poljoprivredno-prehrambenoj školi strukovnih studija u Prokuplju (aktivnost 7.1) 08.12.2017. godine. Na sastanku su predstavljena iskustva prethodnog projekta AGRIVOC kojim je takođe koordinirala Visoka škola iz Prokuplja, i dogovrena  su pravila rada na ovom projektu. Definisan je upravni odbor projekta (dr Ivana Ćirović, direktor je predstavnik VŠŠS Užice) i odbor za kontrolu kvaliteta (dr Vesna Marjanović je član odbora iz VŠŠS Užice).

Aktivnosti radnog paketa 1 (aktivnosti 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4) su sprovedene online anketiranjem učesnika u agroturizmu, u čijoj su relizaciji učesnici projekta iz Škole zajedno sa kolegama iz RRA Zlatibor učestvovali kreiranjem baze aktera u agroturizmu u Zlatiborskom okrugu i aktivnim učešćem u kreiranju četiri izveštaja dobijenih rezultatima ankete (Mapiranje razvojnoh potencijala agroturizma u RS i BiH, Analiza potreba za edukacijom u agroturizmu u Srbiji/Bosni i Hercegovini,  Analiza učesnika agrotuirzma u Srbiji i Bosni i Hercegovini i Osnovne preporuke z aunapređenje infrastrukture i poboljšanje nivoa kvaliteta u sektoru agroturizma u BIH I Srbiji).

Na sastanku u Nitri održanom u periodu 19-22.02.2018. godine započeta je obuka za korišćenje Moodle plaforme, a završena je obukom kolege Đorđa Forsta na sastancima u Mostaru 14-17.04.2019 i Sarajevu 22-24.05.2019. godine (aktivnost 2.1). U okviru Moodle platforme Škole kreirana je baza kurseva LANDS projekta  – ukupno 32 od kojih su 8 kurseva kreirali nastavnici naše institucije.

Realizovana je aktivnost kreiranja kurseva za profesionalce i početnike u agroturizmu (aktivnost 2.2), kreiranja nastavnog materijala (aktivnost 2.3) i definisana su dva tipa kurseva: kursevi za upravljanje domaćinstvima i kursevi za programe za goste. Visoka škola Užice je keator ukupno 8 kurseva:

  • Animacije u agroturizmu – dr Radmila Novaković Kostić,
  • Ekološki aspekti poslovanja nosilaca ponude u održivom agroturizmu – dr Snežana Aksentijević i dr Vesna Marjanović,
  • Nematerijalna kulturna baština u funkciji agroturizma– dr Radmila Novaković Kostić,
  • Upravljanje finansijama u agroturizmu – mr Biljana Đuričić
  • Organizacija događaja u agroturizmu i promovisanje lokalnih manifestacija– dr Radmila Novaković Kostić,
  • Pravna regulativa u poslovanju seoskih turističkih  domaćinstava – dr Radomir Stojanović,
  • Savremene tehnike promocije i prodaje u agroturizmu – dr Radomir Stojanović, dr Sandra Stojadinović Jovanović, mr Slobodanka Marković, Ivana Marinković,
  • Usluge ishrane i pića kao segment ponude u agroturizmu– dr Radomir Stojanović.

Interna institucionalna diseminacija (aktivnost 6.2) je sprovedena kroz predstavljanje projekta i rezultata projekta na Naučno-stručnom veću škole 15.05.2018. godine i Savetu škole 03.05.2018. godine.

U okviru radnog paketa 4 kupljena je i instalirana sledeća OPREMA (aktivnost 4.2):

Računarska oprema – dobavljač Jakov sistem d.o.o

Redni broj Naziv artikla Količina
 1. Acer A717-72G i5-8300H 15
 2. LG Projektor PF1500G DLP FHD 4
 3. WBP Intel Pentium G4560 + Philips 21.5” 10

Konferencijska oprema – dobavljač Uspon d.o.o

Redni broj Naziv artikla Količina
  1. FBT- X-LITE 10A 4
  2. Proel PA DWSKIT 2
  3. Behringer PMP 4000 EUROPOWER 1

Laboratorijska oprema – dobavljač Kefo d.o.o

Redni broj Naziv artikla Količina
1.   Plameni fotometar (Flame Photometer Jenway PEP7) 1
2.   Sušnica (Dryer Memmert UN110) 1
3. Destilacioni aparat (DistillatorElektronDest 4) 1
4.   Frižider (Refrigerator Thermo Scientific 288-AEV-TS) 1
5.   Tresilica (Vibratory RETSCH AS 200 BASIC) 1
6.   Mlin MATEST 1
7.   Kalcimetar (CalcimeterScheibler) 1
8.   Sito (Sieve Retsch 250µm) 1
9.   Sito (Sieve Retsch 2µm) 1
10.   Sito (Sieve Retsch 200µm) 1
11.   Prihvatna posuda (CATCHING SOIL STAINLESS Retsch) 1
12. Poklopac (CLAMPING DEVICES FOR TEST SIEVES Retsch) 1

Završena je obuka za edukatore, na temu metodologije obrazovanja odraslih (radni paket 3 – aktivnosti 3.1-3.2) održavanjem četiri modula: u Nišu u periodu 10-11.09.2018. godine, u Beogradu 04.10-05.10.2019, Sarajevu 12-14.11.2019 i Banja Luci 10-13.03.2019 .

U organizaciji naše Škole i RRRA Zlatibor organizovana je četvoromodulni trening za trenere u slušaonici 205 06.12.2019. godine (aktivnost 3.4). Treningu su prisustvovali predstavnici turističkih organizacija (lokalnih i regionalnih), član gradskog veća zadužen za truizam, udruženja iz oblasti agroturizma, poljoprivrednih udruženja, poljoprivrednih gazdinstava, ekoloških društava.

Donošenjem odluke na Nastavno-stručnom veću Škole o utvrđivanju programa obrazovanja tokom čitavog života 05.12.2019. godine za ukupno 9 kurseva koje je naša institucija uradila u saradnji sa RRA Zlatibor završena je radna aktivnost sertifikacije kurseva (aktivnost 4.1)

Izvršena je prva preventivna monitoring poseta predstavnika Tempus kancelarije u Prokuplju 29.03.2018. godine. Na sastanku u Mostaru 23.03.2019. godine izvršena je druga kontorlna monitoring poseta prestavnika Tempus kancelarije u Bosni i Hercegovini.