Projekat pripada ključnoj aktivnosti 2: Saradnja za inovativnost i razmenu dobre prakse, podaktivnosti 2: Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju. Projekat je regionalni jer u njemu učestvuju po tri akademske institucije iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Osnovni prioritet projekta je ojačavanje veza između visokoškolskih institucija i šireg ekonomskog i socijalnog okruženja, sa fokusom na razvoju i unapređenju agroturizma na zapadnom Balkanu.

Projekat traje od 15.10.2017. do 14.10.2020. godine.

Opšti cilj projekta je izgraditi kapacitete u visokom obrazovanju tako da ono ima aktivnu ulogu u razvoju društva koje stemi poboljšanju kvaliteta života u ruralnim oblastima kroz diverzifikaciju ruralne ekonomije.

Realizacija opšteg cilja projekta se sprovodi kroz tri posebna cilja:

Kreiranje i akreditovanje niza profesionalnih kurseva iz oblasti agroturizma,

Ojačavanje nastavnih i pedagoških veština akademskog osoblja kako bi mogli da obuče edukatore u oblasti agroturizma i ruralne ekonomije kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija i

Poboljšanje sposobnosti i kompetencija edukatora iz oblasti turizma.

Aktivnosti su definisane kroz sedam radnih paketa (četiri razvojna i tri sveobuhvatna):

  • Radni paket 1: Priprema
  • Radni paket 2: Razvoj kurseva za edukatore iz oblasti agroturizma
  • Radni paket 3: Unapređivanje nastavničkih kompetencija i formiranje tima nastavnika za obuku
  • Radni paket 4: Akreditacija i sprovođenje obuka iz oblasti agroturizma
  • Radni paket 5: Osiguranje kvaliteta i praćenje
  • Radni paket 6: Vidljivost i širenje rezultata
  • Radni paket 7: Upravljanje i administracija

Radni paket 1: Priprema
1.1 Mapiranje potencijala za razvoj
agroturizma u RS i BiH
1.1 Izveštaj o razvojnom i potencijalu
agroturizma u RS i BiH
završena
aktivnost
1.2 Procena potreba za razvoj kompetencija
i kurseva iz oblasti agroturizma
1.2 Izveštaj o proceni potreba za
razvoj kompetencija i kurseva iz
oblasti agroturizma – 60 str
završena
aktivnost
1.3 Analiza porodičnih gazdinstava u RS i BiH 1.3 Izveštaj o analizi porodičnih
gazdinstava – 40 str
završena
aktivnost
1.4 Uvodna konferencija o agroturizmu u
RS, BiH i EU
1.4 Preporuke za sprovođenje politike završena
aktivnost
Radni paket 2: Razvoj kurseva za edukatore iz oblasti agroturizma
2.1 Uvodni seminar o razvoju kurseva
vezanih za korišćenje Moodle plaforme
2.1 Poboljšanje nastavničkih kompetencija vezanih
za Moodle platformu – obučena min. 24 nastavnika iz 6 VŠI
završena
aktivnost
2.2 Kreiranje kurseva uključujući kurseve za
korišćenje Moodle platforme
2-2 Kreirani kursevi iz oblasti agroturizma uključujući
kurseve vezane za korišćenje Moodle platforme
– min 20 kusreva
završena
aktivnost
2.3 Kreiranje nastavnih materijala   2.3 Kreirani nastavni materijali – min 20 materijala završena
aktivnost