Cilj predmeta je obrazovanje i osposobljavanje studenata za razvoj složenih, sigurnih i brzih Veb aplikacija koje su lake za održavanje i nadogradnju. Server-side i client-side programiranje. Struktuiranje višeslojne veb aplikacije. Primena baza podataka za Veb aplikacije.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim tehnikama za rudarenje Web-a i informacionih mreža (uključujući socijalne mreže i socijalne medije). 

Упознавање студената са савременим технологијама за реализацију веб апликација и сервиса. Практична примена PHP програмирања. Креирање модерних трослојних веб апликација и сервиса.

Циљ овог курса је да се студенти оспособе за пројектовање информационих система у Интернет окружењу користећи савремене software технологије.

Sticanje praktičnih veština u snimanju i montaži video materijala.

Стицање напредних специјализованих знања о нејонизујућим зрачењима, као и практична примена стечених знања.


Разумевање и коришћење најзначајнијих технологија за развој веб апликација,  као што су HTML, CSS, JavaScript. Овладавање  принципима савременог веб дизајна. 

Циљ предмета: стицање основних знања о аудио, видео, рачунарским и телекомуникационим технологијама које се користе за обраду и пренос звука и слике.