Циљ овог курса је да се студенти оспособе за пројектовање информационих система у Интернет окружењу користећи савремене software технологије.

Sticanje praktičnih veština u snimanju i montaži video materijala.

Стицање напредних специјализованих знања о нејонизујућим зрачењима, као и практична примена стечених знања.


Разумевање и коришћење најзначајнијих технологија за развој веб апликација,  као што су HTML, CSS, Javascript. Овладавање  принципима савременог веб дизајна. 

Циљ предмета: стицање основних знања о аудио, видео, рачунарским и телекомуникационим технологијама које се користе за обраду и пренос звука и слике.