Vežbe iz predmeta EP počinju druge nedelje izvodjenja nastave u letnjem semestru.

U okviru ovog kursa biće materija za predmet Elektronsko poslovanje (studijski programi: PM,IN,RR) i Elektronsko poslovanje u turizmu  (studijski program: TT). 

Vežbe su petkom prema važećem rasporedu od 26.02.2021.

Vežbe iz predmeta AGD počinju druge nedelje izvodjenja nastave u letnjem semestru.

U okviru ovog kursa biće postavljen materijal i za predavanja i za vežbe.

Predavanja su petkom od 9h. Vežbe ponedeljkom od 11h u lab 308.

Vežbe počinju druge nedelje izvodjenja nastave u letnjem semestru.

Poziv za prvo predavanje zakazano preko GMeet-a ste dobili u mailu.

*Na kurs su trenutno upisani svi studenti koji su bili upisani na kurs predmeta Projektovanje informacionih sistema. Ukoliko neko nije bio upisan tamo potrebno je da se sa datom šifrom samostalno prijavi.

Studenti koji nisu odabrali temu ili odbranili seminarski rad u januarskom ispitnom roku, prijavljuju temu i postavljaju radove u okviru kursa za naredni ispitni rok.


*Svi seminarski radovi čije su teme prijavljene i radovi poslati nakon zadatih rokova prenose se za naredni ispitni rok. Termin odbrane biće naknadno objavljen.


Odbrana vežbi i (popravni) računski kolokvijum iz predmeta Objektno orijentisano programiranje će se održati u terminu predviđenom za vežbe, u sredu 13.01. 2021. godine u 12h u lab 308.