Упознавање са основама архитектонског обликовања унутрашњег простора.  

Развој способности промишљања, естетског процењивања, артикулације и пројектовања унутрашњег простора у архитектури.