Курс је намељен носиоцима понуде у руралном туризму- како да промовишу своје сеоско туристичко домаћинство и да продају своје смештајне капацитете, услуге исхране и пића и остале додатне услуге,