Kurs o Ekološkim aspektima poslovanja nosilaca ponude u održivom agroturizmu nastao je za potrebe realizacije obuke i razvoja veština kreiranih u okviru realizacije projekta Erasmus+ LANDS – Next Destination Balkan: Agritourism Landscape Development projekta. Kurs je namenjen osobama koje direktno nude agroturističke usluge, osobama koje se bave promocijom agroturizma, osobama koje obučavaju lica koja se nameravaju baviti ili se već bave agroturizmom, sve do eventualnih učesnika u edukativno-rekreativnim kursevima kod ponuđača agroturističkih aranžmana.