Cilj(evi) modula

Upoznati polaznike o glavnim karakteristikama i pravilima uređenja eksterijera i interijera agroturističkih objekata


Opšti ishodi učenja

Na kraju obuke polaznici će biti upoznati sa osnovnim elementima uređenja vanjskih prostora, osnovnim smjernicama za raspored biljnog materijala, boja i odabira vrsta u skladu sa prirodnim okruženjem. Također, polaznici će biti upoznati o osnovnim elementima uređenja unutarnjih prostora, i kako postići autentičnost odabranih elemenata, sadržaja i biljnog materijala koji se koristi.

Posebni ishodi učenja po modulima (znanja, vještine i stavovi)

Unapredjenje znanja polaznika o:  

- Uredjenju eksterijera i pejzaža, te interijera, agroturističkog domaćinstva

- Upoznavanje polaznika sa mogućnostima uređenja i njihovo osposobljavanje za ocjenjivanje potencijalnih pejzažnih projekata kao i samostalne manje intervencije na okućnicama

- samostalao donošenje odluka o izboru prikladnog materijala, izboru i manjim intervencijama na kompoziciji pejzažnog rješenja vanjskih prostora i sl.

- usklađene upotrebe ukrasnog bilja u interijeru objekta

- osnovna naćela aranžiranja cvijeća i drugog materijala koji se može koristiti u aranžmanima (voće, povrće, divlji plodovi, granje itd.)