Ciljevi modula:

-        Podstaći polaznike na sagledavanje značaja primene adekvatnog vizuelnog identiteta domaćinstva kao elementa prepoznatljivosti

-        Osposobiti učesnike da osmisle i koncipiraju vizuelni identitet svog domaćinstva

-        Uputiti korisnike na mogućnost kreativnog i efikasnog korišćenja vizuelnog idnetiteta u redovnoj komunikaciji

-        Unaprediti stav polaznika o važnosti korišćenja vizuelnog identiteta na primeren način

Opšti ishodi učenja:

-        Obezbeđivanje osnovnih sadržajnih elemenata vizuelnog identita za tehničku izradu baziranih na specifičnostima pružaoca usluga u agroturizmu

-        Razumevanje značaja vizuelnog identiteta u redovnoj komunikaciji domaćinstva sa potencijalnim korisnicima usluga u agroturizmu

Posebni ishodi učenja po modulima:

-        Polaznik modula će steći osnovna znanja o vizuelnom idenitetu i neophodnim suštinskim elementima važnim za prepoznatljivost

-        Polaznik modula će steći osnovna znanja o tehničkim specifičnostima vizuelnog identiteta važnim za njegovu izradu

-        Polaznik modula će steći osnovna znanja o značaju vizuelnog identiteta u redovnoj komunikaciji sa potencijalnim korisnicima usluga

-        Polaznik će steći veštine prezentacije vizuelnog identiteta a samim tim i ponude koju ima kao pružalac usluga u agroturizmu

-        Polaznik će unaprediti stav o vizuelnom identitetu kao jednom od elemenata prepoznatljivosti u agroturizmu.