Sveukupni cilj edukacije je povećanje apsorpcijskih kapaciteta korisnika (osoba koje se bave agroturizmom, njihova udruženja, osobe koje želiti razviti svoju ideju bavljenja agroturizmom) kroz primjenu edukativnog programa izgradnje institucionalnih kapaciteta za razumijevanje EU integracija, procesa pridruživanja i jačanje njihovog učešća u programima podrške EU sa fokusom na PCM.

Polaznici će steći i poboljšati vještine neophodne za procese prepoznavanja i razrade projektne ideje, pripreme projekata i apliciranja na EU fondove, odnosno:

-          Povećati opće razumijevanje o EU, njenim politikama, funkcionisanju i fondovima

-          Upoznati se sa fondovima EU koji su otvoreni za BiH

-          Upoznati se sa osnovnim elementima projektnog ciklusa (PCM)

-          Upoznati se sa načinom razvoja projektne ideje koristeći pristup logičkog okvira (LFA)

-          Upoznati se sa aplikacionom formom i procedurom pisanja i apliciranja

-          Steći znanje o planiranju i koordinaciji provedbe projekata

-          Upoznati se sa vrstama ugovora, ugovornim procedurama i ugovornim obavezama

-          Upoznati se sa osnovama finansijskog izvještavanja