Cilj modula je  (1)podstaći polaznike na sagledavanje značaja primjene poslovnog planiranja i korištenja biznis planova u realizaciji aktivnosti u agroturizmu, (2) osposobiti učesnike da identifikuju prihode i rashode svog domaćinstva od bavljenja agroturizmom uključujući poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti, (3) Uputiti korisnike na važnosti korišćenja biznis planova za adekvatno prikazivanje svih dobitaka i gubitaka koje mogu prouzrokovati aktivnosti u agroturizmu, (4) Uputiti korisnike na mogućnosti korištenja biznis planova, radi planiranja investicija, dobijanja prava na podsticaje ili olakšavanja odobravanja kredita, (5)Unaprediti stav polaznika o važnosti korišćenja biznis planova u planiranju i realizovanju poslovnih aktivnosti u agroturizmu.