Poštovane kolege

U ime Organizacionog odbora, imam veliko zadovoljstvo da Vas pozovem da učestvujete na Šestoj Međunarodnoj naučnoj konferenciji "Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja - SED 2013" koja će se održati u Užicu, 04. i 05. oktobra 2013. godine, u organizaciji Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija iz Užica. Srdačno Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće u radu Konferencije.

logo sed 2013

Tematske oblasti:

Važni datumi

  • 12. jul 2013 		Predaja apstrakata
  • 19. jul 2013 		Obaveštenje o prihvatanju apstrakata
  • 16. septembar 2013 	Rok za predaju radova
  • 23. septembar 2013 	Obaveštenje o prihvatanju radova
  • 27. septembar 2013 	Finalni program
  • 04-05. oktobar 2013 	Održavanje Konferencije

Plenarna sednica

Amfiteatar 302

11:00 - 12:30

S poštovanjem,

Predsednik Organizacionog odbora
Prof. Dr Ljubica Diković, direktor Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija, Užice