Direktor Regionalne turističke organizacije "Zapadna Srbija" sa sedištem u Užicu, Miroslav Rađen, održao je gostujuće predavanje studentima master studija - modul Menadžment u turizmu, na temu upravljanja turističkim destinacijama

Užice

decembar 2021. godine

1
2
3
4
5
6
7

Contact Name