Predsednik Akademije, dr Ljubica Diković je 15.09.2021. godine potpisala ugovore o dodeli Erazmus+ stipendija studentkinjama studijskog programa Zdravstvena nega, Dunji Vasilić i Marini Živković.

Studentkinje će u toku zimskog semestra 2021/2022. godine studirati u VŠU Alma Mater Europaea, u Mariboru, Slovenija.

16. septembar 2021. godine

Contact Name