Studenti naše škole su učestvovali u radu skupštine SKASSS-a

Visoka ekonomska škola iz Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću

23. februar 2018. godine

1
2
3
4
5
6

Contact Name