Predavanje „Primena metoda elektronskog učenja u osavremenjavanju nastave i tehnike učenja na daljinu

dr Marjan Milošević, docent Tehničkog fakulteta u Čačku

06. jun 2017. god.

1
2
3
4
5
6
7
8
9