Novosti

Raspored predavanja i akademski kalendar za školsku 2015/2016

Objavljen je Raspored predavanja za prvu godinu studija školske 2015/2016. godine koji možete pogledati ovde, kao i Akademski kalendar za novu školsku godinu koji možete pogledati ovde. U svakom momentu u meniju Nastava Vam se nalaze sve informacije vezane za samu nastavu, predavanja i ispite.

Međunarodna konferencija SED 2015

Pozivaju se studenti i profesori naše Škole da prisustvuju Osmoj Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja - SED 2015” koja će se održati u prostorijama Škole, 02. i 03. oktobra 2015. godine.

v.d. direktora prof. dr Nada Nedović

Raspored i prijava ispita na specijalističkim studijama - Oktobar 2015

Prijava ispita za oktobarski ispitni rok na specijalističkim studijama je od 14. do 18. septembra 2015. godine. Ispiti na specijalističkim studijama će se održati u periodu od 21. septembra do 03. oktobra 2015. u terminima (i prostorijama) u kojima profesori, kod kojih polažete ispite, imaju konsultacije u letnjem semestru (pogledaj ovde).

Raspored i prijava ispita na osnovnim studijama - Oktobar 2015

Prijava ispita za oktobarski ispitni rok na osnovnim studijama je od 14. do 18. septembra 2015. godine. Raspored ispita na osnovnim studijama u oktobarskom ispitnom roku školske 2014/2015. godine pogledaj ovde ili u meniju Nastava.

Preporuka studentima

Poštovane kolege studenti,
preporučujemo da obavezno dolazite na konsultacije kod profesora kod kojih ste prijavili da polažete ispit u septembru ili u oktobru mesecu.To je potrebno iz razloga da uspešno položite ispit. Konsultacije će se držati prema objavljenom rasporedu za letnji semestar školske 2014-2015. godine.

Pomoćnik direktora za nastavu
oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

Hemija II

01.oktobar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Hemija II u oktobarskom ispitnom roku.

Obrada rezanjem i NU mašina

01.oktobar 2015

Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašina kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održan u subotu, 10. oktobra 2015. godine sa početkom od 9 časova u sali 205.

Rezime specijalističkog rada

01.oktobar 2015

Rezime specijalističkog rada studenta Marine Jocović se nalazi u prilogu

Organizacija poslovnih sistema

30.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija poslovnih sistema.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

30.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment oktobarskom ispitnom roku.

Hemija I

30.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Hemija I u oktobarskom ispitnom roku.

Obrada rezanjem

28.septembar 2015

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Obrada rezanjem i termin usmenog dela ispita.

Otpornost materijala

25.septembar 2015

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Termodinamika

25.septembar 2015

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

Menadžment strategije i razvoja i Organizacija treninga

24.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment strategije i razvoja i Organizacija treninga.

Aplikativni softver

24.septembar 2015

Raspored grupa za ispit iz predmeta Aplikativni softver.

Hemija II

24.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Hemija II.

Metalne i drvene kontrukcije

23.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Metalne i drvene kontrukcije.

Saobraćajnice

23.septembar 2015

Ispit iz predmeta Saobraćajnice koji je bio zakazan za 25. septembar 2015. godine se odlaže zbog bolesti profesora. Novi termin za polaganje ispita biće naknadno objavljen.

Preduzetništvo, Uvod u turizam i Agencijsko i hotelsko poslovanje

23.septembar 2015

Zbog sprečenosti predmetnog nastavnika, ispiti iz predmeta Preduzetništvo, Uvod u turizam i Agencijsko i hotelsko poslovanje u oktobarskom ispitnom roku 2015. god., odlažu se i biće održani u sredu, 30.09.2015. god., od 14:00 časova, u amfiteatru 317.

Rezime specijalističkog rada

22.septembar 2015

Rezime specijalističkog rada studenta Đorđević Aleksandra se nalazi u prilogu

Rezime specijalističkog rada

22.septembar 2015

Rezime specijalističkog rada studenta Selaković Ivane se nalazi u prilogu.

Hemija I

22.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Hemija I u oktobarskom ispitnom roku.

Računovodstvo, Poslovne finansije i Ekonomika biznisa

21.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo, Poslovne finansije i Ekonomika biznisa u VŠJ Kragujevac:.

Fizike zgrade, Obnovljivih izvora energije i Buke i vibracija

21.septembar 2015

Ispit iz predmeta Fizike zgrade, Obnovljivih izvora energije i Buke i vibracija na specijalističkim studijama održaće se 28. septembar 2015. godine u 203A, sa početkom u 14 časova.

Otpornost materijala

21.septembar 2015

Najnoviji nastavni materijali iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Nastavni materijali nastavnika

Organizacija rada i Industijski menadžment

21.septembar 2015

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija rada i Industijski menadžment održaće se 24. septembra 2015. godine u 9 časova.

Geodezija

21.septembar 2015

Ispit iz predmeta Geodezija održaće se u subotu, 03. oktobra 2015. godine sa početkom u 10 časova. Svi studenti polažu pismeno i neophodno je da ponesu sa sobom potreban pribor.

Aplikativni softver i Uvod u objektno programiranje

18.septembar 2015

Popravni kolokvijum i odbrana seminarskih radova iz predmeta Aplikativni softver i Uvod u objektno programiranje održaće se u ponedeljak, 21. septembar 2015. godine sa početkom u 10:00h sala 208.

Baze podataka i Algoritmi i strukture podataka

18.septembar 2015

Popravni kolokvijum i odbrana seminarskih radova iz predmeta Baze podataka i Algoritmi i strukture podataka održaće se u ponedeljak, 21. septembar 2015. godine sa početkom u 08:00h sala 208.

Nacrtna geometrija

17.septembar 2015

Termin ispita iz predmeta Nacrtna geometrija na zahtev studenata, se pomera za ponedeljak, 28. septembar 2015. godine u 14 časova, sala 109.

Poslovna matematika

17.septembar 2015

Obaveštavaju se studenti da će se konsultacije iz predmeta Poslovna matematika kod prof. dr Milenka Pikule održati u petak, 02.10.2015. god. od 12:00 časova, u kabinetu broj 316.

Digitalna i HD televizija i Multimedijalni sistemi

17.septembar 2015

Ispiti iz predmeta Digitalna i HD televizija i Multimedijalni sistemi, kod prof. dr Mila Petrovića u oktobarskom ispitnom roku 2015. god., umesto 30.09.2015. god. održaće se u ponedeljak, 28.09.2015. god., u 12:00 časova, u učionici 110

Otpornost materijala

16.septembar 2015

Najnoviji nastavni materijali iz predmeta Otpornost materijalana građevinskom odseku.

Nastavni materijali nastavnika

Mehanika tla i fundiranje

14.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje se nalaze u prilogu

Objektno programiranje - Ispravka termina

09.septembar 2015

Usmeni deo ispita iz predmeta Objektno programiranje u septembarskom ispitnom roku održaće se u četvrtak 24.09.2015. godine u 13 časova.

Obrada rezanjem

14.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Obrada rezanjem u se nalaze u prilogu,a rešenje zadatka u fascikli mr Slobodana Petrovića.

NU mašine

14.septembar 2015

Ispit iz predmeta NU mašine u oktobarskom ispitnom roku biće održan 28.09.2015. god. u 10:00 u učionici 205

Računovodstvo

14.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u se nalaze u prilogu.

Oreganizacija treninga

14.septembar 2015

Popravni kolokvijum i odbrana seminarskih radova iz predmeta Oreganizacija treninga održaće se u ponedeljak 21.09.2015.godine  u 10 časova.

NU mašine

11.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta NU mašine se nalaze u prilogu.

Mašine alatke

10.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Mašine alatke se nalaze u prilogu.

Poslovne finansije

10.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije se nalaze u prilogu.

Rezime specijalističkog rada

09.septembar 2015

U ponedeljak 17. Septembra u 11 sati biće odbrana specijalističkog rada studenta Nataše Marjanović sa smera Menadžment. Rezime rada se nalazi u prilogu

Otpornost materijala

08.septembar 2015

Urađen prvi zadatak iz predmeta Otpornost materijala se nalazi u prilogu.

Fizika i Radijacija i zaštita

08.septembar 2015

Rezultati dopunskog kolokvijuma iz predmeta Fizika i Radijacija i zaštita:

Računovodstvo

08.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u VŠJ Kragujevac.

Poslovne finansije

08.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije u VŠJ Kragujevac.

Metalne i drv. konstrukcije, Primena računara u građevinarstvu i Otpornost mat.

08.septembar 2015

Upisivanje ocena iz predmeta: Metalne i drvene konstrukcije, Primena računara u građevinarstvu i Otpornost materijala je u četvrtak, 10. septembra 2015. godine sa početkom u 11 časova.

Nacrtna geometrija

08.septembar 2015

Vanredni ispit iz predmeta Nacrtna geometrija održaće se u ponedeljak, 14. septembra 2015. godine u 14 časova, sala 109.

Obrada deformisanjem

08.septembar 2015

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Obrada deformisanjem u septembarskom ispitnom roku se nalaze u prilogu.

Mr Dejan Milivojević

07.septembar 2015

Student koji nisu položili ispite kod Dejana Milivojevića potrebno je da se jave u kabinet 10. septembra 2015. godine u 12.00h radi prevazilaženja nastale situacije.

Operativni sistemi

07.septembar 2015

Popravni kolokvijumi iz predmeta Operativni sistemi mogu se polagati u sredu, 09. septembra 2015. godine, u 08.00 časova, sala 208.

Termodinamika

07.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika u septembarskom ispitnom roku se nalaze u prilogu.

Računovodstvo

04.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u septembarskom ispitnom roku se nalaze u prilogu.

Poslovne finansije

04.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije u septembarskom ispitnom roku se nalaze u prilogu.

Engleski jezik I i Engleski jezik II

04.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II dati su u prilogu. Upis ocena i usmeni deo ispita za one koli žele da poprave ocenu održaće se u sredu, 09. septembra 2015. godine, u 13.00 h, u kabinetu 316.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

03.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment u septembarskom ispitnom roku se nalaze u prilogu.

Informatička metodologija istraživačkog rada

03.septembar 2015

Ispit iz predmeta Informatička metodologija istraživačkog rada u septembarskom ispitnom roku za smer Bezbednost i zdravlje na radu, održaće se u četvrtak, 17. septembra 2015. godine u 12h, sala 205.

Obrada rezanjem

02.septembar 2015

Ponovni pismeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem održaće se 12. septembar 2015. god, sa početkom u 9 časova u sali 205. U navedenom terminu studenti mogu doneti seminarski rad na pregled i dobiti sve odgovore na pitanja u vezi sa time. Nastavni materijal za predmet možete pronaći na sajtu www.vpts.edu.rs , tako sto kliknete : Nastavnici, mašinstvo i Mr Slobodan Petrović ( fascikla ).

Otpornost materijala

02.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Otpornost materijala u septembarskom ispitnom roku se nalaze u prilogu.

Metalne i drvene konstrukcije

02.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Metalne i drvene konstrukcije u septembarskom ispitnom roku se nalaze u prilogu.

Hemija II

02.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Hemija II u septembarskom ispitnom roku se nalaze u prilogu.

Osnovi informatike

01.septembar 2015

Ispit iz predmeta Osnovi informatike u septembarskom ispitnom roku će se održati 04.09.2015 godine u sali 208 za sve smerove sa početkom u 11h.

Rezime

02.septembar 2015

U ponedeljak 07. Septembra u 11 sati biti odbrana specijalističkog rada studenta Milice Pavlović sa smera Menadžment turističke destinacije pod nazivom "Gastroenološka ponuda zlatiborskog kraja". Rezime rada se nalazi u prilogu

Hemija I

01.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Hemija u septembarskom ispitnom roku se nalaze u prilogu.

Tretmani otpadnih voda

01.septembar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda u septembarskom ispitnom roku se nalaze u prilogu.

Računovodstvo

31.jul 2015

Obrasci potrebni za ispit iz predmeta Računovodstvo:

Menadžment strategije i razvoja

31.avgust 2015

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment strategije i razvoja u septembarskom ispitnom roku VŠJ Kragujevac se nalaze u prilogu.

Konsultacije - Miloje Ćetković

28.avgust 2015

Konsultacije kod profesora Miloja Ćetkovića će se održati u ponedeljak 01.09.2015 godine od 10 do 14 časova.

Termodinamika

28.avgust 2015

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika u septembarskom ispitnom roku.

Menadžment strategije i razvoja i Organizacija treninga

27.avgust 2015

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment strategije i razvoja i Organizacija treninga.

Baze podataka

27.avgust 2015

Pismeni deo ispita iz predmeta Baze podataka je uslovno položio student Dušan Lazić IN 47/13. Student se poziva na usmeni deo ispita koji će se održati u petak, 28. avgusta 2015. godine, sa početkom u 09:00h, sala 208.

Aplikativni softver

27.avgust 2015

Raspored grupa iz predmeta Aplikativni softver u septembarskom ispitnom roku

Algoritmi i strukture podataka

27.avgust 2015

Ispit iz predmeta Algoritmi i strukture podataka će biti ponovljen. Termin održavanja ponovljenog ispita je petak, 28. avgust2015. godine, sala 208 sa početkom u 11:00h. Pravo izlaska na ponovljeni ispit imaju studenti :

  • Tijana Jakovljević IN 17/13
  • Tanja Tošić IN 38/13

Konsultacije prof. Pikula

27.avgust 2015

Konsultacije kod prof. dr Milenka Pikule održaće se u petak, 04. septembra 2015. godine u vremenu od 12h do 16h.

Prof.dr Ljubodrag Tanović

27.avgust 2015

Studenti koji nisu završili i predali seminarski rad to isto mogu učiniti u petak 28. avgusta 2015.godine u 9 časova. U navedenom terminu studenti mogu doneti seminarski na pregled i dobiti sve odgovore na pitanja u vezi sa time.

Hemija II

26.avgust 2015

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija II u septembarskom ispitnom roku.

Uvod u objektno programiranje

25.avgust 2015

Ispit iz predmeta Uvod u objektno programiranje održaće se u sredu, 26. avgusta 2015. godine sa početkom u 11:00h (umesto prethodono zakazanih 10:00h), sala 208. U terminu od 10:00h održaće se popravni kolokvijum iz ovog predmeta.

Poslovno komuniciranje, Uvod u turizam, Ag. i hotelsko poslovanje i Preduzetništvo

25.avgust 2015

Ispiti iz predmeta Poslovno komuniciranje, Poslovno komuniciranje u turizmu, Uvod u turizam, Agencijsko i hotelsko poslovanje i Preduzetništvo održaće se u sredu, 02. septembra 2015. godine u 15 časova.

Hemija I

25.avgust 2015

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija I u septembarskom ispitnom roku.

Matematika I i II

25.avgust 2015

Dodatni termini za dobijanje predispitnih poena su:

  • 02. septembar 2015. godine 16h, sala 205 predmet Matematika 1
  • 07. septembar 2015. godine 10h, sala 302 predmet Matematika 2

Statika konstrukcija I

25.avgust 2015

Termini kolokvijuma iz predmeta Statika konstrukcija I:

  • Prvi i drugi popravni kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija 1 biće održani u petak, 28. avgusta 2015. god. sa početkom u 8 časova
  • Treći i četvrti popravni kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija 1 biće održani u ponedeljak, 31. avgusta 2015. god. sa početkom u 9 časova.

Poslovno komuniciranje, Uvod u turizam, Agen. i hot.poslovanje i Preduzetništvo

24.avgust 2015

Zbog bolesti profesora otkazuju se ispiti iz predmeta Poslovno komuniciranje, Poslovno komuniciranje u turizmu, Uvod u turizam, Agencijsko i hotelsko poslovanje i Preduzetništvo. Termin održavanja ispita će biti objavljen uskoro.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

24.avgust 2015

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment održaće se u ponedeljak, 31. avgusta 2015. godine sa početkom u 11h.

Algoritmi i strukture podataka i Uvod u objektno programiranje

24.avgust 2015

Popravni kolokvijum iz predmeta Algoritmi i strukture podataka održaće se u ponedeljak, 24. avgusta 2015. godine sa početkom u 11h, sala 208. U isto vreme održaće se i odbrana seminarskih radova iz predmeta Uvod u objektno programiranje.

Prikaži vesti