Novosti

Raspored ispita - Apsolventski ispitni rok

Raspored ispita u martovskom apsolventskom ispitnom roku.

Početak semestra

Letnji semestar školske 2014/2015. godine počinje u ponedeljak, 23. februar 2015. godine. Raspored predavanja pogledati u meniju Nastava->Raspored predavanja - Osnovne ili ovde.

Overa zimskog i upis letnjeg semestra

Overa zimskog i upis letnjeg semestra od 26. februara 2015. god. do 06. marta 2015. godine.Za overu semestra je potrebno:

  • semestralni list (kupuje se u knjižari)
  • list izbornog predmeta (uzima se u Školi)
  • izmirene rate školarine (decembar, januar i februar)

Poseta studenata Škole Forezničkom centru

U okviru stručne prakse, dana 28. januara 2015. godine realizovana je poseta studenata Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija u Užicu, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine, Forezničkom centru u Užicu.

Raspored ispita - Specijalističke studije

Raspored ispita na Specijalističkim studijama u januarskom ispitnom roku pogledaj pogledaj u meniju Nastava - Raspored ispita - Ispiti - specijalističke ili ovde.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

Osnovi informatike

04.mart 2015

U prilogu se nalaze grupe za vežbe iz predmeta Osnovi informatike. Vežbe počinju od ponedeljka 09. marta 2015. godine prema datim terminima.

Poslovne finansije

04.mart 2015

Teme za seminarske radove iz predmeta Poslovne finansije.

Otpornost materijala

03.mart 2015

Najnoviji nastavni materijali iz predmeta Otpornost materijala.

Nastavni materijali nastavnika

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

03.mart 2015

U sreda, 11. marta 2015. godine u 12 časova, sala 318, održaće se kolokvijum, a u sredu, 25. marta 2015. godine u 12 časova, sala 318, ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika na specijalističkim studijama.

Upravljanje projektima

02.mart 2015

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje projektima.

Metalne i drvene konstrukcije

26.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Metalne i drvene konstrukcije.

dr Damnjan Radosavljević

26.februar 2015

Zbog službenih obaveza profesor dr Damnjan Radosavljević će biti odsutan sledeće radne nedelje, od 02. marta do 06. marta 2015. godine. Nadoknade predavanja i vežbi održaće se po dogovoru sa studentima.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

25.februar 2015

U četvrtak, 26. februara 2015. godine u 16 časova održaće se dogovor u vezi obaveza iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika na specijalističkim studijama, sala 317.

Ekonomika biznisa

24.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika biznisa u VŠJ u Kragujevcu.

Računovodstvo

24.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u VŠJ u Kragujevcu.

Menadžment u turizmu

24.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu.

Organizacija poslovnih sistema

23.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija poslovnih sistema.

Osnovi informatike i Alati grafickog dizajna

23.februar 2015

Vežbe iz predmeta Osnovi informatike i Alati grafickog dizajna neće početi od 23.02.2015. Tačan raspored grupa sa terminima vežbi biće naknadno objavljen na sajtu škole i na oglasnoj tabli kod kabineta br. 203..

NU mašine

23.februar 2015

Rezultati pismenog ispita iz predmeta NU mašine u januarskom ispitnom roku.

Otpornost materijala

23.februar 2015

Nastavni materijali iz predmeta Otpornost materijala.

Nastavni materijali nastavnika

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

20.februar 2015

Dodatni termin za ispit iz predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom (deo Tehničko crtanje) održaće se u ponedeljak, 23. februara 2015. god. sa početkom u 16:00, sala 208

Matematika I

20.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Matematika I u januarskom ispitnom roku.

dr Slavoljub Vujović

20.februar 2015

Ispiti kod prof. dr Slavoljuba Vujovića na specijalističkim studijama biće održani u četvrtak, 26.02.2015. god., od 15:00 časova, u amfiteatru 302.

Hidrotehnika

20.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Hidrotehnika u januarskom ispitnom roku.

Metode istraživanja i naučne komunikacije

19.februar 2015

U subotu, 21. februara 2015.god., od 08:00 časova, amfiteatar 302, biće održan ponovljeni ispit iz predmeta Metode istraživanja i naučne komunikacije kod prof. dr Milenka Pikule, za sve studente koji žele da izađu da polažu.

Preduzetništvo i Uvod u turizam

19.februar 2015

Ispiti iz predmeta Preduzetništvo i Uvod u turizam, kod prof. dr Slavoljuba Vujovića u januarskom ispitnom roku 2015. god., umesto 18.02.2015. god., odnosno 23.02.2015. god., biće održani u četvrtak, 26.02.2015. god., od 15:00 časova, u amfiteatru 302.

Agencijsko i hotelsko poslovanje, Poslovno komuniciranje i PK u turizmu

19.februar 2015

Ispiti iz predmeta Agencijsko i hotelsko poslovanje, Poslovno komuniciranje i Poslovno komuniciranje u turizmu kod prof. dr Slavoljuba Vujović, umesto 19.02.2015. god., odnosno 24.02.2015.god., biće održani u petak, 27.02.2015. god., od 10:00 časova, u amfiteatru 109.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

19.februar 2015

Vežbe iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika na specijalističkim studijama Inženjerstvo zaštite životne sredine i Bezbednost i zdravlje na radu, održaće se u subotu, 21. februar 2015. godine u 9 časova.

Preduzetništvo

19.februar 2015

Broj bodova koje su studenti ostvarili na predispitnim obavezama iz predmeta Preduzetništvo po studijskim programima:

Obrada rezanjem

19.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Obrada rezanjem u januarskom ispitnom roku.

Matematika I

19.februar 2015

Uvid u rezultate ostvarene na ispitu iz predmeta Matematika 1, kao i upis ostvarenih predispitnih poena i ocena kod prof.dr Ljubice Diković organizovaće se u petak 20. februara 2015. godine u 12h, sala 205 ili u ponedeljak 23. februara 2015. godine u 11h, kabinet 203.

Finansijsko računovodstvo

18.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo u januarskom ispitnom roku.

Računovodstvo

18.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u januarskom ispitnom roku.

Francuski jezik

18.februar 2015

Predavanja iz nastavnog predmeta Francuski jezik će se održati 27. februara, 13. i 27. marta 2015. godine.

dr Vesna Marjanović

15.februar 2015

Zbog učešća u realizaciji pedagoškog procesa na Fakultetu zdravstvenih nauka, Univerziteta u Ljubljani u okviru CEEPUS mreže Nastava i istraživanje u oblasti hemije životne sredine i toksikologije profesorka dr Vesna Marjanović će biti odsutna tokom prve sedmice semestra (od 23. do 27. februara 2015. godine). Nadoknade predavanja, vežbi, konsultacija i ostalih nastavnih i nenastavnih obaveza će obaviti od 2. marta 2015. godine u terminima prema dogovoru sa studentima i kolegama.

Poslovne finansije

13.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije u januarskom ispitnom roku.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

13.februar 2015

Na zahtev studenatakolokvijum iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika na specijalističkim studijama Inženjerstvo zaštite životne sredine i Bezbednost i zdravlje na radu, odlaže se do marta 2015. godine. Tačan termin kolokvijuma će biti objavljen naknadno.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

13.februar 2015

Vežbe iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika na specijalističkim studijama Inženjerstvo zaštite životne sredine i Bezbednost i zdravlje na radu, održaće se u sledećim terminima:

  • četvrtak, 12. februara i petak, 13. februar 2015. godine u 16 časova, sala 317
  • sreda, 18. februara, četvrtak, 19. februar i petak, 20.februar 2015. godine u 16 časova, sala 317

Operativni sistemi

13.februar 2015

Raspored polaganja ispita (obavezno je doći u navedeni termin) iz predmeta Operativni sistemi.

Operativni sistemi

13.februar 2015

Popravni kolokvijumi iz predmeta Operativni sistemi mogu se polagati u sredu 18. februara 2015. godine, u 10.00 časova, sala 317.

Engleski jezik I i II

13.februar 2015

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II. Upis ocena i usmeni deo ispita održaće se u četvrtak, 19.02.2015. godine, u kabinetu 316, prema sledećem rasporedu:

  • 14.00 h: Informatika, Mašinstvo, Građevinsko inženjerstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine
  • 15.00 h: Turizam, Računovodstvo i revizija i Menadžment)

Nakon napred navedenih termina, u ovom ispitnom roku ocene se neće moći upisati.

Zgradarstvo

12.februar 2015

Usmeni ispit iz predmeta Zgradarstvo održaće se posle prazničnih dana, prve nastavne nedelje. Molim studente da uvaže izmenu nastalu usled praznika 16. i 17.02.2015. godine.

Metodologija istraživanja i naučne komunikacije

11.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija istraživanja i naučne komunikacije u Visokoškolskoj jedinici u Kragujevcu.

Statika konstrukcija 1

11.februar 2015

Tabelarni pregled rezultata svih kolokvijuma iz predmeta Statika konstrukcija 1 je u prilogu. Pravo na izlazak na ispit imaju svi kandidati sa osvojenih 30 i više poena predispitnih obaveza.

Preduzetništvo i Uvod u turizam

11.februar 2015

Ispiti iz predmeta Preduzetništvo i Uvod u turizam, kod prof. dr Slavoljuba Vujovića u januarskom ispitnom roku 2015. god., umesto 18.02.2015. god. biće održani u ponedeljak, 23.02.2015. god., od 15:00 časova, u amfiteatru 302.

Agencijsko i hotelsko poslovanje, Poslovno komuniciranje i PK u turizmu

11.februar 2015

Ispiti iz predmeta Agencijsko i hotelsko poslovanje, Poslovno komuniciranje i Poslovno komuniciranje u turizmu kod prof. dr Slavoljuba Vujović, umesto 19.02.2015. god. biće održani u utorak, 24.02.2015. god., od 10:00 časova, u amfiteatru 109.

Menadžment strategije i razvoja

10.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment strategije i razvoja.

Upravljanje projektima

10.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje projektima.

Aplikativni softver

10.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver. Odbrana petog seminarskog rada iz predmeta Aplikativni softver održaće se u petak, 13. februara2015. godine sa početkom u 08:00h, sala 208. Usmeni deo ispita održaće se u petak, 13. februar 2015. godine sa početkom u 10:00h, sala 208.

Nacrtna geometrija

10.februar 2015

Predavanja iz predmeta Nacrtna geometrija održaće se u petak, 13. februara 2015. godine sa početkom u 12h, sala 310. Pregled radova iz ovog predmeta biće održan nakon predavanja.

Engleski jezik I

09.februar 2015

Obaveštavaju se studenti I godine da je za nastavu Engleskog jezika I u letnjem semestru (počev od 23.02.2015.) neophodno nabaviti sledeće udžbenike:

  • studenti sa smera Turizam: Tourism 2 (izdavač: Oxford University Press, cena: 1,345.00 RSD - Student's Book)
  • studenti sa ostalih smerova: ProFile 2 (izdavač: Oxford University Press, cena: 1,410.00 RSD - Student's Pack)

Isti udžbenik će se koristiti i u nastavi Engleskog jezika II u školskoj 2015/16. godini. Udžbenici se mogu iznajmiti u školskoj biblioteci, ili naručiti direktno preko sajta OUP predstavništva, The English Book, Staro sajmište 29, 11070 Novi Beograd, Tel/ Fax: 011/ 31 31 044; 065/ 31 31 044 - www.englishbook.rs (ana@englishbook.rs). Za sve neophodne informacije obratiti se nastavniku engleskog jezika, Ivani Marinković (kabinet 316 - četvrtak 14.00h-16.00h)

Zgradarstvo

09.februar 2015

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Zgradarstvo.

Organizacija rada

09.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija rada u VŠJ Kragujevac.

Ruski jezik 2

08.februar 2015

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik 2 na studijskom programu Građevinsko inženjerstvo.

Fizika

08.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Fizika.

Metode istraživanja i naučne komunikacije i Menadžment ljudskih resursa

06.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Metode istraživanja i naučne komunikacije i Menadžment ljudskih resursa.

Organizacija rada

06.februar 2015

Spisak studenata za usmeni deo ispita iz predmeta Organizacija rada.

Hemija I

06.februar 2015

Rezultati ispita iz predmeta Hemija I u januarskom mispitnom roku.

Ruski jezik 2

06.februar 2015

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik 2 na studijskom programu Informacione tehnologije i Mašinstvo.

Statika konstrukcija I

06.februar 2015

Rezultati četvrtog kolokvijuma iz predmeta Statika konstrukcija I nalaze se u prilogu.

Tretmani otpadnih voda

06.februar 2015

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda u januarskom ispitnom roku.

Termodinamika

06.februar 2015

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Termodinamika u januarskom ispitnom roku.

Aplikativni softver

06.februar 2015

Raspored po grupama za polaganje ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Prikaži vesti