Novosti

Sveti Sava

27. januar 2020.

U prostorijama naše škole je održana svečana proslava školske slave Svetog Save.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Master studije|Sačuvaj podešavanje

Poslovne finansije

28. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

28. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Hemija I

28. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Hemija I.

Aplikativni softver

28. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Aplikativni softver

28. januar 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Aplikativni softver.

WEB dizajn

27. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta WEB dizajn. Upis ocena četvrtak 30.01.2020. u 13h, kabinet 315.

Upravljačko računivodstvo

27. januar 2020

Rezultati kolokvijuma i ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

27. januar 2020

Rezultati kolokvijuma i ispita iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Ruski jezik II

27. januar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik II.

Informatika u zdravstvu

26. januar 2020

Raspored studenata po grupama za polaganje ispita iz predmeta Informatika u zdravstvu u januarskom ispitnom roku:

 • od 08:00 sati, studenti sa brojem indeksa ZN 01/18 do ZN 27/18
 • od 09:00 sati, studenti sa brojem indeksa ZN 28/18 do ZN 56/18

Zdravstvena nega

24. januar 2020

Spisak studenata koji su položili praktični ispit iz predmeta Zdravstvena nega.

Projektovanje informacionih sistema

24. januar 2020

Pregled bodova predispitnih obaveza iz predmeta Projektovanje informacionih sistema.

Hemija II

24. januar 2020

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija II.

Menadžment kvaliteta u turizmu, Agencijsko poslovanje

24. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu i predmeta Agencijsko poslovanje(dodatni termin).

Osnove farmakologije i farmakoterapije

24. januar 2020

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije.

Interna medicina sa zdravstvenom negom

23. januar 2020

Rezultati praktičnog ispita iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom u januarskom ispitnom roku 2020.god. iz predmeta Termodinamika.

Termodinamika

23. januar 2020

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

Engleski jezik 2

23. januar 2020

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Engleski jezik 2 nalaze se u prilogu.
Usmeni ispit i upis ocena održaće se u sredu, 29.01.2020. godine, u slušaonici 318, prema sledećem rasporedu:

 • 12:00h - Informacione tehnologije
 • 13:30h - Ostali smerovi

Aplikativni softver

23. januar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Aplikativni softver.
Studenti koji nisu odbranili seminarski iz predmeta Aplikativni softver, mogu to učiniti sutra u terminu ispita. Nakon toga, naredni termin za odbranu seminarskih radova biće u junu 2020. god.

Programiranje CNC sistema 1

23. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Programiranje CNC sistema 1 u januarskom ispitnom roku.

Operativni sistemi i Projektovanje informacionih sistema

22. januar 2020

Dodatni termin za odbranu seminarskih radova iz predmeta Operativni sistemi i Projektovanje informacionih sistema je petak, 24. januar 2020. u 11 časova, lab 319.

Objektno orijentisano programiranje

22. januar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalaze u prilogu. Usmeni deo ispita će se održati 31.januara 2020. godine u 12 časova u lab 319.

Završni radovi

22. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Završni radovi.

Hemija I

22. januar 2020

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija I.

Osnove projektovanja

22. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Osnove projektovanja.

Građevinski materijali

22. januar 2020

Rezultati i ocene seminarskog rada i elaborata iz predmeta Građevinski materijali.

Higijena i medicina rada

22. januar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Higijena i medicina rada.

Zgradarstvo

22. januar 2020

Odbrana elaborata, upisivanje bodova, potpisi, zaključivanje ocena iz nastavnog predmeta Zgradarstvo u sredu, posle 15:00 časova i četvrtak, posle 15:00 časova.

Agencijsko poslovanje

21. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Ispiti, dr dr Snežane Aksentijević

21. januar 2020

Ispiti kod prof. dr Snežane Aksentijević zakazani za 27. januar 2020. godine, Eko zaštita u industriji i Fizička hemija održaće se u učionici broj 302.

Aplikativni softver

21. januar 2020

Dodatni termin vežbi za odbranu seminarskog rada iz predmeta Aplikativni softver za sve grupe, biće održan u sredu, 22.01.2020. godine u 17:00 časova, sala 319.

Agencijsko poslovanje i Menadžment kvaliteta u turizmu

21. januar 2020

Dodatni termin za popravne kolokvijume i odbranu seminarskih radova iz predmeta Agencijsko poslovanje i Menadžment kvaliteta u turizmu, je 28.01.2020. godine po sledećem rasporedu:

 • popravni kolokvijumi (oba predmeta), učionica 305 (10-12 časova)
 • odbrana seminarskih radova (oba predmeta), kabinet 306 (10-14 časova)
Seminarske radove poslati najkasnije do subote 25.01.2020. godine, u elektronskoj formi, a na odbranu u štampanoj formi.

Građevinski materijali

20. januar 2020

Rezultati popravnog - 1 kolokvijuma iz predmeta Građevinski materijali.

Infektologija sa zdravstvenom negom

20. januar 2020

Spisak studenata koji su stekli uslov za polaganje teorijskog dela ispita iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Termodinamika

20. januar 2020

Rezultati trećeg računskog kolokvijuma iz predmeta Termodinamika.

Ispiti, dr Vesna Marjanović

20. januar 2020

Ispiti kod prof. dr Vesne Marjanović zakazani za 27. januar 2020. godine, Hemija 1 (Usmeni), Tretmani otpadnih voda i Upravljanje rizikom i metode procene rizika (Usmeni), održaće se u učionici broj 318.

Operativni sistemi

18. januar 2020

Raspored studenata po grupama za polaganje ispita iz predmeta Operativni sistemi u januarskom ispitno roku.

Računarske mreže

17. januar 2020

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Računarske mreže održaće se u četvrtak, 23. januara 2020. godine u 10h.

Nacionalna turistička geografija

17. januar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nacionalna turistička geografija.

Mikrobiologija

17. januar 2020

Predispitni bodovi iz predmeta Mikrobiologija.

Menadžment kvaliteta u turizmu

17. januar 2020

Rezultati trećeg kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Engleski jezik 2

16. januar 2020

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 2:

Zgradarstvo

16. januar 2020

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Zgradarstvo.

Upravljanje projektima

16. januar 2020

Rezultati iz predmeta Upravljanje projektima:

Interna medicina sa zdravstvenom negom

16. januar 2020

Praktični deo ispita iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom održaće se u četvrtak, 23. januar 2020. godine u 13h, Opšta Bolnica Užice TS2.

Zdravstvena nega

16. januar 2020

Praktični deo ispita iz predmeta Zdravstvena nega, za obe grupe, održaće se u utorak, 21. januar 2020. godine u 14h.

Osnove farmakologje i farmakoterapije

16. januar 2020

Spisak studenata koji su položili IV kolokvijum iz predmeta Osnove farmakologje i farmakoterapije.

Hemija 1

16. januar 2020

Rezultati računskog kolokvijuma iz predmeta Hemija 1.

Osnove projektovanja

16. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Osnove projektovanja.

Specijalna računovodsta

15. januar 2020

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Specijalna računovodsta.

Preduzetništvo

15. januar 2020

Popravni drugi kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo održaće se u četvrtak, 16. januara 2020. god. u učionici 305, sa početkom u 09:00 časova.

Stilovi u enterijeru

15. januar 2020

Ispitna pitanja iz predmeta Stilovi u enterijeru.

Projektovanje informacionih sistema

15. januar 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Projektovanje informacionih sistema, održanog 14.1.2020. godine.

Agencijsko poslovanje

15. januar 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma 2 iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Biologija

15. januar 2020

Bodovi iz nastavnog predmeta Biologija.

Menadžment kvaliteta u turizmu

14. januar 2020

Popravni kolokvijumi iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu održaće se u četvrtak 16.01.2020. godine, učionica 305, počev od 13 časova. U prilogu je podela studenata na grupe.

Televizijska produkcije

14. januar 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Televizijska produkcije, održanog 13.1.2020. godine.

Menadžment u turizmu

14. januar 2020

Popravni drugi kolokvijum iz predmeta Menadžment u turizmu održaće se u četvrtak, 16. januara 2020. god. u učionici 304, sa početkom u 13:00 časova.

Engleski jezik 2

13. januar 2020

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Engleski jezik 2 održaće se u sredu, 22.01.2020. godine, u 13 h, u kabinetu 316.

Privredno pravo

13. januar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Privredno pravo:

Elektromagnetna zračenja

13. januar 2020

Nadohnada časova vežbi i predavanja iz predmeta Elektromagnetna zračenja na master studija Bezbednost i zdravlje na radu održaće se:

 • vežbe, ponedeljak 13.01.2020. godine u terminu 15-17h
 • predavanja, utorak 14.01.2020. godine u terminu 14-16h.
U terminu vežbi moguća je odbrana praktičnog rada.

Fizika

11. januar 2020

Popravni kolokvijumi iz predmeta Fizika realizovaće se u ponedeljak 13.01.2020. godine (sala 207):

 • prvi kolokvijum sa početkom u 14h
 • drugi sa početkom u 15h

Nastava, Kolokvijumi, dr Dejan Milivojević

10. januar 2020

 • U ponedeljak, 13.01.2020. god. od 12h do 13h časova nadoknada nastave iz predmeta Zgradarstvo.
 • U ponedeljak, 13.01.2020. god. od 13h do 15:30h drugi kolokvijum iz predmeta Osnove projektovanja.
 • U sredu, 15.01.2020. god. od 9h do 11h drugi kolokvijum iz predmeta Zgradarstvo.
 • U četvrtak, 16.01.2020. god. od 10:00h drugi kolokvijum iz predmeta Završni radovi.

Fiskalni sistemi

10. januar 2020

Predavanja iz nastavnog predmeta Fiskalni sistemi održaće se u utorak, 14. januara 2020. godine u 13:00 časova.

Preduzetništvo

10. januar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo.

Upravljanje projektima

10. januar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima.

Menadžment u turizmu

10. januar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment u turizmu.

Agencijsko poslovanje

10. januar 2020

Popravni kolokvijumi iz predmeta Agencijsko poslovanje održaće se 14.01.2019. godine, amfiteatar 317, od 11-13 časova.

Materijali u savremenom građevinarstvu, Savremeni materijali u enterijeru

9. januar 2020

Drugi test iz predmeta Materijali u savremenom građevinarstvu i predmeta Savremeni materijali u enterijeru održaće se u ponedeljak, 13.01.2020. godine u 9:30h, u sali 207.

Engleski jezik 2

8. januar 2020

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 održaće se u sredu, 15.01.2020. godine u učionici 318, prema sledećem rasporedu:

 • 13-14 h: Informacione tehnologije i Menadžment
 • 14-15 h: Tehnološko inženjerstvo, Računovodstvo i revizija, Unutrašnja arhitektura, Zdravstvena nega
 • 15:30-16:30 h: Turizam
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Građevinski materijali

8. januar 2020

Drugi kolokvijum iz predmeta Građevinski materijali za OSS Građevinarsvo i OSS Unutrašnja arhitektura održaće se u sredu 15.01.2020.g. u 9 i 30, u sali 318.
Popravni Prvi kolokvijum iz predmeta Građevinski materijali za OSS Građevinarsvo i OSS Unutrašnja arhitektura održaće se u petak 17.01.2020.g. u 10 h , u sali 318.
Predaja eleborata i seminarskih radova na predavanjima u utorak 14.01.2020.g. u sali 318.

Matematika 1, Poslovna matemaika

6. januar 2020

Dodatne vežbe iz predmeta Matematika 1 biće održane u sredu 8. januara 2020. godine u sali 302 od 8-9h, za smerove MA,IT,GR,TH.
Upis predispitnih poena u indekse iz predmeta Poslovna matematika za studente koji ne rade 3.kolokvijum biće održan u sredu 8. januara 2020. godine u sali 302 od 9h, za smerove MN,RR,TT.

Završni radovi

2. januar 2020

Studenti koji slušaju predmet Završni radovi treba da pregledaju predavanje "Zeleni krovovi" koje je se nalazi u fascikli nastavnih materijala iz ovog predmeta.

Fizika

28. decembar 2019

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Fizika biće organizovana u sredu, 08.01.2020. godine (307) u sledećim terminima:

 • 08 - 09 h Građevinsko inženjerstvo;
 • 11 - 12 h Mašinstvo i tehnološko inženjerstvo.
Vežbe u terminu 13 -15 h u sredu 08.01.2020. godine neće se realizovati.
Laboratorijske vežbe iz fizike biće organizovane u petak, 10.01.2020. godine (307) u sledećim terminima:
 • 14:00 - 15:15 Tehnološko inženjerstvo;
 • 15:15 - 16:30 Građevinsko inženjerstvo;
 • 16:30 - 17:45 Mašinstvo.
Popravni kolokvijumi, po dogovoru, biće organizovani u ponedeljak 13.01. 2020. godine. Tačno vreme biće istaknuto naknadno.

Fizika

28. decembar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Fizika.

Hemija 1

28. decembar 2019

Rezultati teorijskog kolokvijuma iz predmeta Hemija 1.

Projektovanja informacionih sistema

27. decembar 2019

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Projektovanja informacionih sistema.

Elektrotehnika sa elektronikom

27. decembar 2019

Rezultati II kolokvijuma iz Elektrotehnike sa elektronikom.

Osnove farmakologje i farmakoterapije

27. decembar 2019

Spisak studenata koji su položili III kolokvijum iz predmeta Osnove farmakologje i farmakoterapije.

Pravni aspekti zdravstvene nege

27. decembar 2019

Kolokvijum iz predmeta Pravni aspekti zdravstvene nege održaće se u petak, 17. januara 2020. godine sa početkom u 10 časova , učionica 109.

Menadžment kvaliteta

27. decembar 2019

Drugi kolokvijum iz predmeta Menadžment kvaliteta održaće se u četvrtak, 9. januara 2020. godine sa početkom u 15 časova , učionica 110.

Nacionalna turistička geografija

27. decembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nacionalna turistička geografija.

Finansijsko računovodstvo

26. decembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Privredno pravo

26. decembar 2019

Drugi kolokvijum i popravni prvi kolokvijum iz predmeta Privredno pravo održaće se u četvrtak, 9. januara 2020. godine od 8 časova, učionica 109.

Termodinamika

25. decembar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Termodinamika.

Aplikativni softver

25. decembar 2019

Dodatni termin vežbi za odbranu seminarskog rada iz predmeta Aplikativni softver za sve grupe, biće održan u četvrtak, 26.12.2019. godine u 08:00 časova, učionica 319.

Zgradarstvo

25. decembar 2019

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Zgradarstvo.

Menadžment

25. decembar 2019

Upis predispitnih obaveza u indeks iz nastavnog predmeta Menadžment obaviće se u utorak, 14.01.2020. godine, u Sali 318 u 9h.

Interna medicina sa zdravstvenom negom I

24. decembar 2019

Ispitna pitanja iz nastavnog predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom I – Vežbe.

Menadžment

24. decembar 2019

Finalni rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment.

Istraživanje tržišta

24. decembar 2019

Finalni rezultati kolokvijuma iz predmeta Istraživanje tržišta.

TV produkcija

24. decembar 2019

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta TV produkcija.

Biologija

23. decembar 2019

Termin za 2.kolokvijum iz predmeta Biologija je 13.1.2020. godine u 16:30h.

Mikrobiologija

23. decembar 2019

Termin za kolokvijum iz predmeta Mikrobiologija na studijskim programima ZN i TH je 9.1.2019. godine u 17:30h.

Upravljanje projektima

23. decembar 2019

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljanje projektima održaće se u petak, 27. decembra 2019. god. u 16:00 časova, u učionici 205.
Pitanja za drugi kolokvijum studenti mogu pronaći na zvaničnom sajtu Škole, na stranici nastavnika Nenada Milutinovića, kao i na oglasnoj tabli ispred kabineta 209.

Računarske mreže

23. decembar 2019

Vežbe iz predmeta Računarske mreže planirane za utorak 24.12.2019. neće se održati zbog sprečenosti nastavnika, nadohnada je u četvrtak 26.12.2019. godine u 15h u kabinetu 319.

Elektromagnetna zračenja

23. decembar 2019

Predavanja i vežbe iz predmeta Elektromagnetna zračenja planirana za 24.12.2019. године neće se održati zbog sprečenosti nastavnika, nadohnada je u petak, 10.01.2020. godine u 15h.

Engleski jezik 2

23. decembar 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 2 nalaze se u prilogu.

Fizika

23. decembar 2019

Drugi kolokvijum iz predmeta Fizika održaće se u petak 27. decembra (sala 304):

 • Tehnološko inženjerstvo i građevinsko inženjerstvo 14:00-14:50
 • Mašinstvo 15:00 - 15:50

Prikaži vesti