Novosti

Upis!!! Upis !!! Upis !!!

Konkursi za upis studenata u septembarskom upisnom roku školska 2014/2015.godina:

Specijalističke studije,oktobarski ispitni rok

Ispiti u ispitnom roku Oktobar 1 i 2 na specijalističkim studijama biće održani u terminu dogovora sa predmetnim nastavnikom.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

Fizika

18.septembar 2014

Rezultati dopunskog kolokvijuma iz predmeta Fizika.

Otpornost materijala

18.septembar 2014

Kolokvijumi iz nastavnog predmeta Otpornost materijala na Građevinskom smeru održaće se u petak 19. septembra 2014. godine sa početkom u 9 časova.

Objektno programiranje

18.septembar 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno programiranje.

Rezime specijalističkog rada

17.septembar 2014

Rezime specijalističkog rada studenta Milice Raketić SM05/13.

Preduzetništvo

17.septembar 2014

Obaveštavaju se svi studenti koji polažu predmet Preduzetništvo u oktobarskom ispitnom roku, da će ispit iz ovog predmeta početi sa zakašnjenjem od jedan sat, dakle 17.09.2014.god. od 12:00 časova, u amfiteatru 109.

Hemija i Hemija I

17.septembar 2014

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija i Hemija I.

Projektovanje i Zgradarstvo

17.septembar 2014

Obaveštenje za studente iz predmeta Projektovanje i Zgradarstvo u vezi ispita i elaborata iz ovih predmeta.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

15.septembar 2014

Popravni kolokvijum iz nastavnih predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment održaće se u ponedeljak 22.09.2014. godine u 10 časova.

Uvod u turizam

12.septembar 2014

Ispit iz predmeta Uvod u turizam održaće se u petak, 19. septembra 2014. godine u 12 časova, umesto kako je ranije bilo planirano u ponedeljak, 15. septembra 2014. godine.

Poslovne finansije

11.septembar 2014

Primer rešenog zadatka iz predmeta Poslovne finansije.

Aplikativni softver

10.septembar 2014

Raspored grupa za polaganje ispita iz predmeta Aplikativni softver u oktobarskom ispitnom roku.

Marketing i Marketing u turizmu

10.septembar 2014

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Marketing i Marketing u turizmu.

Mehanika tla i fundiranje

10.septembar 2014

Usmeni ispit iz predmeta Mehanika tla i fundiranje održaće se u petak 12.09.2014. godine sa početkom u 10 časova.

Otpornost materijala

09.septembar 2014

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Otpornost materijala.

Engleski jezik I

09.septembar 2014

Ispit iz predmeta Engleski jezik I umesto 18.09.2014.godine kako je bilo ranije planirano održaće se 23.09.2014. godine u istom terminu.

Engleski jezik II

09.septembar 2014

Ispit iz predmeta Engleski jezik II umesto 18.09.2014.godine kako je bilo ranije planirano održaće se 23.09.2014. godine u istom terminu.

Zaštita na radu

09.septembar 2014

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Zaštita na radu.

Ruski jezik I i II

08.septembar 2014

Ispit iz predmeta Ruski jezik 1 i 2, kod prof. dr Svetlane Terzić u oktobarskom ispitnom roku 2014. god., umesto 18.09.2014. god. biće održan u četvrtak, 25.09.2014. god., u 12:00 časova, amfiteatar 302.

Projektovanje, Zgradarstvo i Osnove ekološkog građenja

08.septembar 2014

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Projektovanje, Zgradarstvo i Osnove ekološkog građenja.

Uvod u objektno programiranje

08.septembar 2014

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Uvod u objektno programiranje.Upis ocena i usmeni deo ispita održaće se u ponedeljak,08.09.2014. godine sa početkom u 08:00h za generaciju 2012 odnosno 09:00h za ostale generacije, sala 208.

Hemija I

08.septembar 2014

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Hemija I.

Hemija II

08.septembar 2014

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Hamija II.

Geodezija

05.septembar 2014

Ispit iz predmeta Geodezija, kod prof. dr Velimira Aleksića u oktobarskom ispitnom roku 2014. god., umesto 20.09.2014. god. biće održan u subotu, 13.09.2014. god., u 08:00 časova, amfiteatar 302.

Uvod u objektno programiranje

05.septembar 2014

Popravni kolokvijum i odbrana seminarskih radova iz predmeta Uvod u objektno programiranje održaće se u utorak, 16.09.2014. god. sa početkom u 9:00 h sala 208.

Aplikativni softver i Alati baza podataka

05.septembar 2014

Popravni kolokvijum i odbrana seminarskih radova iz predmeta Aplikativni softver i Alati baza podataka održaće se u utorak, 09.09.2014. god. sa početkom u 9:00 h sala 208..

Engleski jezik I i II

05.septembar 2014

Spisak studenata koji su položili ispit iz Engleskog jezika I i Engleskog jezika II u septembarskom ispitnom roku.
Upis ocena obaviće se u ponedeljak, 08.09.2014. godine, u kabinetu 316, u 10.00h.

Obrada rezanjem

05.septembar 2014

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Obrada rezanjem nalaze se u prilogu.

Otpornost materijala

04.septembar 2014

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Mehanika

04.septembar 2014

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Mehanika na građevinskom odseku.

Prof. Ćetković

03.septembar 2014

Upis ocena iz predmeta na osnovnim i specijalističkim studijama, koje su položili kod prof. dr Miloja Ćetkovića, održaće se u ponedeljak 08.09.2014. godine u vremenskom periodu od 10 do 12 časova.

Stručna praksa

02.septembar 2014

Ispit iz Stručne prakse na studijskim programima Informacione tehnologije i Proizvodno-inženjerska informatika kod mr Slobodana Petrovića, umesto u četvrtak 04.09.2014. god, biće održan u petak 05.09.2014. godine u 11.30 časova, sala 317.

Otpornost materijala

02.septembar 2014

Prvi kolokvijum iz predmeta Otpornost materijala održaće se u četvrtak,04.09.2014.god.,u 09:00 časova.Drugi kolokvijum iz predmeta Otpornost materijala održaće se u četvrtak, 04.09.2014. god.,u 11:00 časova.
Studenti mogu da polažu i prvi i drugi kolokvijum.
Obavezno predati grafički rad.

Verovatnoća i statistika

02.septembar 2014

Ispit iz predmeta Verovatnoća i statistika, kod prof. dr Milenka Pikule u oktobarskom ispitnom roku 2014. god., umesto 30.09.2014. god. biće održan u ponedeljak, 29.09.2014. god., u 08:00 časova, amfiteatar 302.Takođe, ispit iz istog predmeta u Oktobar 2 ispitnom roku biće održan 06.10.2014.god. u 08:00 časova, amfiteatar 109, umesto 08.10.2014. god. kako je ranije bilo predviđeno.

Poslovne finansije

01.septembar 2014

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Poslovne finansije.

Organizacija rada i Industirjski menadžment

01.septembar 2014

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Organizacija rada i Industirjski menadžment u VŠJ Kragujevac.

Statika konstrukcija II

01.septembar 2014

Usmeni ispit iz predmeta Statika konstrukcija II u septembarskom ispitnom roku održaće se u subotu, 13. septembra 2014. godine sa početkom u 9 časova.

Engleski jezik I i II

31.avgust 2014

Ispit iz nastavnog predmeta Engleski jezik I održaće se u četvrtak, 04.09.2014. godine, sa početkom u 10.00 h, u amfiteatru 302.
Ispit iz nastavnog premeta Engleski jezik II održaće se u četvrtak, 04.09.2014. godine, sa početkom u 11.00 h, u amfiteatru 302.

Računovodstvo

31.avgust 2014

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Računovodstvo i upis ocena.

Poslovne finansije

29.avgust 2014

Dodatni termin za polaganje ispita iz predmeta Poslovne finansije u septembarskom ispitnom roku 2014. godine je ponedeljak 01.09.2014. godine u 10 časova, sala 317.
Svi studenti koji su polagali zadatak dana 27.08.2014. godine nisu ostvarili dovoljan broj poena za polaganje ispita.

Objektno programiranje

29.avgust 2014

Usmeni deo ispita iz nastavnog predmeta Objektno programiranje u septembarskom ispitnom roku održaće se u utorak, 09.09.2014. godine, u 17 časova.

Mehanika tla i fundiranje

28.avgust 2014

Rezultati pismenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Nacrtna geometrija

28.avgust 2014

Rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija u septembarskom ispitnom roku.

Termodinamika

28.avgust 2014

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika u septembarskom ispitnom roku.

Organizacija rada,Industrijski menadžment i Menadžment ljudskih resursa

28.avgust 2014

Spisak pozvanih studenata na usmeni deo ispita iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment, kao i rezultati ispita iz predmeta Menadžment ljudskih resursa.

Tretmani otpadnih voda

27.avgust 2014

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda u septembarskom ispitnom roku.

Objektno programiranje

26.avgust 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno programiranje u septembarskom ispitnom roku.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

25.avgust 2014

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment.

Elektronsko poslovanje

25.avgust 2014

Ispit iz predmeta Elektronsko poslovanje na studijskom programu Informacione tehnologije biće održan u istom terminu kao i za studijski program Menadžment: četvrtak 28.08.2014, 10 sati, sala 317.

Aplikativni softver

23.avgust 2014

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Aplikativni softver se nalaze u prilogu a usmeni deo ispita održaće se u ponedeljak, 25.08.2014. god sa početkom u 08:00h, sala 208.

Aplikativni softver

23.avgust 2014

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Aplikativni softver se nalaze u prilogu a usmeni deo ispita održaće se u ponedeljak, 25.08.2014. god sa početkom u 08:00h, sala 208.

Hemija II

23.avgust 2014

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemije II.

Termodinamika

23.avgust 2014

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamike.

Alati baza podataka

21.avgust 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Alati baza podataka. Usmeni deo ispita i upis ocena održaće ce se u petak, 22.08.2014. god sa početkom u 13h, sala 208.

Aplikativni softver

20.avgust 2014

Dodatni termin za odbranu seminarskih radova iz predmeta Aplikativni softver je četvrtak, 21. avgusta 2014. godine sa početkom u 09:00h, kabinet 203. Raspored grupa za polaganje ispita koji će se održati u petak, 22. avgusta 2014. godine.

Raspored ispita - mr Milovan Milivojević

19.avgust 2014

Raspored ispita na Specijalistčkim studijama za predmete:

  • Informatička metodologija specijalističkog rada:Petak 12.septembar 2014. u 14:00 , sala 208 ili 203
  • Veštačka inteligencija:Petak 12.septembar 2014. u 12:00 , sala 208 ili 203
  • CIM:Petak 12.septembar 2014. u 16:00 , sala 208 ili 203

Hemija I

19.avgust 2014

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija I.

Stručna praksa

19.avgust 2014

Ispit iz predmeta Stručna praksa na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine održaće se 05. septembra 2014. godine u 11 časova, a ne kako je ranije bilo planirano 26. avgusta 2014. godine.

Internet tehnologije

19.avgust 2014

Ispit iz predmeta Internet tehnologije održaće se u ponedeljak, 25. avgusta 2014. godine sa početkom u 11h, sala 208.

Fizika i Radijacija i zaštita

12.avgust 2014

Novi termin ispita iz predmeta Fizika i Radijacija i zaštita u septembarskom ispitnom roku je 15. septembar 2014. godine u 11 časova, sala 317.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

12.avgust 2014

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment održaće se u ponedeljak 25.08.2014. godine u 10 časova

Prikaži vesti