Informatika

Novosti

Erasmus, Otvorena vrata

23. oktobar 2020.

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija obeležila je Erazmus dane organizovanjem otvorenih vrata u svom sedištu u Užicu, 15.10.2020. godine. Koordinator Erazmus+ projekta LANDS, Biljana Đuričić, prisutne je upoznala sa dosadašnjim aktivnostima i rezultatima realizacije ovog projekta, a institucionalni Erazmus+ koordinator, Ivana Marinković, im je predstavila mogućnosti i koristi koje donose Erazmus+ projekti mobilnosti studenata i zaposlenih.

Početak nove školske godine

12. oktobar 2020.

U uslovima zaštite od bolesti COVID-19, 5. oktobra 2020. godine održan je prijem novih brucoša naše Akademije, Odsek Užice.

Akademija u medijima

12. oktobar 2020.

U nedeljniku "Vesti" od 9. oktobra 2020. godine objavljen je članak pod nazivom "Prijem brucoša i kombinovani model nastave" o početku nove školske godine u Odseku Užice. Novinar D.Cvijović.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Master studije|Sačuvaj podešavanje

Nastava, Miroslava Jordović-Pavlović

23. oktobar 2020

Predavanja i vežbe kod nastavnika Miroslave Jordović Pavlović planirane za narednu sedmicu od 26.10. do 30.10.2020. godine neće biti održane. Nadoknada časova organizovaće se naknadno u dogovoru sa studentima.

Upravljačko računovodstvo

19. oktobar 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Preduzetništvo

19. oktobar 2020

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Preduzetništvo) možete preuzeti sledeći nastavni materijal:

  • Predavanja u prvoj i drugoj nastavnoj nedelji školske 2020/2021. godine

Hotelijersko poslovanje

19. oktobar 2020

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Hotelijersko poslovanje) možete preuzeti sledeći nastavni materijal:

  • Uputstvo za izradu i odbranu seminarskog rada u školskoj 2020/2021 godini
  • Predavanja u prvoj i drugoj nastavnoj nedelji školske 2020/2021. godine
Spisak tema za seminarske radove biće uskoro objavljen na sajtu škole.

Interna medicina sa zdravstvenom negom I i II

17. oktobar 2020

Grupe za vežbe iz nastavnih predmeta:

Merenje i kontrola kvaliteta

16. oktobar 2020

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Operativni sistemi

15. oktobar 2020

Vežbe iz predmeta Operativni sistemi će se održavati u prostorijama škole (lab 319) u terminima koji su predviđeni rasporedom (petkom od 10h - 2. grupa, studenti od broja indeksa IN020/20, odnosno od 12h - 1. grupa, studenti od broja indeksa IN001/20 do IN019/20). Prvi termin vežbi je 16.10.2020. godine.

Zdravstvena nega

14. oktobar 2020

Grupe za vežbe iz nastavnog predmeta Zdravstvena nega:

Termodinamika i toplotni aparati

14. oktobar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika i toplotni aparati..

Hemija/Hemija 2

14. oktobar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija/Hemija 2.

Mehanika

14. oktobar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Mehanika.

Softverska obrada multimedijalnih podataka

14. oktobar 2020

Ispit iz predmeta Softverska obrada multimedijalnih podataka pomera se za četvrtak, 15.10.2020. godine u 9h umesto 14.10.2020. godine u 17h.

Upravljačko računovodstvo

14. oktobar 2020

Rezultati kolokvijuma i ispita iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Računarske mreže, Alati i pribori i Stručna praksa

12. oktobar 2020

Ispiti iz predmeta Računarske mreže, Alati i pribori i Stručna praksa kod mr Slobodana Petrovića, planirani za utorak 13. 10.2020. godine u 10.00 sati, biće održani istog dana u 12.00 sati.

Alati grafičkog dizajna i Projektovanje informacionih sistema

12. oktobar 2020

Studenti koji su prijavili ispite iz predmeta Alati grafičkog dizajna i Projektovanje informacionih sistema potrebno je da urađene seminarske radove pošalju najkasnije do srede u 10h radi ispunjavanja uslova za ispit.

Otpornost materijala

12. oktobar 2020

Pismeni ispit iz predmeta Otpornost materijala održaće se u utorak, 13. oktobra 2020. godine sa početkom u 15 časova, učionica 110.

Infektologija sa zdravstvenom negom

12. oktobar 2020

Praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 14. oktobra 2020. godine u 13h na TS2 OB Užice(Maske su obavezne).

Menadžment kvaliteta

10. oktobar 2020

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta.

Mehanika

10. oktobar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Mehanika.

Upravljačko računovodstvo

08. oktobar 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Algoritmi i strukture podataka

08. oktobar 2020

Ispit iz predmeta Algoritmi i strukture podataka u vanrednom Oktobar 1 ispitnom roku će se održati 09.10.2020. godine u 08:00 časova, sala 208 umesto prema planiranom rasporedu u 14:00 časova.

Zgradarstvo

08. oktobar 2020

Obaveštenje u vezi Semestralnog zadatka iz nastavnog predmeta Zgradarstvo.

Matematika 2

08. oktobar 2020

Rezultati ispita iza nastavnog predmeta Matematika 2.

Uvod u turizam

05. oktobar 2020

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića mogu se preuzeti sledeća dokumenta:

  • Udžbenik iz predmeta „Uvod u turizam“ u elektronskoj formi
  • Uputstvo o izradi i odbrani seminarskog rada za školsku 2020/2021
  • Spisak tema za seminarske radove iz predmeta „Uvod u turizam“ za školsku 2020/2021

Privredno pravo

05. oktobar 2020

U petak, 02.10.2020, popravni kolokvijum iz nastavnog predmeta Privredno pravo polagala je Jovana Jovanović, broj indeksa RR05/17 i položila je sa 19 poena.

Master rad

05.oktobar 2020

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada studenta, Radomana Krezovića, broj indeksa MB35/17.

Upravljačko računovodstvo

02. oktobar 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Obrada rezanjem, NU mašine i Programiranje CNC sistema 1

01. oktobar 2020

Usmeni deo ispita u vanrednom Oktobar 1 ispitnom roku iz predmeta: Obrada rezanjem, NU mašine i Programiranje CNC sistema 1 biće održani u subotu, 03.10.2020. godine u 08.00 sati, sala 205.

Menadžment u turizmu

01. oktobar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu.

Konsultacije, dr Slobodanka Marković

01. oktobar 2020

Konsultacija za vreme vanrednog ispitnog roka Oktobar 1 kod dr Slobodanke Marković, umesto u sredu 07.10.2020. godine, održaće se u ponedeljak 05.10.2020. godine, 11-15 časova, kabinet 306.

Ispiti, dr Milovan Milivojević

29. septembar 2020

Rezultati ispita održanih 25.09.2020. godine iz nastavnih predmeta kod dr Milovana Milivojević. Upis ocena u sredu 30.09.2020. godine u 10:00 časova, sala 208.

Interna medicina sa zdravstvenom negom 2

28. septembar 2020

Praktični deo ispita iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom 2 održaće se u četvrtak, 1. oktobra 2020. godine u 13 časova u Kancelariji glavne sestre Opšte bolnice Užice.

Neurologija sa zdravstvenom negom

28. septembar 2020

Potrebno je da radove za praktični ispit iz predmeta Neurologija sa zdravstvenom negom pošaljete do 7.10.2020. godine na mejl(klikni) saradnika Snežane Starčevič ili na mejl(klikni) saradnika Rade Milić.

Mehanika

28. septembar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika.

Otpornost materijala

28. septembar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala.

Kontrola i revizija

28. septembar 2020

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Kontrola i revizija.

Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda

26. septembar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda..

Master rad

24.septembar 2020

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada studenta, Milice Bjeličić, broj indeksa MB26/17.

Ispiti, dr Vesna Marjanović

24. septembar 2020

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta predmetnog nastavnika dr Vesne Marjanović:

Matematika 2

24. septembar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Matematika 2.

Osnove bezbednosti i zdravlja na radu

23. septembar 2020

Rezultati testa iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

23. septembar 2020

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta predmetnog nastvanika dr Zorice Tanasković.

Aplikativni softver

23. septembar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver održanog 18.09.2020. godine

Upravljačko računovodstvo

23. septembar 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Privredno pravo

23. septembar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Privredno pravo.

Poslovne finansije

23. septembar 2020

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije u oktobarskom ispitnom roku. Dodatni termin za polaganje ispita je u oktobarskom roku je ponedeljak 28.09.2020. godine u 11 časova.

Marketing i Marketing u turizmu

23. septembar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Marketing i Marketing u turizmu.

Infektologija sa zdravstvenom negom

21. septembar 2020

Praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 24. septembra 2020. godine u 13h na TS2 OB Užice(Maske su obavezne).

Upravljačko računovodstvo

20. septembar 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Prikaži vesti