Novosti

Upis - drugi upisni rok

Konkursi za upis studenata u drugom upisnom roku (septembar) školska 2014/2015.godina:

Specijalističke studije,septembarski ispitni rok

Raspored ispita na specijalističkim strukovnim studijama, septembarski ispitni rok, školska 2013/14. godina.

Prijava ispita - Oktobar I

Prijava ispita za Oktobar I ispitni rok od 5. do 9. septembra 2014. godine.

Javni nagradni konkurs

Javni nagradni konkurs "Petar Damjanović" u kome vrši izbor najboljeg rada iz oblasti izrade dizajna i tehničke dokumentacije za mašine, uređaje i noseće metalne konstrukcije rađenog programom Autodesk Inventor Professional 2015.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

Poslovne finansije

29.avgust 2014

Dodatni termin za polaganje ispita iz predmeta Poslovne finansije u septembarskom ispitnom roku 2014. godine je ponedeljak 01.09.2014. godine u 10 časova, sala 317.
Svi studenti koji su polagali zadatak dana 27.08.2014. godine nisu ostvarili dovoljan broj poena za polaganje ispita.

Objektno programiranje

29.avgust 2014

Usmeni deo ispita iz nastavnog predmeta Objektno programiranje u septembarskom ispitnom roku održaće se u utorak, 09.09.2014. godine, u 17 časova.

Mehanika tla i fundiranje

28.avgust 2014

Rezultati pismenog dela ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Nacrtna geometrija

28.avgust 2014

Rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija u septembarskom ispitnom roku.

Termodinamika

28.avgust 2014

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika u septembarskom ispitnom roku.

Organizacija rada,Industrijski menadžment i Menadžment ljudskih resursa

28.avgust 2014

Spisak pozvanih studenata na usmeni deo ispita iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment, kao i rezultati ispita iz predmeta Menadžment ljudskih resursa.

Tretmani otpadnih voda

27.avgust 2014

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda u septembarskom ispitnom roku.

Objektno programiranje

26.avgust 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno programiranje u septembarskom ispitnom roku.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

25.avgust 2014

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment.

Elektronsko poslovanje

25.avgust 2014

Ispit iz predmeta Elektronsko poslovanje na studijskom programu Informacione tehnologije biće održan u istom terminu kao i za studijski program Menadžment: četvrtak 28.08.2014, 10 sati, sala 317.

Aplikativni softver

23.avgust 2014

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Aplikativni softver se nalaze u prilogu a usmeni deo ispita održaće se u ponedeljak, 25.08.2014. god sa početkom u 08:00h, sala 208.

Aplikativni softver

23.avgust 2014

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Aplikativni softver se nalaze u prilogu a usmeni deo ispita održaće se u ponedeljak, 25.08.2014. god sa početkom u 08:00h, sala 208.

Hemija II

23.avgust 2014

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemije II.

Termodinamika

23.avgust 2014

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamike.

Alati baza podataka

21.avgust 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Alati baza podataka. Usmeni deo ispita i upis ocena održaće ce se u petak, 22.08.2014. god sa početkom u 13h, sala 208.

Aplikativni softver

20.avgust 2014

Dodatni termin za odbranu seminarskih radova iz predmeta Aplikativni softver je četvrtak, 21. avgusta 2014. godine sa početkom u 09:00h, kabinet 203. Raspored grupa za polaganje ispita koji će se održati u petak, 22. avgusta 2014. godine.

Raspored ispita - mr Milovan Milivojević

19.avgust 2014

Raspored ispita na Specijalistčkim studijama za predmete:

  • Informatička metodologija specijalističkog rada:Petak 12.septembar 2014. u 14:00 , sala 208 ili 203
  • Veštačka inteligencija:Petak 12.septembar 2014. u 12:00 , sala 208 ili 203
  • CIM:Petak 12.septembar 2014. u 16:00 , sala 208 ili 203

Hemija I

19.avgust 2014

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija I.

Stručna praksa

19.avgust 2014

Ispit iz predmeta Stručna praksa na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine održaće se 05. septembra 2014. godine u 11 časova, a ne kako je ranije bilo planirano 26. avgusta 2014. godine.

Internet tehnologije

19.avgust 2014

Ispit iz predmeta Internet tehnologije održaće se u ponedeljak, 25. avgusta 2014. godine sa početkom u 11h, sala 208.

Fizika i Radijacija i zaštita

12.avgust 2014

Novi termin ispita iz predmeta Fizika i Radijacija i zaštita u septembarskom ispitnom roku je 15. septembar 2014. godine u 11 časova, sala 317.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

12.avgust 2014

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment održaće se u ponedeljak 25.08.2014. godine u 10 časova

Uvod u turizam i Agencijsko i hotelsko poslovanje

31.jul 2014

Ispit iz predmeta Uvod u turizam i Agencijsko i hotelsko poslovanje održaće se u novom terminu 21. avgusta 2014. godine u 14 časova, sala 207.

Algoritmi i struktura podataka

31.jul 2014

Ispit iz predmeta Algoritmi i struktura podataka iz junskog isptinog roka kod prof. dr Ane Savić biće održan 29.08.2014. godine u 12 časova, sala 208.

Projektovanje informacionih sistema

14.jul 2014

Rezultati ispita iz predmeta Projektovanje informacionih sistema.

Obrada rezanjem

14.jul 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Obrada rezanjem.

Zgradarstvo

11.jul 2014

Ispit iz predmeta Zgradarstvo, kod mr Dejana Milivojevića u septembarskom ispitnom roku 2014.god., umesto 25.08.2014.god. održaće se u petak, 05.09.2014.god., u 10:00 časova, amfiteatar 207.

Upravljanje otpadom

11.jul 2014

Ispit iz predmeta Upravljanje otpadom, kod prof. dr Ljiljane Trumbulović u septembarskom ispitnom roku 2014.god., umesto 21.08.2014.god. održaće se kad i ispit iz predmeta Izvori zagađenja radne i životne sredine – petak, 05.09.2014.god., u 10:00 časova, amfiteatar 317.

Projektovanje

11.jul 2014

Ispit iz predmeta Projektovanje, kod mr Dejana Milivojevića u septembarskom ispitnom roku 2014.god., umesto 26.08.2014.god. održaće se kad i ispit iz predmeta Završni radovi i instalacije - 03.09.2014.god., u 09:00 časova, amfiteatar 207.

Rezime Specijalističkog rada

09.jul 2014

Rezime Specijalistčkog rada studenta Jovanke Dadić, mentor prof. dr Milan Marinović. Odbrana specijalistickog rada je u ponedeljak 14. jula 2014. godine u 10 časova.

Mehanika tla i fundiranje

07.jul 2014

Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje održaće se u petak, 11. jula 2014. godine sa početkom u 9 časova..

Rezultati ispita - prof. Martnović

07.jul 2014

Rezultati ispita iz predmeta Metode istraživanja i naučne komunikacije, Menadžment ljudskih resursa Organizacija rada i Industrijski menadžment u VŠJ Kragujevac.

Menadžment inovacija

07.jul 2014

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment inovacija u VŠJ Kragujevac.

Hemija I

07.jul 2014

Rezultati ispita iz predmeta Hemija I.

Hemija II

07.jul 2014

Rezultati ispita iz predmeta Hemija II.

Metalne i drvene konstrukcije

07.jul 2014

Usmeni iz predmeta Metalne i drvene konstrukcije biće održan u ponedeljak, 07. jula 2014. godine sa početkom u 10 časova.

Osnovi informatike

04.jul 2014

Obaveštenje o uzimanju indeksa nakon upisa ocena iz predmeta Osnovi informatike, za studente koji nisu uzeli indeks, se nalazi u prilogu. Takođe, u prilogu je i termin pregleda radova za studente koji su polagali Excel.

Marketing

04.jul 2014

Rezultati ispita iz predmeta Marketing u VŠJ u Kragujevcu.

Rezime Specijalističkog rada

04.jul 2014

Rezime Specijalistckih radova studenata studijskog programa Menadžment turističke destinacije kod mentrora prof.dr Radmile Novaković-Kostić:

Odbrana specijalističkih radova je planirana za četvrtak, 10. jul 2014.godine u 11 časova.

Menadžment inovacija

03. jul 2014

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment inovacija po smerovima:

Marketing i Marketing turističke destinacije

02. jul 2014

Rezultati ispita iz predmeta Marketing po smerovima:

Osnovi informatike

01.jul 2014

U prilogu se nalazi spisak studenata sa ocenama iz predmeta Osnovi informatike. Upis ocena je zakazan po grupama kako je dato za svaki smer posebno. Upis ocena se odnosti na one studente koji ne polažu Excel.
Studenti koji su se prijavili za ocenu 9 i 10 polažu Excel u terminu od 12h - 04.07.2014 u lab 208. Studenti koji rade projektni rad treba da dođu u 14h 04.07.2014 zbog odbrane rada. Primedbe na ocenu možete dati u istom terminu.

Projektovanje

01.jul 2014

Rezultati ispita iz predmeta Projektovanje u junskom ispitnom roku.

Obnovljivi izvori energije, Radijacija i zaštita i Buka i vibracije

30. jun 2014

Upis ocena iz ovih predmeta neće se održati 09. jula od 9 do 12 časova kako je bilo ranije planirano. O naknadnom terminu upisa ocena bićete blagovremeno obavešteni.

Obrada rezanjem

30.jun 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Obrada rezanjem.

Objektno programiranje

30.jun 2014

Usmeni deo ispita iz nastavnog predmeta Objektno programiranje u junskom ispitnom roku održaće se u petak, 04. jula 2014.godine, u 9 časova.

Grafički dizajn

30.jun 2014

Konačni rezultati ispita iz predmeta Grafički dizajn.

Hemija II

30.jun 2014

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija II.

Engleski jezik I i Engleski jezik II

30.jun 2014

Rezultati ispita iz predmeta:

Usmeni ispit (za studente koji žele da poprave ocenu) održaće se 02.07.2014. godine u 9.00 h, u sali 302. Upis ocena - 02.07.2014. godine u 10.00 h, u sali 302.

Računovodstvo

27.jun 2014

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo u VŠJ u Kragujevcu.

Rezime Specijalističkog rada

27.jun 2014

Rezime Specijalistckih radova studenata studijskog programa informacione tehnologije:

  • Arsić Filipa, broj indeksa SI09/13 - Rezime
  • Matić Stefana, broj indeksa SI07/13 - Rezime

Tretmani otpadnih voda

26.jun 2014

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda.

Algoritmi i strukture podataka

26.jun 2014

Ispit iz predmeta Algoritmi i strukture podataka kod prof. dr Ane Savić, planiran za 27.06.2014. godine, odlaže se iz razloga smrtnog slučaja u porodici. Novi termin ispita biće naknadno određen.

Stručna praksa - Turizam

25.jun 2014

Detaljno uputstvo za obavljanje stručne prakse na studijskom programu Turizam.

Uvod u objektno programiranje

25.jun 2014

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u objektno programiranje. Usmeni deo ispita i upis ocena održaće se u četvrtak, 26. juna 2014. godine, sa početkom u 8h, sala 208.

Mehanika i Otpornost materijala

25.jun 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika i Otpornost materijala kod predavača mr Dragiše Mićića:

Rezime Specijalističkog rada

24.jun 2014

Rezime Specijalistckog rada Milić Milene, broj indeksa SG10/13, kod mentora mr Nebojše Ivkovića iz predmeta Informatička metodologija istraživačkog rada. Odbrana specijalističkog rada zakazana je za petak 04. jul 2014. godine.

Internet tehnologije

24.jun 2014

Konačne ocene iz predmeta Internet tehnologije.

Računovodstvo

24.jun 2014

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo.

Osnove računovodstva

24.jun 2014

Rezultati ispita iz predmeta Osnove računovodstva.

Otpornost materijala, Metalne i drvene konstrukcije i Ispitivanje konstrukcija

23.jun 2014

Usmeni Ispit iz predmeta Otpornosti materijala, Metalne i drvene konstrukcije i Ispitivanje konstrukcija održace se u utorak 24.06.2014 sa početkom u 10 h.

Spisak studenata koji se pozivaju na usmeni deo ispita iz predmeta Metalne i drvene konstukcije se nalazi u prilogu.

Stručna praksa

23.jun 2014

Ispit iz predmeta Stručna praksa, na osnovnim studijskim programima Informacione tehnologije i Mašinstvo, kod mr Slobodana Petrvoića, umesto u 11 časova, biće održan u 08 časova, dana 25.06.2014. godine.

Internet tehnologije

23.jun 2014

Ispit iz predmeta Internet tehnologije, kod prof. dr Damnjana Radosavljevića, umesto u 09 časova biće održan u 12 časova, dana 24.06.2014. godine.

Engleski jezik I i II

19.jun 2014

Pismeni deo ispita iz Engleskog jezika održaće se 26.06.2014. godine, u amfiteatru 302, prema sledećem rasporedu:
- 14.00 h - studenti upisani pre školske 2013/2014. godine - Engleski jezik 1 (svi smerovi) i Engleski jezik 2 (Turizam)
- 15.30 h - Engleski jezik 2 (studenti sa ostalih smerova upisani pre školske 2013/2014. godine) i Engleski jezik 1 (studenti sa smera Informacione tehnologije, upisani školske 2013/2014. godine)
- 17.00 h - Engleski jezik 1 (studenti sa ostalih smerova, upisani školske 2013/2014. godine)

 ***Na ispit obavezno poneti indeks.

Usmeni deo ispita (za studente koji žele da poprave ocenu) održaće se 02.07.2014. godine, u amfiteatru 302, sa početkom u 9.00 h. 

Upis ocena - 02.07.2014. godine u 10.00 h, u amfiteatru 302.

Mehanika tla i fundiranje

20.jun 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje u junskom roku 2014 se nalazi u prilogu.

Otpornost materijala

20.jun 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala u junskom roku 2014 se nalazi u prilogu.

Nacrtna geometrija

20.jun 2014

Rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija u junskom roku 2014 se nalazi u prilogu.

Poslovne finansije

20.jun 2014

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije u junskom roku 2014 se nalazi u prilogu.

Informatička metodologija istraživačkog rada i Veštačka inteligencija

20.jun 2014

Dodatni termin za kolokvijum i ispit iz predmeta Informatička metodologija istraživačkog rada i Veštačka inteligencija kod mr Milovana Milivojevića, je PETAK, 20.JUN 2014, u 13:00 , sala 208 ili 203

Alati baza podataka

19.jun 2014

Rezultati ispita iz predmeta Alati baza podataka u junskom roku 2014 se nalazi u prilogu.

Termodinamika

19.jun 2014

Ispit iz predmeta Termodinamika predviđen za petak 20.06.2014 u 10 časova (učionica 317), biće održan u ponedeljak 23.06.2014 u 10 časova (učionica 310)

Multimedijalne tehnologije

19.jun 2014

Ispit iz predmeta Multimedijalne tehnologije održaće se kako je i planirano 27.06.2014 sa početkom u 12h sa sve studente u kabinetu br 208

Osnovi informatike

18.jun 2014

Raspored grupa za ispit iz predmeta Osnovi informatike se nalazi u prilogu. U datim terminima 25. i 26. juna polagaće se Word, a termin polaganja Excela će biti dogovoren na ispitu iz Worda.

Raspored grupa se takođe nalazi i na oglasnoj tabli kod kabineta br. 203.

Organizacija rada, Industrijski menadžment i Orgaizacija poslovno proizvodnih sistema

18.jun 2014

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija rada, Industrijski menadžment i Orgaizacija poslovno proizvodnih sistema se nalaze u prilogu.

Obnovljivi izvori energije, Radijacija i zaštita i Buka i vibracije

18. jun 2014

Rezultati ispita iz predmeta:

Upis ocena 09. jula od 9 do 12 časova.

Objektno programiranje

17.jun 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno programiranje.

Informatička metodologija istraživačkog rada i Veštačka inteligencija

16.jun 2014

Ispit iz predmeta Informatička metodologija istraživačkog rada kod mr Milovana Milivojevića, za studente koji su odbranili seminarski rad i položili kolokvijum, biće održan u sredu 18.06.2014.godine, u terminu 14.00 do 16.00h, sala 208. Za studente koji nisu odbranili seminarski rad i položili kolokvijum, ispit će biti održan istog dana u terminu od 16.00 do 18.00 časova.

Ispit iz Veštačke inteligencije kod mr Milovana Milivojevića biće održan u sredu 18.06.2014.godine, u terminu od 18.00 do 20.00h, sala 208.

Zgradarstvo

16.jun 2014

Na oglasnoj tabli ispred kabineta 206 demonstriran je dobro i visoko ocenjen ispitni zadatak iz Zgradarstva. Kako su ispiti po obimu i očekivanim rezultatima isti a po postavci osnova različiti, zamoljavaju se studenti da analiziraju prikazani rad kako bi se bolje snašli prilikom polaganja ispita 30. juna 2014. godine.

Aplikativni softver

13.jun 2014

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Upravljanje projektima

13.jun 2014

Rezultati testa iz predmeta Upravljanje projektima. Ispit, odnosno i upis konačnih ocena održaće se 16. juna 2014. godine u 13 časova, zbog poklapanja sa terminom ispita Organizacija građenja.

Ruski jezik I

13.jun 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik I.

Uvod u objektno programiranje

12.jun 2014

Pregled i odbrana seminarskih radova iz predmeta Uvod u objektno programiranje održaće se u sredu, 18. juna 2014. godine, sa početkom u 8h, sala 208.

Stručna praksa - smer Turizam

11.jun 2014

Pozivaju se studenti druge i treće godine studijskog programa Turizam koji imaju boravište u Užicu da prisustvuju sastanku posvećenom realizaciji Stručne prakse 1 ili 2 u utorak 17.06.2014. godine u 11 časova. Prisustvo sastanku je obavezno.
Sastanku mogu prisustvovati i studenti iz drugih mesta/gradova koji žele da obavljaju stručnu praksu u Užicu tokom letnjih meseci.

Geodezija

11.jun 2014

Ispit iz predmeta Geodezija kod prof. dr Velimira Aleksića u junskom ispitnom roku 2014.god., umesto 28. juna 2014. godine, održaće se 21. juna 2014. godine, sa početkom u 10:00 časova, amfiteatar 207.

Operativni sistemi

11.jun 2014

Popravni kolokvijumi iz predmeta Operativni sistemi mogu se polagati u petak, 13.06.2014. godine, u 08.00h, sala 319. Ispit za studijski program Informacione tehnologije počinje u 09.00h, a za studijski program Proizvodno-inženjerska inormatika u 11.00h, sala 319.

Osnove informatike i Multimedijalne tehnologije

10.jun 2014

Studenti koji nisu uzeli potpise kod nastavnika Nebojše Ivkovića mogu to učiniti u utorak 17. juna 2014. godine u 12 časova, kabinet 308 iz predmeta Osnove informatike i Multimedijalne tehnologije.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

10.jun 2014

Kolokvijum iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika na specijalističkim studijama, održaće se 03. jula 2014. godine u 10 časova, sala 317.

Fizika

09. jun 2014

Predaja seminarskih radova i odbrana laboratorijskih vežbi iz predmeta Fizika održaće se 13. juna 2014. godine po sledećem rasporedu za smerove:

  • Mašinstvo i Građevinsko inženjerstvo od 8:00 do 9:00 časova
  • Inženjerstvo zaštite životne sredine od 9:30 do 10:30 časova

Otpornost materijala

09.jun 2013

Nastavni materijal iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Nastavni materijali nastavnika

Organizacija rada i industrijski menadžment

09.jun 2014

Spisak studenata koji su stekli uslov da izađu na ispit iz predmeta Organizacija rada i industrijski menadžment.

Menadžment ljudskih resursa

09. jun 2014

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment ljudskih resursa .

Elektronsko poslovanje i elektronsko poslovanje u turizmu

09.jun 2014

Obaveštenje u vezi ispita i popravnog kolokvijuma iz predmeta Elektronsko poslovanje i elektronsko poslovanje u turizmu.

Uvod u objektno programiranje

09.jun 2014

Rezultati poppravnog kolokvijuma iz predmeta Uvod u objektno programiranje.

Aplikativni softver

09.jun 2014

Raspored grupa za polaganje ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Obrada rezanjem

05.jun 2014

Obaveštenja u vezi ispita i seminarskog rada iz predmeta Obrada rezanjem.

Engleski jezik I

05. jun 2014

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik I.

Francuski jezik 1 i Francuski jezik 2

05. jun 2014

Ispit iz predmeta Francuski jezik 1 i Francuski jezik 2 kod prof. dr Ivana Jovanovića u junskom ispitnom roku 2014.god., umesto 16.06.2014.god. održaće se 13.06.2014.god., sa početkom u 10:00 časova, amfiteatar 109.

Preduzetništvo

05. jun 2014

Ispit iz predmeta Preduzetništvo kod mr Radomira Stojanovića u junskom ispitnom roku 2014.god., umesto 13.06.2014.god. održaće se 16.06.2014.god., sa početkom u 12:00 časova, amfiteatar 317.

Organizacija rada i Industrijski menadžmenta

05. jun 2014

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacije rada i Industrijski menadžmenta održaće se u ponedeljak 9. juna 2014. godine u 11 časova.

Eko zaštita u industriji

04. jun 2014

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Eko zaštita u industriji.

Otpornost materijala

04. jun 2014

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Otpornost materijala smer građevinski.

Menadžment inovacija

04. jun 2014

Rezultati ponovljenog prvog i drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija smer Menadžment.

Veštačka inteligencija i Informatička metodologija istraživačkog rada

04. jun 2014

U petak 06. juna 2014. godine, od 12h, u sali 203 ili 208, biće održan kolokvijum i odbrana seminarskih radova iz predmeta Veštačka inteligencija i Informatička metodologija istraživačkog rada kod mr Milovana Milivojevića.

Algoritmi i diskretna matematika

03. jun 2014

Ispit iz predmeta Algoritmi i diskretna matematika, iz aprilskog ispitnog roka, kog prof. dr Ane Savić, biće održan u utorak 10. juna 2014. godine u 12h, sala 205.

Algoritmi i strukture podataka

03. jun 2014

Ispit iz predmeta Algoritmi i strukture podataka, iz aprilskog ispitnog roka, kod prof. dr Ane Savić, biće održan u utorak 10. juna 2014. godine u 12h, sala 205.

Aplikativni softver i Alati baza podataka

03. jun 2014

Popravni kolokvijum i odbrana seminarskih radova iz predmeta Aplikativni softver i Alati baza podataka održać se u ponedeljak, 09. juna 2014. godine sa početkom u 12 časova, sala 208.

Menadžment inovacija

03. jun 2014

Poslednji termin za odbranu referata i seminarskih radova iz predmeta Menadžment inovacija je petak, 06. jun 2014.godine, u 09:00 časova, amfiteatar 317.

Menadžment inovacija

03. jun 2014

Rezultati ponovljenog prvog i drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija smer Turizam.

Menadžment inovacija

02. jun 2014

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija smer Menadžment.

Menadžment inovacija

02. jun 2014

Predispitne aktivnosti iz predmeta Menadžment inovacija po smerovima:

Osnovi informatike

30. maj 2014

Vežbe iz predmeta Osnovi informatike neće se održavati sledeće sedmice, odnosno od 2-6. juna 2014. godine. Potpisi se dele u utorak, 3. juna 2014. godine u 15 časova, kabinet 302, za sve smerove.

Finansijski menadžment

30. maj 2014

Predavanja iz predmeta Finansijski menadžment na specijalističkim studijskim programima Menadžment i Menadžment turističke destinacije će se održati u utorak 03. juna 2013. godine u 11 časova u slušaonici 205.

Prikaži vesti