Novosti

Međunarodni sajam turizma u Beograd

11. februar 2019

Obaveštavaju se studenti studijskog programa Turizam da se organizuje poseta 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beograd u subotu 23.02.2019. godine.
Učešće studenata na ime troškova realizacije odlaska na sajam Turizma iznosi 500,00 dinara po studentu.
Prijava za sajam traje do četvrtka 21.01.2019. godine na e-mail ili lično u kancelariji br. 204.
Za sve dodatne informacije obratite se mr Slobodanki Marković.

Škola u medijima

10. februar 2019

Prilog TV5 "Koliko internet može biti koristan, a koliko opasan?. Prilog novinarke Snežane Despotović.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

Baze podataka

20. februar 2019

Na usmeni ispit iz nastavnog predmeta Baze podataka, u petak 22. februara 2019. godine u 10h, u kabinetu 208/308 pozivaju se studenti koji su imali više od 15 bodova.

Objektno orijentisano programiranje

19. februar 2019

Usmeni iz nastavnog predmeta Objektno orijentisano programiranje održaće se u četvrtak, 21.02.2019. godine u 10h.

Računarske mreže

19. februar 2019

Termin za odbranu seminarskog rada iz nastavnog predmeta Računarske mreže je 20.02.2019. godine u 11h.

Elektronsko poslovanje

19. februar 2019

Termin za odbranu seminarskog rada iz nastavnog predmeta Elektronsko poslovanje je 20.02.2019. godine u 12h.

Aplikativni softver

19. februar 2019

Dodatni pripremni termin za polaganje ispita iz predmeta Aplikativni softver (izrada primera ispitnog zadatka) održaće se u sredu, 20.02.2019. godine u 17:00, sala 208 ili 308.

Mašine alatke

19. februar 2019

Rezultati sa pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku iz predmeta Mašine alatke.

Agencijsko poslovanje

19. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Psihologija kreativnosti

19. februar 2019

Uvodna predavanja iz predmeta Psihologija kreativnosti biće održana u sredu, 27. februara 2019. godine u 10h.

Algoritmi i strukture podataka

18. februar 2019

Predavanja iz predmeta Algoritmi i strukture podataka za studente prve i druge godine) počinju u četvrtak, 28.02.2019. godine u 8:00, sala 109 (u nedelji od 18.02.2019. godine do 22.02.2019 . godine neće biti predavanja kod M.Milivojevića).

Računarsko upravljanje

18. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Računarsko upravljanje.

Poslovno komuniciranje

19. februar 2019

Uputstvo o izradi i odbrani seminarskog rada iz predmeta Poslovno komuniciranje kao i prva prezentacija sa predavanja mogu se preuzeti sa veb stranice nastavnika dr Radomira Stojanovića (folder Poslovno komuniciranje). Spisak tema za seminarske radove biće uskoro objavljen na sajtu.

Operativni sistemi

18. februar 2019

Termini polaganja ispita iz predmeta Operativni sistemi u februarskom ispitnom roku mogu se videti u prilogu. Mole se studenti da se pridržavaju termina.

NU mašine

18. februar 2019

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta NU mašine u februarskom ispitnom roku.

Građevinski materijali i Organizacija građenje i građ.mehanizacija

18. februar 2019

Ispit, zaključivanje ocena i upis ocena iz predmeta Građevinski materijali i Organizacija građenje i gradj.mehanizacija održaće se u utorak 19.02.2019. u 10h sala 207.

Mehanika

18. februar 2019

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Mehanika.

Građevinska mehanika

18. februar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Građevinska mehanika.

Menadžment kvaliteta

18. februar 2019

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta.

Objektno orijentisano programiranje

16. februar 2019

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Objektno orijentisano programiranje. Termin usmenog dela ispita biti naknadno objavljen.

Menadžment

15. februar 2019

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Menadžment.

Istraživanje tržišta

15. februar 2019

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Istraživanje tržišta.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

14. februar 2019

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Organizacija rada, Ekološki menadžment i Menadžment ljudskih resursa.

Geodezija

14. februar 2019

Nastava iz predmeta Geodezija će početi 06.03.2019. godine i održavaće se svake druge nedelje.

Operativni sistemi

14. februar 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Operativni sistemi mogu se videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika.

Osnove farmakologije i farmakoterapije

14. februar 2019

Rezultati pismenog ispita u februarskom ispitnom roku iz predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije.

NU mašine i Obrada rezanjem

13. februar 2019

Usmeni deo ispita iz predmeta NU mašine i Obrada rezanjem kod prof. dr Ljubodraga Tanovića, u februarskom ispitnom roku, biće održani u petak 22.02.2019. godine u 14.00, sala 205.

Hemija 1

13. februar 2019

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija 1.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik

13. februar 2019

Spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 nalazi se u prilogu. Usmeni ispit/upis ocena je u ponedeljak, 18.02.2019. godine, u 11:00 h, u kabinetu 316.

Baze podataka

13. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka.

Fiziologija sa osnovama anatomije

12. februar 2019

Ispit iz predmeta Fiziologija sa osnovama anatomije biće održan 27.02.2019. godine u 14.00 časova, sala 302.

Aplikativni softver

11. februar 2019

Dodathni termin za polaganje kolokvijuma iz predmeta Aplikativni softver održaće se u četvrtak, 14.02.2019. godine u 8:00, sala 2018 (sala 308).

Računarsko upravljanje

11. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Računarsko upravljanje.

Konsultacije, dr Momčilo Vasiljević

11. februar 2019

Konsultacije kod prof. dr Momčila Vasiljevića održaće se u sredu, 13.02.2019. godine od 11 do 15 časova.

Poslovne finansije

10. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Operativni sistemi

09. februar 2019

Popravni kolokvijumi iz predmeta Operativni sistemi održaće se u sredu 13.02.2019. godine u 10.00 sati, sala 205.

Menadžment kvaliteta u turizmu

08. februar 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Baze podataka

07. februar 2019

U petak, 8.2.2019. godine u 8h održaće se ispit iz predmeta Baze podataka po rasporedu koji se nalazi u prilogu. Popravni kolokvijum iz predmeta Baze Podataka održaće se u petak, 8.2.2019. godine od 10h.

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Agencijsko poslovanje

06. februar 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Finansijsko računovodstvo

06. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Tehnika crtanja sa nacrtnom geometrijom

06. februar 2019

Upis ocena iz predmeta Tehnika crtanja sa nacrtnom geometrijom održaće se u četvrtak, 7. februara 2019. godine u 12 časova.

Organizacija rada, Menadžment ljudskih resursa i Ekološki menadžment

06. februar 2019

Spisak studenata koji imaju pravo da izađu na ispit iz predmeta Organizacija rada, Menadžment ljudskih resursa i Ekološki menadžment.

Baze podataka

05. februar 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Baze podataka.

Softverski alati

05. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Softverski alati.

Potpisi, dr Dejan Milivojević

05. februar 2019

Studenti kojima nisu potpisane prijave i indexi, mogu to obaviti u ponedeljak, 11.02.2019. godine pre i posle ispita kao i u utorak pre i posle ispita. Pored toga, to isto mogu završiti i večeras u 16:50 ispred sobe 308.

Otpornost materijala

05. februar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala.

Metalne konstrukcije

05. februar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Metalne konstrukcije.

Termodinamika

05. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika.

Nacionalna turistička geografija

05. februar 2019

Obaveštenje u vezi polaganja ispita iz predmeta Nacionalna turistička geografija.

Bezbednost na radu

05. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Poslovne finansije

05. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Građevinski materijali

04. februar 2019

Rezultati popravnih testova iz predmeta Građevinski materijali.

Master rad

04.februar 2018

Izveštaj komisije za odbranu master rada student Nine Ilić, broj indeksa MB 16/17.

Menadžment investicija

04. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment investicija.

Upravljanje projektima

04. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje projektima.

Kolokvijumi, dr Zorica Tanasković

04. februar 2019

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija rada, Industrijski menadžment, Menadžment strategije i razvoja, Ekološki menadžment, Menadžment ljudskih resursa, održace se u sredu, 06.02.2019. godine u 10.00 časova u kabinetu 302.

Računarsko upravljanje

04. februar 2019

U folder-u nastavnici//MMilivojevic/Racunarsko upravljanje je postavljen inovirani dodatni materijal (pretvaranje brojeva u različite brojne sisteme) za pripremu za polaganje ispita.

Upravljačko računovodstvo

04. februar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Konsultacije, Miroslava Jordović Pavlović

02. februar 2019

Konsulatcije kod Miroslave Jordović Pavlović će se održati naredne sedmice po promenjenom rasporedu: ponedeljak 14-16h i utorak 11-13h a ne utorak i četvrtak kako je po ustaljenom rasporedu.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

02. februar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Informatička metodologija istraživačkog rada

02. februar 2019

Ispit iz predmeta Informatička metodologija istraživačkog rada za studente master studija Bezbednost i zrdavlja na radu (IV godina) održaće se u ponedeljak, 04.02. 2019. god, u 16:30, sala 208.

Baze podataka

02. februar 2019

Popravni (dodatni termin) za kolokvijum br. 2 iz predmeta Baze podataka (baze podataka, sql, mysql) za studente smera IN i MA održaće se u ponedeljak, 04.02. 2019. god, u 16:00, sala 208, sala 308.

Računarsko upravljanje

02. februar 2019

Ispit iz predmeta Računarsko upravljanje održaće se u sredu, 06.02.2019. godine u 16:00h, sala 308. Stuktura ispita:

  Praktični deo
 • a1) Brojčani sistemi
 • a2) Kodiranje
 • a3) Minimizacija logičkih funkcija
 • Teorijski deo
 • b1) Pitanje 1 iz čitave materije
 • b2) Pitanje 2 iz čitave materije

Hotelijersko poslovanje

02. februar 2019

Upis ocena će se održati u utorak 05.02.2019. godine u kabinetu 204 od 16:45 do 17:25.

Preduzetništvo

02. februar 2019

Upis ocena će se održati u utorak 05.02.2019. godine u kabinetu 204 i to po sledećem rasporedu:

 • 15:00-15:30 studenti smera Računovodstvo i revizija
 • 15:30-16:00 studenti smera Menadžment
 • 16:00-16:30 studenti smera Turizam

Predispitne aktivnosti, prof. Radomir Stojanović

02. februar 2019

Konsultacije, odbrana seminarskih radova i popravni kolokvijumi će se održati u utorak 05.02.2019. godine od 12:45 do 14:45 u kabinetu broj 204.

Zdravstvena nega

31. januar 2019

Usmeni deo ispita iz nastavnog predmeta Zdravstvena nega će se održati u petak u 14h. Rezultati pismenog dela ispita se nalaze u prilogu.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

31. januar 2019

Rezultati ispta iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika:

Sredstva i oprema lične zaštite na radu

31. januar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Sredstva i oprema lične zaštite na radu u januarskom ispitnom roku školske 2018/2019. godine.

Higijena i medicina rada

31. januar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Higijena i medicina rada na master studijama Bezbednost i zdravlje na radu.

Baze podataka

31. januar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Baze podataka.

Hemija 1

31. januar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 1.

Hidrotehnika

30. januar 2019

Ispit iz predmeta Hidrotehnika, održaće se 01.02.2019 godine, sa početkom u 12h.

Menadžment ljudskih resursa, Menadžment strategije i razvoja

29. januar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment ljudskih resursa i Menadžment strategije i razvoja.

Tehnike crtanja sa nacrtnom geometrijom

29. januar 2019

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Tehnike crtanja sa nacrtnom geometrijom.

Finansijski menadžment

29. januar 2019

Ispit iz nastavnog predmeta Finansijski menadžment zakazan za 30.01.2019. godine u 11 časova biće održan u ponedeljak, 04.02.2019. godine u 11 časova.

Mašine alatke

29. januar 2019

Rezultati sa pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku iz predmeta Mašine alatke.

Računovodstveni informacioni sistem

29. januar 2019

Rezultati i upis ocena iz predmeta Računovodstveni informacioni sistem, sreda 30. januar 2019. godine u 15h, kabinet 308.

Objektno orijentisano programiranje

29. januar 2019

U prilogu se nalaze rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje. Usmeni deo ispita će se održati u sredu, 30. januara u 15 časova, umesto 01. februara kako je ranije planirano.

Matematika 1

29. januar 2019

Upis ocena na bazi predispitnih poena - bez izlaska na ispit iz predmeta Matematika 1 kod dr Ljubice Diković biće u sredu 30.1.2019. godine u 12h u kabinetu 203. Potrebno je poneti popunjenu ispitnu prijavu i indeks.

Аgencijsko poslovanje

28. januar 2019

Popravni Kolokvijumi 1 i 2 iz predmeta Аgencijsko poslovanje održaće se 05.02.2019. godine, amfiteatar 302, u sledećim terminima i grupama:

 • 11:00 – 12:30h – studenti koij polažu jedan kolokvijum (K1 ili K2)
 • 11:00 – 14:00h – studenti koju polažu oba kolokvijuma (K1 i K2)
Spisak studenata je u prilogu. Na kolokvijume se pozivaju i studenti starijih generacija koji nisu izvršili predispitne obaveze!

Ergonomija prostora i opreme

28. januar 2019

Rok za dostavljanje seminarskih radova iz predmeta Ergonomija prostora i opreme kod prof. dr Ivane Ćirović je ponedeljak, 04. februar 2019. godine.

Ekonomika biznisa

28. januar 2019

Ispit iz predmeta Ekonomika biznisa zakazan za 30.01.2019. godine u 12 časova biće održan u ponedeljak, 04.02.2019. godine u 12 časova.

Menadžment kvaliteta u turizmu

28. januar 2019

Popravni Kolokvijumi 1 i 2 iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu održaće se 07.02.2019. godine, amfiteatar 302, u sledećim terminima i grupama:

 • 11:00 – 12:30h – studenti koij polažu jedan kolokvijum (K1 ili K2)
 • 11:00 – 14:00h – studenti koju polažu oba kolokvijuma (K1 i K2)
Spisak studenata je u prilogu. Na kolokvijume se povizavu i studenti starijih generacija koji nisu izvršili predispitne obaveze!

Aplikativni softver

28. januar 2019

U utorak, 29.1.2019. godine u 14h u kabinetu 208 biće organizovan popravni kolokvijum iz predmeta Aplikativni softver. U istom terminu će se upisivati ocene, i braniti peti seminarski.

Baze podataka

28. januar 2019

Raspored grupa za drugi kolokvijum iz predmeta Baze podataka.

Operativni sistemi

28. januar 2019

Termini polaganja ispita iz predmeta Operativni sistemi u januarskom ispitnom roku mogu se videti u prilogu. Mole se studenti da se pridržavaju termina.

Mehanika

28. januar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika.

Građevinska mehanika

28. januar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Građevinska mehanika.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

26. januar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija treninga, Ekološki menadžment, Menadžment ljudskih resursa, Organizacija poslovnih sistema, Industrijski menadžment i Organizacija rada.

Aplikativni softver

26. januar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Računarske mreže

25. januar 2019

Odbrana seminarskog rada iz predmeta Računarske mreže biće organizovana u utorak, 29.01.2019. god. od 11h do 14h u kabinetu 315.

Mikrobiologija

25. januar 2019

Predispitni bodovi iz predmeta Mikrobiologija za studente smera Zdravstvena nega

Hidrotehnika

25. januar 2019

Ispit iz predmeta Hidrotehnika zakazan za 25. januar u 12:00 časova se otkazuje zbog sprečenosti profesora. Novi termin ispita biće naknadno objavljen.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

24. januar 2019

Rezultati teorijskog dela ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika:

Elektromagnetna zračenja

24. januar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Elektromagnetna zračenja.

Građevinski materijali

24. januar 2019

Rezultati pismenog dela ispita i zaključenje ocene za studente koji su položili ispit iz predmeta Građevinski materijali. Upis ocena i popravni testovi održaće se u utorak, 29.01.2019. godine u 11 časova.

Osnove farmakologje i farmakoterapije

24. januar 2019

Spisak studenata koji su položili pismeni ispit u januarskom ispitnom roku iz predmeta Osnove farmakologje i farmakoterapije.

Upravljanje projektima, Menadžment investicija, Stručna praksa 1 i 2

24. januar 2019

Ispit iz predmeta Upravljanje projektima, Menadžment investicija i Stručna praksa 1 i 2 kod Nenada Milutinovića zakazani za 24.01.2019. u 13č održaće se istog dana u 14:30 časova.

Engleski jezik 2

24. januar 2019

Spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Engleski jezik 2 po studijskim programima nalazi se u prilogu. Upis ocena je u ponedeljak, 28.01.2019. godine, u 9:00h, u kabinetu 316.

Operativni sistemi

24. januar 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Operativni sistemi mogu se videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

24. januar 2019

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Mikrobiologija

23. januar 2019

Popravni kolokvijum iz nastavnog predmeta Mikrobiologija održaće se u ponedeljak, 04. februara 2019. godine u 17h, učionica 302.

Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

23. januar 2019

Rezulti pismenog dela ispita iz predmeta Organizacija građenja i građevinska mehanizacija.

Građevinski materijali

23. januar 2019

Ispit-test iz predmeta Građevinski materijali održaće se u utorak 29.01.2019. godine u 11 časova, kada će se upisati zaključene ocene (uslov položen pismeni ispit). Poneti malu prijavu !

Završni radovi i instalacije

23. januar 2019

Ispit iz nastavnog predmeta Završni radovi i instalacije položio je Vladimir Đunisijević 02/17, ocena ispita 6 (sest) i ukupna ocena 7(sedam). Ostali kandidati nisu polozili ispit.

Bezbednost na radu

23. januar 2019

Studenti koji nisu odbranili Seminarski rad iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu, pre polaganja ispita u januarskom ispitnom roku, rad mogu braniti u sredu, 30. januara 2019. godine u 11:00h (sala 304).

Engleski jezik

23. januar 2019

Upis ocena iz predmeta Engleski jezik je u ponedeljak, 28.01.2019. godine, u 9:00 h, u kabinetu 316.

Računarsko upravljanje

22. januar 2019

Kolokvijum iz predmeta Računarsko upravljanje za studente III godine studijskih programa Informacione tehnologije i studente II godine Mašinstva održaće se u četvrtak, 24.01.2019. god. u 8:00, sala 308.

Obrada rezanjem i NU mašine

22. januar 2019

Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašine u januarskom ispitnom roku biće održan u subotu 26. januara 2019. godfine u 11 sati, sala 205.

Ispiti, prof. Aleksandar Stojanović

22. januar 2019

Ispiti kod prof. dr Aleksandra stojanovića održaće se u novim promenjenim terminima:

 • fiskalni sistemi i finansijska tržišta 28. januara 2019. godine u 13h
 • interna revizija 28. januara 2019. godine u 12h

Organizacije građenja

22. januar 2019

Usmeni ispit iz predmeta Organizacije građenja - odbrana elaborata usmeni deo za studente koji polože pismeni i upisivanje ocena održaće se u istog dana 31.01.2019.godine u 10h.

Materijali u savremenom građevinarstvu

22. januar 2019

Ispit iz predmeta Materijali u savremenom građevinarstvu odlaže se za četvrtak, 31.01.2019. godine u 11h.

Elektromagnetna zračenja

22. januar 2019

Rezultati drugog kolkvijuma iz nastavnog predmeta Elektromagnetna zračenja, grupa Specijalističke studije Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Preduezetništvo

22. januar 2019

Ispit iz predmeta Preduzetništvo biće održan u utorak, 29.01.2019. godine u slušaonici broj 302 i to po sledećem rasporedu:

 • 10:00 do 11:10 za studente smerova turizam i menadžment i preduzetnitštvo
 • 11:20 do 12:30 za studente smera računovodstvo i revizija

Preduezetništvo

22. januar 2019

Spisak studenata koji su stekli pravo da izađu na ispit iz predmeta Preduezetništvo u januarskom roku školske 2018/2019 godine nalazi se u prilogu.

Ispiti, dr Vesna Marjanović

21. januar 2019

Ispiti kod profesorke dr Vesne Marjanović predviđeni u januarskom ispitnom roku u sredu, 23. 01. 2019. godine umesto u 13h biće održani u 15h (u istoj sali - 317).

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

21. januar 2019

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća održaće se u subotu, 26. januara 2019. godine od 9 do 13 časova u slušaonici 109.

Objektno orijentisano programiranje

21. januar 2019

Ispit iz predmeta Objektno orijentisano programiranje održaće se u sredu, 23. januara 2019. godine sa početkom u 12h umesto kako je ranije bilo planirano u 10h, kabinet 308.

Ruski jezik 2

21. januar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik 2.

Farmakologije i farmakoterapije

21. januar 2019

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su položili IV kolokvijum iz predmeta osnove Farmakologije i farmakoterapije. Popravni kolokvijum će se održati u utorak, 22.01.2018.godine u 13h.

Operativni sistemi

21. januar 2019

Rezultati Kolokvijuma III iz predmeta Operativni sistemi mogu se videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika.

Web dizajn

21. januar 2019

Rezultati drugog kolkvijuma iz nastavnog predmeta Web dizajn grupe po studijskim programima:

Računarom integrisana proizvodnja

21. januar 2019

Ispit iz predmeta Računarom integrisana proizvodnja kod profesora Dejana Vidojevića koji je po rasporedu ispita trebalo da se održi 25.01.2019. godine odlaže se za 28.01.2019. godine u 13h.

Nacionalna geografija

19. januar 2019

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma iz predmeta Nacionalna geografija.

Engleski jezik II

18. januar 2019

Ocene iz predmeta Engleski jezik II nalaze se u prilogu. O datumu upisa bićete naknadno obavešteni. Studenti nezadovoljni ocenama, mogu pokušati da ih poprave na ispitu.

Računarsko upravljanje

18. januar 2019

Dodatna predavanja za studente studijskih predmeta Informacione tehnologije i Mašinstvo iz predmeta Računarsko upravljanje održaće se u ponedeljak, 21. februara 2019. godine u 17 časova, kabinet 308.

Baze podataka

18. januar 2019

Dodatna predavanja iz predmeta Baze podataka održaće se u utorak, 22. februara 2019. godine u 16 časova, amfiteatar 109.

Materijali u savremenom građevinarstvu

18. januar 2019

Ispit iz predmeta Materijali u savremenom građevinarstvu - zbog poklapanja termina sa ispitom iz Organizacije građenja, održaće se 23.01.2019. godine kako je rasporedom ispita i predviđeno, ali sa početkom u 13h(umesto u 11) u sali 207. Rezultati testa 2 se nalaze u prilogu.

Računarske mreže

18. januar 2019

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Računarske mreže mogu se videti na nastavnoj stranici predmetnog nastavnika.

Apikativni softver

18. januar 2019

Popravni kolokvijum iz predmeta Apikativni softver održaće se u utorak, 22. februara 2019. godine u 18 časova, kabinet 208.

Web dizajn

18. januar 2019

Rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Web dizajn za studente studisjkog programa Informacione tehnologije možete pogledati u prilogu. Termin za predaju seminarskih radova za studente studijskih programa Mašinstvo i Menadžment je ponedeljak 21. januar 2019. godine u 9h.

Građevinski materijali

18. januar 2019

Rezultati 2 testa iz predmeta Građevinski materijali.

Zaštita građevinskih objekata od požara

18. januar 2019

Ispit iz predmeta Zaštita građevinskih objekata od požara biće održan 1. februara 2019. godine u 16 časova umesto u 8 sati kako je bilo planirano.

Zdravstvena nega

18. januar 2019

Rezultati praktičnog dela ispita iz nastavnog predmeta Zdravstvena nega. Ponovljeno polaganje praktičnog dela predmeta Zdravstvena nega će se održati 4.2.2019. godine u 14h, kabinet 302.

Operativni sistemi

18. januar 2019

Popravni kolokvijumi iz predmeta Operativni sistemi održaće se u sredu 23.01.2019. godine u 10.00 sati, sala 205.

Otpornost materijala

17. januar 2019

Drugi kolokvijum iz predmeta Otpornost materijala, građ. smer, održaće se u sredu 23.01.2019. godine sa početkom u 11 časova. Ispit se održava u laboratoriji građevinskog odseka br. 014 u podrumu Škole.

Objektno orijentisano programiranje

17. januar 2019

Rezultati svih kolokvijuma iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalaze u prilogu. Studenti koji imaju sve izmirene obaveze (položene kolokvijume) izlaze na usmeni deo ispita. Ostali studenti polazu ispit u redovnom terminu ispita.

Agencijsko poslovanje

17. januar 2019

Ispit iz predmeta Agencijsko poslovanje, umesto u predviđenom terminu za januarski ispitni rok, se pomera za 30.01.2019. godine u 12:00 časova, kabinet 205.

Baze podataka

17. januar 2019

Raspored grupa za popravni kolokvijum iz predmeta Baze podataka.

Aplikativni softver

17. januar 2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Aplikativni softver.

Mikrobiologija

17. januar 2019

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Mikrobiologija (januarski rok), za studente studijskih programa Zdravstvena nege i Tehnološko inženjerstvo održaće se 22. januara 2019.god. u 13:00 časova, u prostorijama Medicinske škole.

Agencijsko poslovanje

16. januar 2019

U prilogu se nalaze rezultati popravnog Kolokvijuma 1 iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Metalne konstrukcije

16. januar 2019

Predispitne obaveze, ostvareni bodovi iz nastavnog predmeta Metalne konstrukcije.

Hemija 1

16. januar 2019

Rezultati drugog računskog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Hemija 1.

Bezbednost na radu

16. januar 2019

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu.

Uvod u turizam

16. januar 2019

Spisak studenata koji su stekli pravo da izađu na ispit u januarskom roku školske 2018/2019 iz predmeta Uvod u turizam nalazi se u prilogu.

Aplikativni softver

15. januar 2019

Raspored grupa za kolokvijum iz predmeta Aplikativni softver.

Građevinski materijali

15. januar 2019

Ispit iz predmeta Građevinski materijali održaće se 23.01.2019. januara u 11h u sali 207(umesto u 10h kako je na rasporedu objavljeno)

Menadžment u turizmu

15. januar 2019

Rezultati ponovljenog prvog i drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment u turizmu održanih 14. januara 2019. god.

Menadžment investicija

15. januar 2019

Rezultati trećeg kolokvijuma iz predmeta Menadžment investicija održanog 15. januara.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

15. januar 2019

Studenti koji nisu odbranili Seminarski rad iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika, pre polaganja ispita u januarskom ispitnom roku, rad mogu braniti u ponedeljak, 28.01.2019. godine u 12:00 (sala 302).

Prikaži vesti