Novosti

Sveti Sava

27. januar 2020.

U prostorijama naše škole je održana svečana proslava školske slave Svetog Save.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Master studije|Sačuvaj podešavanje

Hemija 2/Hemija

20. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 2/Hemija.

Termodinamika

20. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika.

Finansijsko računovodstvo

19. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo. Ukoliko niste zadovoljne ocenom, možete je poništiti u roku od tri dana od objavljivanja rezultata.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

19. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija rada, Industrijski menadžment, Menadžment ljudskih resursa, Ekološki menadžment.

Poslovne finansije

19. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije u februarskom ispitnom roku.

Infektologija sa zdravstvenom negom

19. februar 2020

Grupe za praktičnu nastavu iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Metalne konstrukcije

18. februar 2020

Usmeni ispit iz predmeta Metalne konstrukcije održaće se u četvrtak, 20.02.2020. godine u 10 časova u kabinetu 014.

Otpornost materijal

18. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Otpornost materijal.

Algoritmi i strukture podataka

18. februar 2020

Na dodatnu izradu zadatka za ispit iz predmeta Algoritmi i strukture podataka poziva se student Strahinja Drčelić IN 24/16 u petak 21.02.2020. u 16:00 časova, sala 208.

WEB dizajn

18. februar 2020

Rezultate ispita iz Web dizajna možete pogledati ovde. Odbrana seminarskih radova i upis ocena u utorak 18.02.2020. u 16h.

Osnove farmakologije i farmakoterapije

18. februar 2020

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije.

Upravljačko računovodtsvo

18. februar 2020

Rezultati kolokvijuma i ispita iz predmeta Upravljačko računovodtsvo.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

18. februar 2020

Rezultati kolokvijuma i ispita iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Projektovanje informacionih sistema

18. februar 2020

Ispit iz predmeta Projektovanje informacionih sistema zakazan za 20.2.2020. godine u 16 sati održaće se 21.2.2020. godine u 13 sati.

TV produkcija

18. februar 2020

Ispit iz predmeta TV produkcija zakazan za 20.2.2020. godine u 14 sati održaće se 21.2.2020. godine u 13 sati.

Poslovno komuniciranje

16. februar 2020

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Poslovno komuniciranje) može da se preuzme prvi deo prezentacije za istoimeni predmet.

Predavanja, dr Tatjana Marinković

15. februar 2020

Odlažu se predavanja kod dr Tatjane Marinković zakazana za sledeću radnu sedmicu zbog službenog odsustva nastavnika.

Zdravstvena nega

15. februar 2020

Rezultati praktičnog ispita iz predmeta Zdravstvena nega.

Specijalna računovodstva

14. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta specijalna računovodstva u februarskom ispitnom roku.

Strategijski menadžment i Menadžment strategije i razvoja

14. februar 2020

Predavanja iz predmeta Strategijski menadžment i Menadžment strategije i razvoja, koji po rasporedu treba da se održe u sredu 19.02.2020. od 11 časova u amfiteatru 302, zbog termina ispita, održaće se u petak 21.02.2020. od 9 časova u amfiteatru 302..

Hemija 2 / Hemija

14. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 2/Hemija u februarskom ispitnom roku.

Aplikativni softver

14. februar 2020

Termini:

 • Dodatni termin vežbi za ispit iz predmeta Aplikativni softver održaće se u utorak 18.02.2020. u 17:00 časova, sala 208.
 • Dodatni termin ispita iz predmeta Aplikativni softver za smerove Mašinstvo, Menadzžent i preduzetništvo i odbrana 5. Seminarskog rada za sve smerove biće odrzan u petak 21.02.2020. u 16:00 časova, sala 208.

Uvod u objektno programiranje

14. februar 2020

Dodatni termin pripreme za ispit iz predmeta Uvod u objektno programiranje odrzace se u petak 21.02.2020. u 17:00 časova, sala 208..

Otpornost materijala, Merenja i kontrola kvaliteta, Mehanika

13. februar 2020

Vežbe iz Otpornosti materijala koja su po rasporedu u petak (21.02.20) održaće se naknadno po dogovoru , zbog održavanja ispita u tom terminu. Oni studenti koji nisu predali grafičke radove iz Mehanike to mogu učiniti u sredu (19.02.20) u 14:30-časova. učioni ca 110. u buduće predavanja i vežbe iz otpornosti materijala odr žavaće se sredom , a predavanja i vežbe iz Merenja i kontrole kvaliteta održavaće se petkom u terminu koji je dat u rasporedu. Detaljan dogovor biće obavljen sa predmetnim nastavnikom.

Računovodstvo

13. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo.

Statistika

13. februar 2020

Predavanja kod dr Ljubice Diković iz predmeta Statistika na studijskom programu Računovodstvo i revizija zakazana dana 18.2.2020. godine od 11 do 14 časova održaće se dana 25.2.2020.godine od 11 do 14časova u sali 207.

Engleski jezik 2

13. februar 2020

Usmeni ispit/upis ocena iz predmeta Engleski jezik 2 održaće se u sredu, 19.02.2020. godine u 13h, u kabinetu 316.

Hemija 1

13. februar 2020

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija 1.

Programiranje CNC sistema 1

12. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Programiranje CNC sistema 1 u februarskom ispitnom roku.

Mašine alatke

12. februar 2020

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Mašine alatke u februarskom ispitnom roku.

NU mašine, Obrada rezanjem i Projektovanje CNC sistema 1

12. februar 2020

Usmeni deo ispita iz predmeta NU mašine, Obrada rezanjem i Projektovanje CNC sistema 1 u februarskom ispitnom roku kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održan u petak 21.02.2020. godine, sa početkom u 12.00 sati, sala 205.

Aplikativni softver

12. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver, održanog 11.02.2020. godine.

Objektno orijentisano programiranje

11. februar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje u februarskom roku se nalaze u prilogu. Usmeni deo ispita za studente prethodnih generacija i računski deo ispita za poslednju generaciju će se održati prema postavljenom rasporedu.

Konsultacije, dr Radomir Stojanović

11. februar 2020

Dodatni termin za konsultacije kod prof. dr Radomira Stojanovića je sreda (12.2.2020.godine) od 13:30 do 15:30 časova u kabinetu 306.

Agencijsko poslovanje

11. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Zgradarstvo

11. februar 2020

Ispit iz premeta Zgradarstvo položili su Kristina Stanić UA 27/19 i Srđan Erić UA 13/19.

Aplikativni softver

10. februar 2020

Raspored grupa za polaganje ispita iz premeta Aplikativni softver.

Interna medicina sa zdravstvenom negom

10. februar 2020

Praktični deo ispita iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom održaće se u sredu, 19. februara 2020. godine u 13h, Opšta Bolnica Užice TS2.

Privredno pravo

10. februar 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Privredno pravo.

Interna medicina sa zdravstvenom negom

09. februar 2020

Ispit iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom održaće se petak, 21.02.2020. godine u 11:00 časova, sala 305.

Aplikativni softver

08. februar 2020

Popravni kolokvijum iz predmeta Aplikativni softver biće održan u ponedeljak 10.02. u 16:00 časova, sala 208.

Projektovanje informacionih sistema

08. februar 2020

Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje informacionih sistema održaće se u petak, 14.2.2020. godine u 13 sati.

Operativni sistemi

06. februar 2020

Popravni kolokvijumi iz predmeta Operativni sistemi mogu se raditi u sredu, 12.02.2020. godine u 11.00 sati, sala 205.

Alati grafičkog dizajna

06. februar 2020

Ispit iz nastavnog predmeta Alati grafičkog dizajna održaće se 11. februara 2020. godine u 14 sati.

Fizika

06. februar 2020

Dodatni termin za regulisanje predispitnih obaveza iz predmeta Fizika je 10.02.2020. godine u 10 sati (307).

Master rad

06. februar 2020

Izveštaj komisije za odbranu master rada student Slaviša Lojanica, broj indeksa MB 34/17.

Preduzetništvo

05. februar 2020

Seminarski rad (Biznis plan) iz predmeta Preduzetništvo kod Nenada Milutinovića, studenti će moći da brane u terminu: ponedeljak, 10.02.2020. god. od 11:00 časova, kabinet 209.

Obaveštenje, dr Dejan Milivojević

05. februar 2020

Pregledanje i odbrane elaborata su po sledecem rasporedu:

 • Zgradarstvo, 10.02. posle ispita.
 • Završni radovi, Instalacije u zgradama i Instalacije vodovoda i kanalizacije, 11.02. posle ispita
 • Projektovanje 12.02. u 10:00 časova.
Napominjem da će potpis dobiti student koji odbrani elaborat, a to znači da će odgovarati na nekoliko kraćih pitanja slično formulisanih kao što su data pitanja na kraju udžbenika za materiju Zgradarstvo 1.
Potrebni materijali sa predavanja su dostupni u fascikli nastavnika.

dr Dejan Milivojević

Operativni sistemi i Projektovanje informacionih sistema

05. februar 2020

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Operativni sistemi i Projektovanje informacionih sistema će se održati u utorak 11. februara od 11 časova u laboratoriji 308.

Objektno orijentisano programiranje

05. februar 2020

Odbrana seminarskih radova i kolokvijum iz predmeta Objektno orijentisano programiranje će se održati u utorak 11. februara od 12 časova u laboratoriji 308.

Informatička metodologija istraživačkog rada

04. februar 2020

Dodatni termin za ispit iz predmeta Informatička metodologija istraživačkog rada petak, 07.02.2020. godine, sa početkom u 15:00 časova, sala 208.

Algoritmi i strukture podataka

04. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i strukture podataka.
Usmeni ispit održaće se u petak, 07.02.2020. godine u 14:00 časova, sala 208.

Metalne konstrukcije

04. februar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Metalne konstrukcije.

Fiskalni sistemi

03. februar 2020

Usmeni deo ispita iz predmeta Fiskalni sistemi će biti održan u petak, 07.02.2020. godine u 16 časova.

Finansijsko računovodstvo

03. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Obaveštenje studentima os građevina i os unutrašnja arhitektura

03. februar 2020

1. Studenti koji su oslobođeni ispita završni radovi, projektovanje, zgradarstvo ne moraju da dva puta prijavljuju ispit.
2. Svi studenti koji su dobili korekture u vezi popravke grafičkih radova treba ispravljene crteže da donesu na dan ispita u februarskom roku. Tačno vreme biće istaknuto ovde kada se utvrdi konačan raspored ispita, ali nezvanično to su 10,11 i 12.februar.
3. Upisivanje bodova, ocena i potpisi za oba roka nakon rezultata u februarskom roku.

dr Dejan Milivojević

Termodinamika

03. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika.

Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda

03. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda.

Hemija 2

03. februar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 2.

Ispiti, mr Dragiša Mićić

03. februar 2020

Rezultati ispita i kolokvijuma kod predavača mr Dragiše Mićića:

Konsultacije, dr Radomir Stojanović

03. februar 2020

Umesto u ponedeljak i utorak (treći i četvrti februar), konsultacije će se održati u novim izmenjenim terminima i to:

 • utorak (04.02.2020. godine) od 14 do 16 časova u kabinetu 306 i
 • sreda (05.02.2020. godine) od 10 do 13 časova u kabinetu 306.

Građevinski materijali

31. januar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Građevinski materijali (januar 2020) dati su u prilogu.
Završni test ( popravni testovi 1 i 2 ) održaće se u sredu, 05. februara 2020. godine u 11h u sali 207.

Poslovna i ekološka etika

31. januar 2020

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Poslovna i ekološka etika održaće se u sredu, 5. februara 2020. godine u 13h, kabinet 202.

Bezbednost na radu

31. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Zdravstvena nega

30. januar 2020

Praktični ispit iz predmeta Zdravstvena nega će se održati 14.2.2020. godine u 14h, sala 109.

Infektologija sa zdravstvenom negom

30. januar 2020

Praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 6. februara 2020. godine u 12h na Infektivnom odeljenju OB Užice.

Kontrola i revizija

30. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Kontrola i revizija.

Matalne konstrukcije

30. januar 2020

Pitanja za usmeni ispit iz predmeta Matalne konstrukcije.

Specijalna računovodstva

30. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Specijalna računovodstva.

Privredno pravo

30. januar 2020

Popravni 1 i 2 kolokvijum iz predmeta Privredno pravo održaće se u sredu, 5. februara 2020. godine od 13h, sala 109.

Finansijsko računovodstvo

29. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

29. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta kod dr Zorice Tanasković.

Menadžment u turizmu

29. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u turizmu.

Agencijsko poslovanje

29. januar 2020

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Agencijsko poslovanje (dodatni termin).

Mašine alatke u januarskom ispitnom roku

29. januar 2020

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Mašine alatke u januarskom ispitnom roku.

Poslovne finansije

28. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

28. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Hemija I

28. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Hemija I.

Aplikativni softver

28. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Aplikativni softver

28. januar 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Aplikativni softver.

WEB dizajn

27. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta WEB dizajn. Upis ocena četvrtak 30.01.2020. u 13h, kabinet 315.

Upravljačko računivodstvo

27. januar 2020

Rezultati kolokvijuma i ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

27. januar 2020

Rezultati kolokvijuma i ispita iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Ruski jezik II

27. januar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik II.

Informatika u zdravstvu

26. januar 2020

Raspored studenata po grupama za polaganje ispita iz predmeta Informatika u zdravstvu u januarskom ispitnom roku:

 • od 08:00 sati, studenti sa brojem indeksa ZN 01/18 do ZN 27/18
 • od 09:00 sati, studenti sa brojem indeksa ZN 28/18 do ZN 56/18

Zdravstvena nega

24. januar 2020

Spisak studenata koji su položili praktični ispit iz predmeta Zdravstvena nega.

Projektovanje informacionih sistema

24. januar 2020

Pregled bodova predispitnih obaveza iz predmeta Projektovanje informacionih sistema.

Hemija II

24. januar 2020

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija II.

Menadžment kvaliteta u turizmu, Agencijsko poslovanje

24. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu i predmeta Agencijsko poslovanje(dodatni termin).

Osnove farmakologije i farmakoterapije

24. januar 2020

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije.

Interna medicina sa zdravstvenom negom

23. januar 2020

Rezultati praktičnog ispita iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom u januarskom ispitnom roku 2020.god. iz predmeta Termodinamika.

Termodinamika

23. januar 2020

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

Engleski jezik 2

23. januar 2020

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Engleski jezik 2 nalaze se u prilogu.
Usmeni ispit i upis ocena održaće se u sredu, 29.01.2020. godine, u slušaonici 318, prema sledećem rasporedu:

 • 12:00h - Informacione tehnologije
 • 13:30h - Ostali smerovi

Aplikativni softver

23. januar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Aplikativni softver.
Studenti koji nisu odbranili seminarski iz predmeta Aplikativni softver, mogu to učiniti sutra u terminu ispita. Nakon toga, naredni termin za odbranu seminarskih radova biće u junu 2020. god.

Programiranje CNC sistema 1

23. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Programiranje CNC sistema 1 u januarskom ispitnom roku.

Operativni sistemi i Projektovanje informacionih sistema

22. januar 2020

Dodatni termin za odbranu seminarskih radova iz predmeta Operativni sistemi i Projektovanje informacionih sistema je petak, 24. januar 2020. u 11 časova, lab 319.

Objektno orijentisano programiranje

22. januar 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalaze u prilogu. Usmeni deo ispita će se održati 31.januara 2020. godine u 12 časova u lab 319.

Završni radovi

22. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Završni radovi.

Hemija I

22. januar 2020

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija I.

Osnove projektovanja

22. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Osnove projektovanja.

Građevinski materijali

22. januar 2020

Rezultati i ocene seminarskog rada i elaborata iz predmeta Građevinski materijali.

Higijena i medicina rada

22. januar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Higijena i medicina rada.

Zgradarstvo

22. januar 2020

Odbrana elaborata, upisivanje bodova, potpisi, zaključivanje ocena iz nastavnog predmeta Zgradarstvo u sredu, posle 15:00 časova i četvrtak, posle 15:00 časova.

Agencijsko poslovanje

21. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Ispiti, dr dr Snežane Aksentijević

21. januar 2020

Ispiti kod prof. dr Snežane Aksentijević zakazani za 27. januar 2020. godine, Eko zaštita u industriji i Fizička hemija održaće se u učionici broj 302.

Aplikativni softver

21. januar 2020

Dodatni termin vežbi za odbranu seminarskog rada iz predmeta Aplikativni softver za sve grupe, biće održan u sredu, 22.01.2020. godine u 17:00 časova, sala 319.

Agencijsko poslovanje i Menadžment kvaliteta u turizmu

21. januar 2020

Dodatni termin za popravne kolokvijume i odbranu seminarskih radova iz predmeta Agencijsko poslovanje i Menadžment kvaliteta u turizmu, je 28.01.2020. godine po sledećem rasporedu:

 • popravni kolokvijumi (oba predmeta), učionica 305 (10-12 časova)
 • odbrana seminarskih radova (oba predmeta), kabinet 306 (10-14 časova)
Seminarske radove poslati najkasnije do subote 25.01.2020. godine, u elektronskoj formi, a na odbranu u štampanoj formi.

Građevinski materijali

20. januar 2020

Rezultati popravnog - 1 kolokvijuma iz predmeta Građevinski materijali.

Infektologija sa zdravstvenom negom

20. januar 2020

Spisak studenata koji su stekli uslov za polaganje teorijskog dela ispita iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Termodinamika

20. januar 2020

Rezultati trećeg računskog kolokvijuma iz predmeta Termodinamika.

Ispiti, dr Vesna Marjanović

20. januar 2020

Ispiti kod prof. dr Vesne Marjanović zakazani za 27. januar 2020. godine, Hemija 1 (Usmeni), Tretmani otpadnih voda i Upravljanje rizikom i metode procene rizika (Usmeni), održaće se u učionici broj 318.

Operativni sistemi

18. januar 2020

Raspored studenata po grupama za polaganje ispita iz predmeta Operativni sistemi u januarskom ispitno roku.

Računarske mreže

17. januar 2020

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Računarske mreže održaće se u četvrtak, 23. januara 2020. godine u 10h.

Nacionalna turistička geografija

17. januar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nacionalna turistička geografija.

Mikrobiologija

17. januar 2020

Predispitni bodovi iz predmeta Mikrobiologija.

Menadžment kvaliteta u turizmu

17. januar 2020

Rezultati trećeg kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Engleski jezik 2

16. januar 2020

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 2:

Zgradarstvo

16. januar 2020

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Zgradarstvo.

Upravljanje projektima

16. januar 2020

Rezultati iz predmeta Upravljanje projektima:

Interna medicina sa zdravstvenom negom

16. januar 2020

Praktični deo ispita iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom održaće se u četvrtak, 23. januar 2020. godine u 13h, Opšta Bolnica Užice TS2.

Zdravstvena nega

16. januar 2020

Praktični deo ispita iz predmeta Zdravstvena nega, za obe grupe, održaće se u utorak, 21. januar 2020. godine u 14h.

Osnove farmakologje i farmakoterapije

16. januar 2020

Spisak studenata koji su položili IV kolokvijum iz predmeta Osnove farmakologje i farmakoterapije.

Hemija 1

16. januar 2020

Rezultati računskog kolokvijuma iz predmeta Hemija 1.

Osnove projektovanja

16. januar 2020

Rezultati ispita iz predmeta Osnove projektovanja.

Specijalna računovodsta

15. januar 2020

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Specijalna računovodsta.

Preduzetništvo

15. januar 2020

Popravni drugi kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo održaće se u četvrtak, 16. januara 2020. god. u učionici 305, sa početkom u 09:00 časova.

Stilovi u enterijeru

15. januar 2020

Ispitna pitanja iz predmeta Stilovi u enterijeru.

Projektovanje informacionih sistema

15. januar 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Projektovanje informacionih sistema, održanog 14.1.2020. godine.

Agencijsko poslovanje

15. januar 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma 2 iz predmeta Agencijsko poslovanje.

Biologija

15. januar 2020

Bodovi iz nastavnog predmeta Biologija.

Menadžment kvaliteta u turizmu

14. januar 2020

Popravni kolokvijumi iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu održaće se u četvrtak 16.01.2020. godine, učionica 305, počev od 13 časova. U prilogu je podela studenata na grupe.

Televizijska produkcije

14. januar 2020

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Televizijska produkcije, održanog 13.1.2020. godine.

Menadžment u turizmu

14. januar 2020

Popravni drugi kolokvijum iz predmeta Menadžment u turizmu održaće se u četvrtak, 16. januara 2020. god. u učionici 304, sa početkom u 13:00 časova.

Engleski jezik 2

13. januar 2020

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Engleski jezik 2 održaće se u sredu, 22.01.2020. godine, u 13 h, u kabinetu 316.

Privredno pravo

13. januar 2020

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Privredno pravo:

Elektromagnetna zračenja

13. januar 2020

Nadohnada časova vežbi i predavanja iz predmeta Elektromagnetna zračenja na master studija Bezbednost i zdravlje na radu održaće se:

 • vežbe, ponedeljak 13.01.2020. godine u terminu 15-17h
 • predavanja, utorak 14.01.2020. godine u terminu 14-16h.
U terminu vežbi moguća je odbrana praktičnog rada.

Fizika

11. januar 2020

Popravni kolokvijumi iz predmeta Fizika realizovaće se u ponedeljak 13.01.2020. godine (sala 207):

 • prvi kolokvijum sa početkom u 14h
 • drugi sa početkom u 15h

Prikaži vesti