Novosti

UPIS 2018!!!

15. jun 2018

Potrebna dokumenta za prijavljivanje kandidata:

 • Prijavni list (dobija se u školi ili preuzmi ovde: osnovne, specijalističke, master studije)
 • Neoverene fotokopije svedočanstava svih razreda srednje škole, diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu i izvod iz matične knjige rođenih
 • Originalna dokumenta iz prethodnog stava na uvid (vraćaju se)
 • Uplatnicu na iznos od 5.000,00 dinara na tekući račun škole: 840-1147666-48, svrha uplate: polaganje prijemnog ispita (primer uplatnice)
 • Prijavljivanje kandidata za upis: 18. - 22. Juna 2018. godine od 08 do 15 časova

Julski ispitni rok

19. jun 2018

Preliminarni raspored ispita u julskom ispitnom roku. Konačni raspored biti objavljen u ponedeljak, 25. juna 2018. god.

Škola u medijima

19. jun 2018

U okviru projekta LANDS "Sledeća destinacija balkan:Razvoj agroturizma" na Mećavniku je održana jedna od radionica. Članak iz nedeljnika "Vesti". Novinar Dragica Cvijović.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

Menadžment inovacija

20.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment inovacija po studijskim programima:

Tretmani otpadnih voda

20.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda.

Hemija I

20.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Hemija I.

Ergonomija prostora i opreme

20.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Ergonomija prostora i opreme.

Obrada deformisanjem

19.jun 2018

Spisak studenata za usmeni deo ispita iz predmeta Obrada deformisanjem.

Upravljačko računovodstvo

19.jun 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

18.jun 2018

Ispit iz nastavnog predmeta Organizacija građenja i građevinska mehanizacija održaće se u petak, 22. juna 2018. godine, kabinet 207, sa početkom od 12 časova umesto kako je ranije planirano od 10 časova.

Računovodstvo

18.jun 2018

Obrasci za ispit iz predmeta Računovodstvo po studijskim programima:

Studijski program Turizam

18.jun 2018

Obaveštavaju se studenti studijskog programa Turizam (osnovne studije), da će u sledećim terminima moći da brane seminarske radove, kako bi ispunili predispitne obaveze za Julski ispitni rok. Odbrana seminarskih radova biće održana u kabinetu 204:

 • Četvrtak, 21.06.2018. godine – Uvod u turizam i Turizam i kultura (od 10-12h)
 • Četvrtak, 21.06.2018. godine – Nacionalna geografija i Regije sveta (od 12-14h)
 • Petak, 22.06.2018. godine – Agencijsko poslovanje (10-12h)
 • Petak, 22.06.2018. godine – Saobraćaj i infrastruktura u turizmu (12-14h)
 • Petak, 22.06.2018. godine – Menadžment kvaliteta u turizmnu (14-16h)

Osnovi informatike

15.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi informatike se nalaze u prilogu. Upis ocena će biti 26. juna 2018. godine u kabinetu 319 po rasporedu koji se nalazi u prilogu sa rezultatima.

Obrada rezanjem i NU mašine

15.jun 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održan u utorak, 19.0.06.2018. god. u 15:.00 sati, sala 205.

Menadžment kvaliteta i merenje, Kontrola kvaliteta

15.jun 2018

Oni studenti koji su predali oba seminarska i položili oba kolokvijuma polagaće usmeni deo ispita, koji će biti održan u ponedeljak 18. juna 2018. godine sa početkom u 16 časova, učionica 110 ili 109.

Otpornost materijala

15.jun 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala na studijskom programu mašinstvo.

Građevinska mehanika

15.jun 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Građevinska mehanika..

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

14.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 nalaze se u prilogu. Upis ocena/usmeni deo ispita održače se u petak, 15. juna 2018. godine u 9:00 h, kabinet 316.

Dr Ljubica Diković

13.jun 2018

Studenti koji žele da upišu ocenu na bazi ostvarenih predispitnih poena kod prof.dr Ljubice Diković mogu to uraditi dana 13.6.2018. godine u terminu od 12h do 13h u kabinetu 203.

Predmedti kod Dejana Milivojevića

12.jun 2018

Potpisivanje prijava i indeksa kod mr Dejana Milivojevića će se održati u ponedeljak, 18. juna 2018.godine u 10 časova.

Obrada rezanjem

12.jun 2018

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Obrada rezanjem.

Objektno orijentisano programiranje

12.jun 2018

U prilogu se nalaze rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje. Usmeni deo ispita će se održati 15. juna u 19 časova u kabinetu 207.

prof. dr Radmila Novaković-Kostić - Ocene

12.jun 2018

Na linkovima ispod možete pogledati predloge konačnih ocena iz nastavnih predmeta koje predaje prof. dr Radmila Novaković-Kostić:

Hemija II

10.jun 2018

Rezultati računskog dela ispita iz nastavnog predmeta Hemija II.

Termodinamika

10.jun 2018

Rezultati računskog dela ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

10.jun 2018

Studenti koji nisu odbranili Seminarski rad - u junskom ispitnom roku iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika, rad mogu braniti u ponedeljak, 18. 06. 2018. u 10:00 (sala 305).

Elektronsko poslovanje

09.jun 2018

Studenti koji su iz predmeta Elektronsko poslovanje ostvarili željeni broj bodova, mogu ocenu upisati u utorak, 19. juna 2018. godine, u 15.00 časova, sala 317. Ostali studenti mogu raditi jedan ili oba testa u terminu predviđenom za polaganje ispita: 21.06.2018. godine u 10.00 časova. Trenutno ostvaren broj bodova studenti mogu videti na nastavnoj stranici nastavnika.

Osnovi informatike

09.jun 2018

U prilogu se nalazi raspored grupa za ispit iz predmeta Osnovi informatike.

NU mašine

08.jun 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta NU mašine.

Upravljanje projektima u gređevinarstvu

08.jun 2018

Rezultati prvog dopunskog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima u gređevinarstvu, OSS Građevinsko inženjersvo, 6 semestar.

Sredstva i oprema lične zaštite na radu

08.jun 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Sredstva i oprema lične zaštite na radu na master studijama.

CAD i Mašine, alati i tehnologije u preradi drveta

08.jun 2018

Ispiti iz predmeta CAD i Mašine, alati i tehnologije u preradi drveta, kod mr Slobodana Petrovića u junskom ispitnom roku 2018. god., biće održani u utorak, 19. juna 2018. god., u 10:00 časova, učionica 308.

Elektronsko poslovanje

08.jun 2018

Ukupan broj bodova iz predmeta Elektronsko poslovanje možete videti na nastavnoj stranici nastavnika.

Upravljanje rizikom

08.jun 2018

Rezultati teorijskog dela ispita iz predmeta Upravljanje rizikom:

Savremene metode pripreme vode

07.jun 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Savremene metode pripreme vode.

Hemija I

07.jun 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija I.

Ispiti - dr Zorica Tanasković

07.jun 2018

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta koje predaje dr Zorica Tanasković.

Organizacija rada

07.jun 2018

U prilogu se nalaze spisak kandidata za usmeni deo ispita iz predmeta Organizacija rada.

Turizam i kultura

07.jun 2018

Ocene pisanih referata iz predmeta Turizam i kultura.

Marketing/Marketing u turizmu

07.jun 2018

Obaveštavaju se studenti, koji slušaju predemet Marketing/Marketing u turizmu da će dodatni termin za konsultacije biti u petak, 8.06.2018. godine od 11h u kabinetu 109.

Osnovi informatike

07.jun 2018

U prilogu se nalazi raspored grupa za ispit iz predmeta Osnovi informatike.

Saobraćajnice

06.jun 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Saobraćajnice u junskom ispitnom roku biće održan u ponedeljak, 02. 07. 2018. godine.
Ispit neće biti održan u predviđenom roku 08. 06. zbog sprečenosti profesora.
Studenti koji nisu predali svoje seminarske radove, iste će moći da predaju na dan ispita počev od 8 časova. Istog dana kada i ispit, u ponedeljak 02. 07. 2018. biće održani popravni kolokvijumi, prvi kolokvijum sa početkom u 8 časova, drugi kolokvijum sa početkom u 9 i 30 a zatim usmeni deo ispita će se održati u 11 časova.

Francuski jezik I i II

06.jun 2018

Obaveštavaju se studenti da će ispiti iz predmeta Francuski jezik I i II, kod prof. dr Snežane Gudurić u junskom ispitnom roku 2018. godine, biti održani u petak, 29. juna 2018. godine u učionici 110, prema sledećoj satnici:

 • 10:00 časova, Francuski jezik 1 i 2 - pismeni
 • 12:30 časova, Francuski jezik 2 - usmeni
 • 12:45 časova, Francuski jezik 1 - usmeni

Poslovno komuniciranje i Poslovno komuniciranje u turizmu

05.jun 2018

Ispit iz predmeta Poslovno komuniciranje i Poslovno komuniciranje u turizmu biće održan u utorak 19.06.2018. godine, u slušaonici broj 317 i to po sledećem rasporedu:

 • 12:00 do 13:40 za studente sa smerova turizam, menadžment, multimedija
 • 14:00 do 15:40 za studente sa smera računovodstvo i revizija

Projektovanje informacionih sistema

05.jun 2018

U prilogu se nalaze konačni rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Projektovanje informacionih sistema.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

05.jun 2018

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Elektronsko poslovanje

04.jun 2018

Dodatni termin za odbranu seminarskih radova iz predmeta Elektronsko poslovanje:

 • Informacione tehnologije, četvrtak, 07. jun 2018. godine u 11h
 • Menadžment i Računovodstvo i revizija četvrtak, 07. jun 2018. godine u 12h

Internet tehnologije

04.jun 2018

Popravni kolokvijum iz predmeta Internet tehnologije održaće se u četvrtak, 07. juna 2018. godine u 14h.

Turističke regije sveta

04.jun 2018

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta.

Turizam i kultura

04.jun 2018

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Turizam i kultura.

Menadžment kvaliteta u turizmu

04.jun 2018

U prilogu je su rezultati sa popravnog kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Upravljanje otpadom

01.jun 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje otpadom.

Upravljanje projektima u građevinarstvu

01.jun 2018

Rezultati 2 testa iz predmeta Upravljanje projektima u građevinarstvu, 6 semestar OSS Građevinsko inženjerstvo.

Alati grafičkog dizajna i Projektovanje informacionih sistema

01.jun 2018

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Alati grafičkog dizajna i Projektovanje informacionih sistema.

eMEETS projekt

01.jun 2018

Rang lista učesnika u eMEETS projektu nalazi se u prilogu.

Engleski jezik 1

01.jun 2018

Rezultati 2. kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1 za studente studijskog programa Turizam nalaze se u prilogu.

Poslovno komuniciranje u turizmu

01.jun 2018

Spisak studenata koji su stekli uslov da izađu na ispit iz nastavnog predmeta Poslovno komuniciranje u turizmu u junskom roku nalazi se na oglasnoj tabli kabineta 204.

Instalacije u zgradama

01.jun 2018

Kod predmetnog nastavnika Dejana Milivojevića zakazuju se dodatne konsultacije iz predmeta Instalacije u zgradama koje će se održati u utorak, 05.06.2018. godine u 10h (10:00 -11:30) u kabinetu 206. Na konsultacije poneti indeks i elaborat.

Internet tehnologije

01.jun 2018

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Internet tehnologije.

Ruski jezik 1

31.maj 2018

Rezultati pismenog delaispita iz predmeta Ruski jezik jezik 1 nalaze se u prilogu.

Web dizajn

30.maj 2018

Neizmirene predispitne obaveze iz predmeta Web dizajn studenti mogu obaviti u ponedeljak, 04.06.2018. godine u 8h.

Razvoj IS sistema u Internet okruženju

30.maj 2018

Dodatni termin za predaju seminarskih radova iz predmeta Razvoj IS sistema u Internet okruženju je ponedeljak, 04.06.2018. god. u 8h.

Internet tehnologije

30.maj 2018

Termini za predaju seminarskih radova iz predmeta Internet tehnologije:

 • grupa Multimedija i digitalna televizija: 05.06.2018. u 11h
 • grupa Informacioni sistemi: 06.06.2018. i 07.06.2018. god u 11h

Otpornost materijala

30.maj 2018

Ostvareni poeni izvršenjem predispitnih obaveza iz predmeta Otpornost materijala na studisjkom programu Građevinsko inženjerstvo.

Instalacije u zgradama

30.maj 2018

Studenti studijskog programa Unutrašnja arhitektura treba da urade elaborat iz predmeta Instalacije u zgradama prema uglednom primeru koji je stajao okačen na tabli nekoliko nedelja. Takav elaborat treba da donesu na ispit kako bi dobili ocenu.

Društvene zgrade i Ergonomija prostora i opreme

30.maj 2018

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Društvene zgrade i Ergonomija prostora i opreme održaće se u utorak, 19. juna 2018. godine.

Engleski jezik 1

29.maj 2018

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1 - Izborni predmet nalaze se u prilogu.

Elektronsko poslovanje

28.maj 2018

Rezultate sa oba testa iz predmeta Elektronsko poslovanje možete videti na nastavnoj stranici nastavnika.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

28.maj 2018

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Turističke regije sveta

28.maj 2018

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta.

Alati grafičkog dizajna

25.maj 2018

U prilogu se nalaze rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Alati grafičkog dizajna.

Osnove računovodtsva

25.maj 2018

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Osnove računovodtsva.

Poslovne finansije

25.maj 2018

Tabelu za promenu vrednosti akcija popuniti sa stanjem na dan 24.05.2018. godine i poslati najkasnije do utorka 29.05.2018. godine na e-mail. Raspored za uzimanje potpisa:

 • Studijski program Turizam: sreda 30.05.2018.godine u 14 časova
 • Studijski program Raćunovodstvo i revizija: sreda 30.05.2018. godine u 14:30 časova
 • Studijski program Menadžment: sreda 30.05.2018. godineu 15 časova

Računovodtsvo

25.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodtsvo.

Turističke regije sveta

25.maj 2018

Popravni kolokvijum 1 i 2 iz predmeta Turističke regije sveta održaće se u utorak 29.05.2018. godine, sa početkom u 10:00 časova, kabinet 317.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

25.maj 2018

Popravni kolokvijum 1 i 2 iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu održaće se u sredu 30.05.2018. godine, sa početkom u 13:00 časova, učionica 304.

Analiza finansijskih izveštaja

25.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Poslovne finansije

25.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije.

Kontrola i revizija

25.maj 2018

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Kontrola i revizija održaće se u subotu, 02. juna 2018. godine u 11 časova.

Osnovi informatike

24.maj 2018

U ponedeljak, 28.05.2018. godine, neće se održati časovi vežbi iz predmeta Osnovi infomratike. Nadoknada časova je u unapred dogovorenim terminima u toku nedelje.

Engleski jezik 1

24.maj 2018

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 za studente studijskog programa Turizam održaće se u sredu, 30.06.2018. godine, u 12:00 h, u amfiteatru 302.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.
U utorak, 29.06.2018. godine, u 9:00, u slušaonici 109, studenti ovog studijskog programa mogu dobiti potpis. Nakon toga zainteresovani studenti mogu ostati na dodatnoj pripremi za kolokvijum.

Matematika 2

24.maj 2018

Upis predispitnih poena u indeks i potpis za overu semestra iz predmeta Matematika 2, kod prof.dr Lj.Diković, biće u sledećim terminima:

 • ponedeljak, 28.5.2018. godine u 11h u sali 302 - IT+MA
 • četvrtak, 31.5.2018. godine u 11h u sali 302 - GR+TH

Menadžment investicija

24.maj 2018

Rezultati ponovljenih kolokvijuma iz predmeta Menadžment investicija.

Menadžment inovacija

23.maj 2018

Rezultati ponovljenog drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžzment inovacija.

NU mašine i Obrada rezanjem

23.maj 2018

Predavanja iz nastavnih predmeta NU mašine i Obrada rezanjem kod profesora Ljubodraga Tanovića, umesto kako je bilo planirano u petak, 25. maja 2018. godine, održaće se u subotu, 26. maja 2018. godine u istim terminima.

Upravljanje projektima u građevinarstvu

22.maj 2018

Kolokvijum 2 iz predmeta Upravljanje projektima u građevinarstvu održaće se u utorak, 29. maja 2018. godine u 12h u sali 318.

Otpornost materijala

22.maj 2018

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Otpornost materijala na studisjkom programu Građevinsko inženjerstvo.

Marketing, Marketing u turizmu

21.maj 2018

Obaveštavaju se studenti, koji slušaju predemet Marketing/Marketing u turizmu i koji su položili oba kolokvijuma i odbranili referat ili seminraski rad, da će upis ocena biti u ponedeljak 28.05.2018. Od 13 do 14 sati u kabinetu 109.

Turizam i kultura

21.maj 2018

Popravni kolokvijum iz predmeta Turizam i kultura održaće se u ponedeljak, 28.05.2018.godine, od 11-13 časova, učionica 303.
Odbrana seminarskih radova održaće se u ponedeljak, 28.05.2018. godine, u terminu od 14 časova, učionica 207.

Turizam i kultura

21.maj 2018

Organizovan obilazak Stare hidrocentrale za studente prve godine – smer turizam, je u sredu 23.05.2018.godine u 11:30 časova. Skup studenata u 11:30h na platou ispred stare hidrocentrale na gradskoj plazi.

Računovodstvo

21.maj 2018

Kolokvijum iz predmeta Računovodstvo će se održati u četvrtak, 24.05.2018. godine prema sledećem rasporedu:

 • Studenti studijskih programa Menadžment i Turizam - 13:00h, Sala 207

Na kolokvijum je potrebno poneti: obrasce - bilans stanja i tri strane dnevnika (prezmi obrasce), kalkulator, hemijsku olovku, indeks.

Poslovne finansije

21.maj 2018

Kolokvijum iz predmeta Poslovne finansije će se održati u sredu, 23.05.2018. godine prema sledećem rasporedu:

 • Studenti studijskih programa Menadžment, Računovodstvo i revizija, Turizam - 14:00h, Sala 109

Na kolokvijum je potrebno poneti: dva lista A4 formata, kalkulator, hemijsku olovku, indeks.

Internet tehnologije

21.maj 2018

Drugi kolokvijum iz predmeta Internet tehnologije održaće se u utorak, 29. maja 2018. godine u 9h, kabinet 308.

Razvoj IS u Internet okruženju

21.maj 2018

Drugi kolokvijum iz predmeta Razvoj IS u Internet okruženju održaće se u ponedeljak, 28. maja 2018. godine u 15h u kabinetu 205.

Upravljačko računovodtsvo

21.maj 2018

Predavanja iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo održaće se u subotu, 26.05.2018. godine od 9 do 12 časova u slušaonici 109.

Engleski jezik 1

21.maj 2018

U ponedeljak, 28.05.2018. godine, u sali 302, održaće se II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks. Nakon kolokvijuma možete dobiti potpis za ovaj predmet.

Poslovne finansije

21.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije.

Analiza finansijskih izveštaja

21.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Upravljačko računovodtsvo

21.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

prof. Dejan Vidojević

18.maj 2018

Sva predavanja kod profesora Dejana Vidojevića planirana za 21.05.2018.god. odlažu se za 28.05.2018. godine po planiranom rasporedu.

Turizam i kultura

18.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turizam i kultura.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

18.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Marketing - Marketing u turizmu

18.maj 2018

Rezultate drugog kolokvijuma i obaveštenje iz predmeta Marketing i Marketing u turizmu možete pogledati na sledećim linkovima:

Matematika 2

18.maj 2018

Kolokvijum Matematika 2, kod prof.dr Lj.Diković, iz oblasti Inegrali biće održan u sledećim terminima:

 • ponedeljak , 21.5.2018. u 11h u sali 302 - GR+TH
 • četvrtak, 24.5.2018. u 11h u sali 302 - IT+MA

Menadžment investicija

18.maj 2018

Rezultati kolokvijuma III iz predmeta Menadžment investicija.

Menadžment inovacija

16.maj 2018

Rezultati kolokvijuma 2 iz predmeta Menadžment inovacija.

Turizam i kultura

16.maj 2018

Obavestavaju se studenti prve godine – smer turizam, da je u ponedeljak 21.05.2018.godine, organizovana poseta Narodnom muzeju Užice, u okviru vežbi iz predmeta Turizam i kultura. Skup studenata u ponedeljak, 21.05.2018.godine, u 11:30h, ispred zgrade Muzeja (kod tenka).

Turističke regije sveta

16.maj 2018

Kolokvijum 2 iz predmeta Turističke regije sveta, održaće se 22.05.2018. godine, amfiteatar 317, po rasporedu u prilogu.

Poslovne finansije

16.maj 2018

Kolokvijum iz predmeta Poslovne finansije će se održati u sredu, 16.05.2018. godine prema sledećem rasporedu:

 • Studenti studijskih programa Menadžment, Računovodstvo i revizija, Turizam - 14:00h, Sala 109

Na kolokvijum je potrebno poneti: dva lista A4 formata, kalkulator, hemijsku olovku, indeks.

Energetska efikasnost

15.maj 2018

Časovi vežbi iz predmeta Energetska efikasnost, koi su po rasporedu u utorak, 15.05.2018. godine u periodu od 13.00-14,45, održaće se 15.05.2018. godine u periodu od 15.00-16.45 časova.

Upravljanje projektima u građevinarstvu

14.maj 2018

Predavanja koja su po rasporedu predviđena za utorak 15.05.2018 u 12h., neće se održati zbog održavanja Nastavnog veća. Predavanja će se održati u četvrtak 17.05.2018. u 12h, Prisustvo je obavezno, za studente koji treba da predaju ili su zakasnili sa predajom seminarskog rada iz ovog predmeta to je "zadnji rok" za predaju istog.

Engleski jezik 1

14.maj 2018

Studenti studijskih programa Turizam, Građevinsko inženjerstvo i Zaštita životne sredine neće imati vežbe iz predmeta Engleski jezik 1 u četvrtak,. 17.05.2018. godine. Za studente Turizma čas će biti nadoknađen u četvrtak, 24.05.2018. godine, posle redovnog časa vežbi.

Poslovne finansije

11.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije.

Analiza finansijskih izveštaja

11.maj 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja održanog 09.05.2018

Prikaži vesti