Novosti

Raspored ispita - Januarski ispitni rok

17. januar 2018
oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

Web dizajn

19.januar 2018

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Web dizajn. Dodatni termin za predaju seminarskih radova je u ponedeljak 22.01.2018. od 8h do 10h.

Baze podataka

19.januar 2018

Popravni kolokvijum iz predmeta Baze podataka održaće se u ponedeljak, 22.01.2018. godine sa početkom u 17:00h sala 208.

Računarske mreže

19.januar 2018

Rezultati sa testova iz predmeta Računarske mreže.

Engleski jezik II

19.januar 2018

Spisak studenata studijskog programa Turizam koji su položili II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II se nalazi u prilogu .

Uvod u turizam

18.januar 2018

Spisak studenata koji su stekli uslov da izađu na ispit iz predmeta Uvod u turizam u januarskom ispitnom roku.

Ekologija i turizam

18.januar 2018

Rezultti polaganja II kolokvijuma iz predmeta Ekologija i turizam.

Upravljanje projektima

18.januar 2018

Rezultati II i popravnog I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima, održanog 12. januara 2018. god.

Agencijsko poslovanje

18.januar 2018

Spisak studenata koji su stekli uslov da izađu na ispit iz predmeta Agencijsko poslovanje u januarskom ispitnom roku.

WEB dizajn

18.januar 2018

Rezultati drugog kolokvijima iz predmeta WEB dizajn.

Finansijsko računovodstvo

18.januar 2018

Rezultati kolokvijima iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Fizika

18.januar 2018

Predispitne obaveze iz predmeta Fizika.

Mašinski elementi

18.januar 2018

Rezultati sa testova iz predmeta Mašinski elementi i ukupno ostvareni bodovi.

Finansijski menadžment

18.januar 2018

Rezultati kolokvijima iz predmeta Finansijski menadžment.

Menadžment kvaliteta u turizmu

18.januar 2018

Spisak studenata koji su ostvarili uslov da izađu na ispit u januarskom ispitnom roku iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Hotelijersko poslovanje

17.januar 2018

Spisak studenata koji su stekli uslov da izađu na ispit u januarskom roku školske 2017/2018 nalazi se u prilogu.

Aplikativni softver

17.januar 2018

Popravni kolokvijum i pregled seminarskih radova iz predmeta Aplikativni softver održaće se u petak, 19.01.2018. godine sa početkom u 11:00h.

Web dizajn

16.januar 2018

Rezultati drugog kolovijuma iz predmeta Web dizajn, grupa Informacioni sistemi. Popravni kolkvijum za sve grupe održaće se u četvrtak 18.01.2018. u 14h.

Baze podataka

16.januar 2018

Raspored grupa za polaganje drugog kolokvijuma iz predmeta Baze podataka zakazanog za 17.01.2018. godine.

Objektno orijentisano programiranje

15.januar 2018

Predavanja iz predmeta Objektno orijentisano programiranje neće se održati u petak 19. januara 2018. godine, već u sredu 17. januara u 10 časova .

Menadžment kvaliteta

15.januar 2018

Polaganje drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta će biti u četvrtak, 18. janura 2018. godine u 13 časova, učionica 109.

Menadžment kvaliteta u turizmu

12.januar 2018

Rezultati trećeg kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Engleski jezik II

12.januar 2018

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II održaće se prema sledećem rasporedu:

 • Turizam - četvrtak, 18.01.2018. godine, u 14.00h, u slušaonici 318.
 • Ostali studijaski programi - petak, 19.01.2018. godine, u 10.00h, u amfiteatru 302.
 • Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Aplikativni softver

11.januar 2018

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma iz predmeta Aplikativni softver koji će se održati u petak 12.01.2018.

Web dizajn

11.januar 2018

Drugi kolokvijum iz predmeta Web dizajn održaće se u kabinetu 319 u sledećim terminima::

 • Mašinstvo i Multimedija - sreda 17.01.2018. u 9h
 • Menadžment - sreda 17.01.2018. u 13h

mr Miroslava Jordović Pavlović

11.januar 2018

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Web dizajn, Računarske mreže, Elektronsko poslovanje, Proizvodni informacioni sistemi, održaće se u kabinetu 315 u sledećim terminima::

 • četvrtak, 11.01.2018. od 10h do 13h
 • četvrtak, 18.01.2018. od 10h do 14h
 • petak, 19.01.2018. od 9h do 12h

Dr Momčilo Vasiljević

10.januar 2018

Ispiti kod profesora Momčila Vasiljevića iz predmeta Upravljačko računovodstvo i Međunarodni računovodstveni standardi,u januarskom ispitnom roku biće održani 09.02.2018 godine, u terminu od 11 do 15 časova.

Baze podataka

10.januar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Baze podataka.

Menadžment u turizmu

09.januar 2018

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment u turizmu.

Preduzetništvo

09.januar 2018

Rezultati drugog (+ prvog) kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo, rađenog 26. decembra 2017. godine po studijskim programima:

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

09.januar 2018

Nastava iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća održaće se u subotu, 13. januara 2018. godine od 9 do 13 časova.

Metalne i drvene konstrukcije

09.januar 2018

Pitanja za kolokvijum 2 iz predmeta Metalne i drvene konstrukcije.

Finansijsko računovodstvo

08.januar 2018

Popravni kolokvijum iz predmeta Finansijsko računovodstvo održaće se u sredu, 17. januara 2018. godine u 15 časova.

mr Dragomir Aćimović

08.januar 2018

Predavanja i vežbe kod mr Dragomira Aćimovića, neće se održavati do petka, 12. januara 2018. godine, zbog odsutnosti profesora.

Nacionalna turistička geografija

08.januar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nacionalna turistička geografija.

Biologija

08.januar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Biologija.

Finansijsko računovodstvo

29.decembar 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Istraživanje tržišta

29.decembar 2017

Obaveštavaju se studenti, studijskih programa Informatika, Računovodstvo i revizija i Menadžment, da će se vežbe iz predmeta Istraživanje tržišta održati 8. januara, u 11h, u kabinetu 110. Davanje potpisa i upis ocena, obaviće se 15. januara, u 11h, u kabinetu 110. Studenti su obavezni da ponesu indeks i prijavu za ispit.

Specijalna računovodstva

29.decembar 2017

Predavanja iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva, kod profesora Kuline će se održati u utorak, 9. januara 2017. godine od 8:30h do 12h.

Preduzetništvo

28.decembar 2017

Materijal sa vežbi iz predmeta Preduzetništvo.

Upravljanje projektima

28.decembar 2017

Primeri II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje projektima - specijalističke studije:

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljanje projektima će se održati u petak, 12. januara 2018. godine, od 17:00 casova, u amfiteatru 207”
U dogovoru sa studentima, predavanja i vežbe iz predmeta Upravljanje projektima neće biti održana u petak, 27. decembra 2017. god.

Menadžment kvaliteta u turizmu

28.decembar 2017

Obaveštavaju se studenti da će se Kolokvijum 3, iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu, održati 10.01.2018. godine, sa početkom u 12:00 časova, amfiteatar 318. U prilogu je raspored studenata po grupama.

Aplikativni softver

28.decembar 2017

Dodatna predavanja iz predmeta Aplikativni softver održaće se u ponedeljak, 08. januara 2018. godine sa početkom u 17:00h sala 302.

Finansijski menadžment

28.decembar 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Finansijski menadžment.

Istraživanje tržišta

26.decembar 2017

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Istraživanje tržišta po studijskim programima:

Poslovna matematika

26.decembar 2017

Upis predispitnih poena i potpis za overu semestra iz predmeta Poslovna matematika biće u ponedeljak, 15. januara 2018. godine u sledećim terminima:

 • 15h u sali 302 za smerove Menadžment, Računovodstvo
 • 16h u sali 302 za Turizam.
Obavezno poneti indeks!

Matematika 1

26.decembar 2017

Upis predispitnih poena i potpis za overu semestra iz predmeta Matematika 1 biće u ponedeljak, 15. januara 2018. godine u sledećim terminima:

 • 11h u sali 302 za smerove Inf.tehnologije i Mašinstvo
 • 12h u sali 302 za smerove Gradjevina i Zaštita/TH

Poslovna matematika

26.decembar 2017

Treći kolokvijum iz predmeta Poslovna matematika biće održan u ponedeljak, 8. januara 2018. godine u 15h u sali 302 za smerove Menadžment, Računovodstvo i Turizam.

Matematika 1

26.decembar 2017

Treći kolokvijum iz predmeta Matematika 1 (teorijski+računski deo) biće održan u ponedeljak, 8. januar 2018. godine u 11h u sali 302 za smerove Građevina i Zaštita/TH, Informacione tehnologije i Mašinstvo.

Web dizajn

26.decembar 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Web dizajn:

Baze podataka

25.decembar 2017

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma iz predmeta Baze podataka.

Biologija

25.decembar 2017

Vežbe iz nastavnog predmeta Biologija održaće se u sredu, 27. decembra 2017. godine u 10:30h, a prvi kolokvijum u četvrtak, 28. decembra 2017. godine u 15 časova u Medicinskoj školi.

Metalne konstrukcije

25.decembar 2017

U prilogu se nalazi raspored polaganja drugog kolokvijuma iz predmeta Metalne konstrukcije.

Finansijsko računovodstvo

25.decembar 2017

U prilogu se nalaze termini i raspored za kolokvijum, kao i obrasci za kolokvijum iz predmeta Finansijsko računovodstvo.

Finansijski menadžment

25.decembar 2017

U prilogu se nalaze termini i raspored za kolokvijum iz predmeta Finansijski menadžment.

Privredno i radno pravo

25.decembar 2017

Poslednje predavanje iz nastavnog predmeta Privredno i radno pravo u ovom semestru održaće se u petak, 12. januara 2017. godine u ranije dogovorenom terminu.

Prikaži vesti