Novosti

Preduzetnički info dan

Pozivaju se studenti da u utorak 28.10.2014. godine, u 12.30, prisustvuju prezentaciji Preduzetnički info dan u organizaciji Regionalne razvojne agencije Zlatibor.Više o samoj prezentaciji ovde.

Upis i obnova godine

Zbog vanrednog ispitnog roka Upis i obnova godine se produžavaju do 29. oktobra 2014. godine. Posle ovog roka svi studenti će za upis i obnovu pisati molbe i platiti za naknadni upis godine iznos po Cenovniku Škole.

Studentski krediti i stipendije

Zahtevi za studentske kredite i stipendije podnose se studentskoj službi Škole do 31.10.2014. godine. Studenti koji prvi put podnose zahtev obrasce mogu nabaviti u knjižari, a studenti koji su već primali kredit ili stipendiju obrazce za nastavak primanja mogu preuzeti u računovodstvu Škole.

Vanredni ispitni rok

Raspored polaganja ispita u Vanrednom ispitnom roku pogledaj ovde.

Specijalističke studije - Upis!!!

Treći konkursni rok za upis na specijalističke studije u školskoj 2014/2015. godine.Pogledaj konkurs ovde.

Raspored predavanja

Objavljen je raspored predavanja za sve studijske programe u školskoj 2014/2015. godini - padajući meni NASTAVA ili ovde.

Izdavanje diploma

Svim studentima koji diplomiraju zaključno sa petkom 10. oktobrom 2014. godine biće izdate diplome za Dan Škole.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

Elektrotehnika sa elektronikom

20.oktobar 2014

Ispit iz predmeta Elektrotehnike sa elektronikom održaće se 23.10.2014. godine u 12:30 časova, umesto u 9 časova.

Ekonomika biznisa

20.oktobar 2014

Spisak tema za seminarske radove iz predmeta Ekonomika biznisa.

Ekonomika biznisa

20.oktobar 2014

Raspored vežbi iz predmeta Ekonomika biznisa.

Francuski jezik 2

20.oktobar 2014

Predavanja iz predmeta Francuski jezik 2 biće održana 24. oktobra 2014. godine sa početkom u 12 časova.

Privredno pravo

17.oktobar 2014

Predavanja iz predmeta Privredno pravo održaće se 24. oktobra 2014. godine sa početkom u 12 časova i od ovog termina na svakih 15 dana.

Statika konstrukija II

17.oktobar 2014

Usmeni deo ispita iz predmeta Statika konstrukija II u oktobar II ispitnom roku održaće se u ponedeljak20. oktobra 2014. godine sa početkom u 9 časova.

Objektno programiranje

17.oktobar 2014

Predavanja iz predmeta Objektno programiranje održaće se u petak, 24. oktobra 2014. godine sa početkom u 12 časova.

Objektno programiranje

17.oktobar 2014

Usmeni deo ispita iz predmeta Objektno programiranje u oktobar II ispitnom roku održaće se 24. oktobra 2014. godine sa početkom u 14 časova.

Uvod u objektno programiranje

15.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u objektno programiranje.

Aplikativni softver, Alati baza podataka i Uvod u objektno programiranje

15.oktobar 2014

Dodatni kolokvijum i odbrana seminarskih radova iz predmeta Aplikativni softver, Alati baza podataka i Uvod u objektno programiranje održaće se u petak, 17. oktobar 2014. godine sa početkom u 08:00h, sala 208.

Poslovne finansije

14.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Računovodstvo

13.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo.

Fizika

13.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Fizika. Upis ocena je 13. oktobra 2014. godine od 14:40 do 14:55 časova.

Uvod u objektno programiranje, Aplikativni softver i Alati baza podataka

13.oktobar 2014

Usmeni deo ispita iz predmeta Uvod u objektno programiranje, Aplikativni softver i Alati baza podataka održaće se u ponedeljak, 13.10.2014. godine u 12h, sala 208.

Termodinamika, Hemija I i II

10.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika, Hemija I II u oktobar II ispitnom roku i termini za upis ocena i odbranu laboratorijskih vežbi:

Otpornost materijala

13.oktobar 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala.

Engleski jezik I i Engleski jezik II

11.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II:

Upis ocena će se obaviti u ponedeljak, 13.10.2014. godine, u 12.00 h, u kabinetu 316.

Metalne i drvene konstrukcije

10.oktobar 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Metalne i drvene konstrukcije.

Mehanika tla i fundiranje

10.oktobar 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje u oktobar 2 ispitnom roku.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

10.oktobar 2014

Spisak studenata za usmeni deo ispita iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment se nalaze u prilogu.

Termodinamika, Hemija I i II

10.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika, Hemija I II u oktobar II ispitnom roku:

Aplikativni softver

09.oktobar 2014

Rezultati ispita u ispitnom roku Oktobar II iz predmeta Aplikativni softver se nalaze u prilogu

Matematika II

09.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Matematika II i termin usmenog ispita.

Alati baza podataka

09.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Alati baza podataka.

Hemija I i II, Termodinamika

09.oktobar 2014

Obaveštenje studentima iz predmeta Hemija I i II i Termodinamika.

Obrada rezanjem

08.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Obrada rezanjem.

Engleski jezik I i II

08.oktobar 2014

Pismeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II održaće se u petak, 10.10.2014. godine, u 14.00 h, u sali 302. Na ispit obavezno poneti indeks. Rezultati ispita će biti objavljeni tokom vikenda na internet stranici škole. Upis ocena je u ponedeljak, 13.10.2014. godine, u 12.00 h, u kabinetu 316.

Fizička hemija

08.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Fizička hemija.

Otpornost materijala

08.oktobar 2014

Kolokvijumi iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku održaće se u četvrtak, 09. oktobra 2014. godine u 11 časova.

Poslovne finansije

07.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije u oktobar 2 ispitnom roku

Rezime specijalističkog rada

07.oktobar 2014

Rezime specijalističkog rada studenta Vladimira Koračevića SM10/12, studijski program Menadžment.

Aplikativni softver

07.oktobar 2014

Raspored grupa za polaganje ispita iz predmeta Aplikativni softver u oktobar 2 ispitnom roku

Organizacija rada i Industrijski menadžment

07.oktobar 2014

Spisak studenata koji su stekli pravo da izađu na ispit iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment.

Algoritmi i strukture podataka

07.oktobar 2014

Ispit iz predmeta Algoritmi i strukture podataka kod prof. dr Ane Savić biće održan u ponedeljak 13.10.2014 godine, u 12.30 sati, sala 208.

Tretmani otpadnih voda

07.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda.

Uvod u turizam

07.oktobar 2014

Ispit iz predmeta Uvod u turizam održaće se u ponedeljak, 13. oktobra 2014. godine u 12 časova umesto kako je bilo ranije bilo planirano 09. oktobra 2014. godine.

Računovodstvo

06.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo.

Poslovne finansije

06.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Osnovi informatike

06.oktobar 2014

Ispit iz nastavnog predmeta Osnovi informatike održaće se u utorak 07.10.2014. godine u 12 časova, laboratorija 319, za studente svih studijskih programa.

Organizacija rada, Industrijski menadžment i Organizacija poslovnih sistema

06.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija rada, Industrijski menadžment i Organizacija poslovnih sistema u VŠJ Kragujevac.

Engleski jezik I i II

06.oktobar 2014

Ispit iz nastavnih predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 održaće se u petak 10.10.2014. godine u 14 časova.

Profesor dr Radmila Novaković-Kostić

02.oktobar 2014

Polaganje ispita u ispitnom roku oktobar 2 iz nastavnih predmeta Turizam i kultura, Nacionalna turistička geografija, Turističke regije sveta i Saobraćaj i infrastruktura u turizmu kod profesorke dr Radmile Novaković-Kostić održaće se u ponedeljak 06. oktobra 2014. godine u 12:30 časova u kabinetu 309.

Hemija, Hemija I i Hemija II

02.oktobar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Hemija, Hemija I i Hemija II u oktobar I ispitnom roku:

Operativni sistemi

02.oktobar 2014

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Operativni sistemi.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

01.oktobar 2014

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment održaće se u ponedeljak 06.10.2014. godine u 10 časova.

Rezime specijalističkog rada

29.septembar 2014

Rezime specijalističkog rada studenta Marije Ilijasevic SM7/13, studijski programa Menadžment. Odbrana rada 01. oktobra 2014. godine u 14 časova, na temu:"Statistička analiza podataka o nezaposlenosti i zapošljavanju menadžera u Republici Srbiji".

Verovatnoća i statistika

29.septembar 2014

Ispit iz predmeta Verovatnoća i statistika, kod prof. dr Milenka Pikule u Oktobar 2 ispitnom roku biće održan 04.10.2014.god. u 08:00 časova, amfiteatar 302, umesto 08.10.2014. god. kako je ranije bilo predviđeno.

Matematika II i Poslovna matematika

29.septembar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Matematika II i Poslovna matematika održanog 27. septembra 2014. godine kod profeora M.Pikule.

Otpornost materijala

29.septembar 2014

Usmeni ispit iz predmeta Otpornost materijala na gradjevinskom studijskom programu održaće se u sredu 1. oktobra 2014. godine sa početkom u 10 časova.

Fizika

26.septembar 2014

Rezultati dopunskog kolokvijuma i spisak studenata koji su stekli uslov za izlazak na završni deo ispita iz predmeta Fizika.

Turizam i kultura i Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

26.septembar 2014

Ispiti iz nastavnih predemeta Turizam i kultura i Saobraćaj i infrastruktura u turizmu će se održati u sredu 01. oktobra 2014. godine u 11časova kabinet 309.

Tretmani otpadnih voda

26.septembar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda u oktobar I ispitnom roku.

Termodinamika

26.septembar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika u oktobar I ispitnom roku.

Statika konstrukcija II

26.septembar 2014

Usmeni deo ispita iz predmeta Statika konstrukcija II u oktobarskom ispitnom roku biće održan u subotu 11. oktobra 2014. godine u 9 časova. Pismeni deo ispita iz predmeta Statika konstrukcija II u oktobarskom 2 ispitnom roku biće održan u ponedeljak 13. oktobra 2014. godine u 10 časova u učionici 318 (ovaj ispit je bio zakazan za 9.10.2014.god.).

Operativni sistemi

25.septembar 2014

Ispit iz predmeta Operativni sistemi u Oktobar I ispitnom roku zakazan za 01.oktobar 2014. god. u 11 časova biće održan istog dana od 08 časova, sala 319.

Poslovne finansije

25.septembar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Alati baza podataka i Uvod u objektno programiranje

25.septembar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Alati baza podataka i Uvod u objektno programiranje. Upis ocena i usmeni deo ispita iz predmeta Alati baza podataka i Uvod u objektno programiranje održaće se u petak 26.09.2014. godine, sa početkom u 08:00h, sala 208.

Internet tehnologije

25.septembar 2014

Ispit iz predmeta Internet tehnologije u Oktobar I ispitnom roku održaće se u petak, 26.06.2014. godine sa početkom u 12h, kabinet 203.

Organizacija rada, Industrijski menadžment i Organizacija poslovnih sistema

25.septembar 2014

Spisak studenata pozvanih na usmeni deo ispita iz predmeta Organizacija rada, Industrijski menadžment i Organizacija poslovnih sistema.

Engleski jezik I i II

24.septembar 2014

Upis ocena iz predmeta Engleski jezik I i II obaviće se u četvrtak, 25.09.2014. godine, u 10.00 h, u kabinetu 316.

Obrada rezanjem

23.septembar 2014

Usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku iz predmeta Obrada rezanjem biće održan u subotu, 27.09.2014 godine u 11 časova.

Objektno programiranje

23.septembar 2014

Usmeni deo ispita iz nastavnog predmeta Objektno programiranje u oktobar I ispitnom roku održaće se u sredu, 24. septembra 2014. godine, u 17 časova.

Hemija II

23.septembar 2014

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija II u oktobar I ispitnom roku.

Mehanika tla i fundiranja

23.septembar 2014

Usmemi ispit iz predmeta Mehanika tla i fundiranja održaće se u petak 26. septembar 2014. godine sa početkom u 10 časova.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

23.septembar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment.

Metalne i drvene konstrukcije

22.septembar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Metalne i drvene konstrukcije.

Otpornost materijala

22.septembar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Otpornost materijala.

Mehanika tla i fundiranje

22.septembar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Menadžment kvaliteta i Menadžment investicija

22.septembar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment kvaliteta i Menadžment investicija.

Buka i vibracije

22.septembar 2014

Ispit iz premeta Buka i vibracije će se održati 24. septembra 2014. godine u 11 časova u sali 317.

Termodinamika

22.septembar 2014

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

Obrada rezanjem

19.septembar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Obrada rezanjem.

Elektronsko poslovanje

19.septembar 2014

Ispit iz predmeta Elektronsko poslovanje na studijskom programu Informacione tehnologije biće održan u istom terminu kao i za studijski program Menadžment: četvrtak 25.09.2014, 10 sati, sala 317.

Aplikativni softver

19.septembar 2014

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Fizika

18.septembar 2014

Rezultati dopunskog kolokvijuma iz predmeta Fizika.

Otpornost materijala

18.septembar 2014

Kolokvijumi iz nastavnog predmeta Otpornost materijala na Građevinskom smeru održaće se u petak 19. septembra 2014. godine sa početkom u 9 časova.

Objektno programiranje

18.septembar 2014

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno programiranje.

Rezime specijalističkog rada

17.septembar 2014

Rezime specijalističkog rada studenta Milice Raketić SM05/13.

Preduzetništvo

17.septembar 2014

Obaveštavaju se svi studenti koji polažu predmet Preduzetništvo u oktobarskom ispitnom roku, da će ispit iz ovog predmeta početi sa zakašnjenjem od jedan sat, dakle 17.09.2014.god. od 12:00 časova, u amfiteatru 109.

Hemija i Hemija I

17.septembar 2014

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija i Hemija I.

Projektovanje i Zgradarstvo

17.septembar 2014

Obaveštenje za studente iz predmeta Projektovanje i Zgradarstvo u vezi ispita i elaborata iz ovih predmeta.

Organizacija rada i Industrijski menadžment

15.septembar 2014

Popravni kolokvijum iz nastavnih predmeta Organizacija rada i Industrijski menadžment održaće se u ponedeljak 22.09.2014. godine u 10 časova.

Uvod u turizam

12.septembar 2014

Ispit iz predmeta Uvod u turizam održaće se u petak, 19. septembra 2014. godine u 12 časova, umesto kako je ranije bilo planirano u ponedeljak, 15. septembra 2014. godine.

Poslovne finansije

11.septembar 2014

Primer rešenog zadatka iz predmeta Poslovne finansije.

Aplikativni softver

10.septembar 2014

Raspored grupa za polaganje ispita iz predmeta Aplikativni softver u oktobarskom ispitnom roku.

Marketing i Marketing u turizmu

10.septembar 2014

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Marketing i Marketing u turizmu.

Mehanika tla i fundiranje

10.septembar 2014

Usmeni ispit iz predmeta Mehanika tla i fundiranje održaće se u petak 12.09.2014. godine sa početkom u 10 časova.

Otpornost materijala

09.septembar 2014

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Otpornost materijala.

Engleski jezik I

09.septembar 2014

Ispit iz predmeta Engleski jezik I umesto 18.09.2014.godine kako je bilo ranije planirano održaće se 23.09.2014. godine u istom terminu.

Engleski jezik II

09.septembar 2014

Ispit iz predmeta Engleski jezik II umesto 18.09.2014.godine kako je bilo ranije planirano održaće se 23.09.2014. godine u istom terminu.

Prikaži vesti