Novosti

Treći konkursni rok

12. septembar 2019

Objavljeni su konkursi za upis u prvu godinu Osnovnih i Master strukovnih studija, konkurse možete pogledati na linkovima ispod.

Vanredni septembarski ispitni rok

06. septembar 2019

Na zahtev studentskog parlamenta odobrava se vanredni septembarski ispitni rok. Prijava ispita je od 19. do 20. septembra 2019. godine. Ispitni rok traje od 23. do 25. septembra 2019. godine. Može se prijaviti samo 1 ispit. Svi studenti plaćaju prijavu ispita 1.600,00 dinara.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

Ispiti, prof. dr Vesna Marjanović

14. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta kod dr Vesne Marjanović:

Bezbednosti i zdravlja na radu

13. septembar 2019

Rezultati polaganja testa iz osnova Bezbednosti i zdravlja na radu (za odlazak na Stručnu praksu).

Obrada rezanja i NU mašine

13. septembar 2019

Usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Obrada rezanja i NU mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održan u subotu 21.09.2019. godine, u 08.00 sati, sala 205.

Konsultacije, prof. dr Radomir Stojanović

13. septembar 2019

Konsultacije će se obaviti u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • sreda, 18.09.2019. godine od 14:00 do 16:00h
Termini za konsultacije za period od 23.09. do 27.09.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole.

Ispiti, prof. dr Sandra Stojadinović-Jovanović

13. septembar 2019

Dodatni termin za ispite kod prof. Sandre Stojadinović-Jovanović u septembarskom ispitnom roku je 17.09.2019. godine u 11 časova, učionica 109. Ispiti su: Istraživanje tržista, Istraživanje turističkog tržista, Menadžment, Trgovinski menadžment, Menadžment malih i srednjih preduzeca i Međuanrodno poslovanje preduzeća.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

13. septembar 2019

Usmeni deo ispita i upis ocena iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 održaće se u utorak, 17.09.2019. godine u 10:00 h, u kabinetu 316.

Hidrotehnika

13. septembar 2019

Ispit iz nastavnog predmeta Hidrotehnika koji je trebao da se održi 13. septembra 2019. godine odlaže se za sledeći petak, 20.09.2019. godine sa početkom u 12h.

Master rad

12. septembar 2019

Zapisnici sa sastanka komisije za odbranu master rada .

Objektno orijentisano programiranje

11. septembar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalaze u prilogu.
Usmeni deo ispita će biti održan naredne nedelje. Tačan termin usmenog će biti naknadno objavljen.

Infektologije sa zdravstvenom negom

11. septembar 2019

Rezultati prektiönog dela ispita iz nastavnog predmeta Infektologije sa zdravstvenom negom.

Hemija

10. septembar 2019

Rezultati računskog dela ispita iz nastavnog predmeta Hemija.

Agencijsko poslovanje

10. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Agencijsko poslovanje.

Ispit, mr Biljana Đuričić

09. septembar 2019

Ispiti kod predavača mr Biljane Đuričić odlažu se za sledeću narednu nedelju:

 • Poslovne finansije, 16.09.2019. godine u 11 časova u 318
 • Ekonomika biznisa 17.09.2019. godine u 12 casova u 318
 • Analiza finansijskih izvestaja, Finansijski menadžment, Finansijsko računovodstvo, Osnovi računovodstva i Računovodstvo, 18.09.2019. godine u 11 časova u 318

Ispit, dr Dejan Blagojević, dr Milica Cvetković

09. septembar 2019

Ispiti iz nastavnih predmeta kod prof. dr Dejana Blagojevića i prof. dr Milice Cvetković održaće se 17. septembra 2019. godine od 12h.

Konsultacije, dr Dejan Milivojević

07. septembar 2019

Konsultacije kod prof. dr Dejana Milivojevića biće održane 16., 17. i 18. septembra 2019. godine posle 10 časova.

Ispiti, dr Ivana Bojović

06. septembar 2019

Ispiti iz predmeta Organizaciono ponašanje, Zdravstveno vaspitanje, Metode istraživanja i naučne komunikacije, Psihologija medija i Psihologija kreativnosti se odlažu za 18. septembar 2019. godine u 10 časova u 309.

Statika konstrukcija 1, Stručne prakse I, Zaštite građevinskih objekata od požara

06. septembar 2019

Ispiti iz predmeta Statika konstrukcija 1, Stručne prakse I, Zaštite građevinskih objekata od požara, koji su zakazani za 10. septembar 2019. godine, održaće se u sredu 11. septembra 2019. godine.
Ispiti iz predmeta Statika konstrukcija 1 i Stručne prakse će se održati u 9 sati, a ispit iz nastavnog predmeta Zaštita građevinskih objekata od požara u 17 časova.

Konsultacije, dr Radomir Stojanović

06. septembar 2019

Konsultacije će se obaviti u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • ponedeljak, 09. septembar 2019. godine, 16:00-18:00h
 • utorak, 10. septembar 2019. godine, 12:30-14:30h
Termini za konsultacije za period od 16.09 do 20.09.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole.

Poslovno komuniciranje

06. septembar 2019

Umesto u 14:00h ispit iz predmeta Poslovno komuniciranje počeće u 15:00h (ponedeljak, 09.09.2019. godine, slušaonica 317).

Preduzetništvo

06. septembar 2019

Umesto u 10:00 ispit iz predmeta Preduzetništvo počeće u 11:00h (utorak, 10.09.2019. godine, slušaonica 318).

Infektologija sa zdravstvenom negom

05. septembar 2019

Praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 10.9.2019. godine u 13h u ZC Užice, kancelarija glavne sestre ZC.

Ispiti, mr Dragomir Aćimović

05. septembar 2019

Usmeni ispit i upis ocena iz nastavnih predmeta kod nastavnika mr Dragomira Aćimovića održaće se 25. i 26. septembra 2019. godine.

Master rad

04.septembar 2019

Izveštaj komisije za odbranu master rada student Milena Tomić, broj indeksa MB 05/17.

Osnove ekološkog građenja

04. septembar 2019

Zadatak iz nastavnog predmeta Osnove ekološkog građenja sa pratećim meterijalom:

Ispiti, dr Dejan Milivojević

03. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Instalacije u zgradama, Osnove ekološkog građenja, Završni radovi i instalacije i Stambene zgrade.

Priprema za diferencijalni ispit - Zdravstvena nega

03. septembar 2019

Priprema za diferencijalni ispit za upis na studijski program Zdravstvena nega počinje od ponedeljka, 9. septembra 2019. godine u ZC Užice.

Računovodstvo

02. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo.

Poslovne finansije

02. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Poslovne finansije.

Konsultacije, dr Ljubica Diković

02. septembar 2019

Umesto termina za konsultacije u ponedeljak 2.9.2019. od 15.30h do 19.30h, konsultacije će biti održane u ponedeljak 2.9.2019. od 12-15h i u utorak 3.9.2019. od 11.30h do 12.30h u kabinetu 203.

Konsultacije, dr Radomir Stojanović

02. septembar 2019

Konsultacije će se obaviti u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • utorak, 03. septembar 2019. godine, 14:00-17:00h
Termini za konsultacije za period od 09.09 do 13.09.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole.

Menadžment kvaliteta

02. septembar 2019

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta, studijski program Mašinstvo.

Merenje i kontrola kvaliteta

02. septembar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta, studijski program Mašinstvo.

Otpornost materijala

02. septembar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Otpornost materijala, studijski program Mašinstvo.

Mehanika

02. septembar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Mehanika, studijski program Mašinstvo.

Aplikativni softver

30. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Aplikativni softver.

Rezultati ispita, dr Zorica Tanasković

29. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta kod prof. dr Zorice Tanasković.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

29. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Upravljačko računovodstvo

29. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Letnja stručna praksa - Zdravstvena nega

29. avgust 2019

Odbrana Letnje stručne prakse je zakazana za 16.9.2019. godine na Odeljenju pedijatrije OB Užice u sledećim terminima:

 • I grupa , 11h
 • II grupa-11:30h
 • III grupa -12 h
 • IV grupa 13h
 • V grupa 13:30h
 • VI grupa 14h

Menadžment kvaliteta u turizmu i Agencijsko poslovanje

28. avgust 2019

Popravni kolokvijumi za septembarski ispitni rok, iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu i Agencijsko poslovanje, održaće se 02.09.2019.godine, u terminu 11-13h, amfiteatar 109.

dr Radomir Stojanović

27. avgust 2019

Konsultacije, odbrana seminarskih radova i "popravni" kolokvijumi obaviće se u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • četvrtak, 29. avgust 2019. godine, 11:00-14:00h
Termini za konsultacije za period od 02.09 do 06.09.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

26. avgust 2019

Spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 nalazi se u prilogu. Usmeni deo ispita/upis ocena obaviće se u sredu, 28.08.2019. godine u 11:00 h, u kabinetu 316.

Osnove informatike

26. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Osnove informatike.

Ispiti, dr Vesna Marjanović i dr Snežana Aksentijević

25. avgust 2019

Ispiti kod dr Vesne Marjanović i dr Snežane Aksentijević planirani za sledeću radnu nedelju od 26. do 31. septembra 2019. godine, odlažu se za narednu nedelju, o čemu su studenti i usmeno obavešteni.

Algoritmi i strukture podataka

25. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Algoritmi i strukture podataka.

Bezbednost na radu

25. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

25. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika na:

Test BZR - Stručna praksa

23. avgust 2019

Rezultati testa BZR iz nastavnog predmeta Stručna praksa.

Računovodstvo

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo.

Poslovne finansije

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Poslovne finansije.

Agencijsko poslovanje

23. avgust 2019

Rezultati popravnih kolokvijuma iz nastavnog predmeta Agencijsko poslovanje.

NU mašine

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta NU mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića.

Obrada rezanjem

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Obrada rezanjem kod prof. dr Ljubodraga Tanovića.

Agencijsko poslovanje i Menadžment kvaliteta u turizmu

23. avgust 2019

Odbrana seminarskih radova za septembarski ispitni rok, iz predmeta Agencijsko poslovanje i Menadžment kvaliteta u turizmu, održaće se 02.09.2019. godine, u terminu 09-11h, kabinet 204.
NAPOMENA: Seminarske radove dostaviti najkasnije do četvrtka 29.08.2019. godine, na e-mail

Osnove ekološkog građenja i Stambene zgrade

23. avgust 2019

Obaveštenje studentima specijalističkih strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo:

 • ispit iz nastavnog predmeta Stambene zgrdade održaće se 29. avgusta 2019. godine
 • ispit iz nastavnog predmeta Osnove ekološkog građenja održaće se 30. avgusta 2019. godine

Hemija

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija.

Hemija 2

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija 2.

Termodinamika

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika .

Agencijsko poslovanje i Menadžment kvaliteta

23. avgust 2019

Popravni kolokvijumi iz Agencijskog poslovanja i Menadžmenta kvaliteta u turizmu održaće se u ponedeljak 26.08.2019. godine, 9-11, časova, amfiteatar 109. U prilogu su spiskovi studenata.

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

23. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju .

Upravljanje rizikom

23. avgust 2019

Rezultati teorijskog dela ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom .

Infektologija sa zdravstvenom negom

20. avgust 2019

Rezultati praktičnog dela ispita iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom .

Objektno orjentisano programiranje

20. avgust 2019

Usmeni deo ispita je u četvrtak, 29.08.2019. u 9h.

Agencijsko poslovanje

20. avgust 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Agencijsko poslovanje .

Hemija

20. avgust 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Hemija .

Hemija 2

20. avgust 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Hemija 2.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

20. avgust 2019

Studenti koji nisu odbranili Seminarski rad, pre polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku, rad mogu braniti u sredu, 21. 08. 2019. u 13:30 (sala 317).

Objektno orjentisano programiranje

19. avgust 2019

Pismeni deo ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje u avgustovskom ispitnom roku nije položio ni jedan student. Na usmeni deo ispita izlaze studenti koji su pismeni deo položili u prethodnom ispitnom roku. Termin usmenog dela ispita će biti naknadno objavljen.

Elektronsko poslovanje

19. avgust 2019

Termin odbrane seminarskih radova iz predmeta Elektronsko poslovanje za sve studijeke programe kojima vežbe drži Branko Gavrilović je sreda, 21.08.2019 u 10h u kabinetu 308..

dr Snežana Aksentijević

19. avgust 2019

Svi ispiti u avgustovskom ispitnom roku kod dr Snežane Aksentijević, zbog službenog odsustva profesora odlažu se prema sledećem rasporedu.

 • Ispiti od 26.08.2019. održaće se 02.09.2019. u isto vreme u istim učionicama
 • Ispiti od 27.08.2019. održaće se 03.09.2019. u isto vreme u istim učionicama.

Higijena i medicina rada

19. avgust 2019

Zbog službenog odsustva prof.dr Petra Bulata ispit iz predmeta Higijena i medicina rada pomera se i umesto 27.08.2019. održaće se 03.09.2019. u 11h u učionici 207

Letnja stručna praksa za studijski program zdravstvena nega

14. avgust 2019

Letnja stručna praksa počinje 19.8.2019. godine, za sve grupe, vežbama iz predmeta Primarna zdravstvena zaštita i održavaće se u Domu zdravlja Užice. Za dodatne informacije kontaktirati mentora.

Mentor Slađana Popović, saradnik za praktičnu nastavu,

Letnja stručna praksa iz predmeta Zdravstvena nega i Infektologija sa zdravstvenom negom počinje 26.8.2019. u Opštoj bolnici Užice. Potrebno je da se svi studenti jave u 10h u Sali TS-2 OB Užice radi upoznavanja sa rasporedom vežbi i mentorima. (prvog dana nije potrebna radna uniforma)

Detaljno obaveštenje i raspored po grupama pogledajte u prilogu.

Infektologije

08. avgust 2019

Polaganje praktičnog ispita iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 20.8.2019. godine na Infektivnom odeljenju OB Užice sa početkom u 9h.

Prikaži vesti