Novosti

Izgubljeno nadjeno :)

13. decembar 2018

U AMFITEATRU 302 PRONAĐEN JE KLJUČ OD AUTOMOBILA. MOLI SE STUDENT, KOJI JE PRE PAR DANA DOLAZIO DA TRAŽI KLJUČ, DA SE JAVI U KANCELARIJU 103

Stručna praksa

07. novembar 2018

Poseta profesora, dr Vesne Marjanović i dr Nataše Ćirović i studenata VŠSS Užice „Impol Seval“ Valjaonici aluminijuma iz Sevojna, 5.12.2018. god.

Turistička konferencija „Zapadna Srbija“

05. decembar 2018

Predstavnici VŠSS Užice učestvuju na drugoj turističkoj konferenciji pod nazivom „Zapadna Srbija“ koja se ove godine održava 4. i 5. decembra u hotelu „Omorika“ na Tari. U fokusu ovogodišnje konferencije je vrlo aktuelna tema: značaj i uloga medija za razvoj turizma. Predavači su eminentni stručnjaci iz oblasti turizma, predstavnici medija i turističkih organizacija iz Srbije.
Organizator ovog skupa je bila Regionalna turistička organizacija (RTO) Zapadna Srbija sa sedištem u Užicu.

Predavanje "Aktuelna kretanja u turizmu u Srbiji i svetu"

27. novembar 2018

U ponedeljak 26.11.2018. godine u prostorijama VŠSS Užice je uspešno održano predavanje pod nazivom „Aktuelna kretanja u turizmu u Srbiji i svetu“.
Predavači su bili istaknuti stručnjaci iz ove oblasti: Aleksandar Seničić - direktor JUTA (nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije) i dr Branko Krasojević-osnivač i direktor agencije za konsalting i menadžment u turizmu „Savetnik u turizmu“.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

Bezbednost na radu

13.decembar 2018

Realizacija praktičnih vežbi iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu.

Menadžment investicija

13. decembar 2018

Rezultati ponovljenog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Menadžment investicija.

Nacionalna turistička geografija

12. decembar 2018

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Nacionalna turistička geografija.

Master rad

12.decembar 2018

Izveštaj komisije za odbranu master rada studenta Edvin Ljaljak, broj indeksa MB 27/17.

Master rad

12.decembar 2018

Izveštaj komisije za odbranu master rada studenta Dragana Krsmanović, broj indeksa MB 10/17.

Menadžment kvaliteta u turizmu

12. decembar 2018

Drugi kolokvijum iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu, održaće se 20.12.2018.godine, u amfiteatru 302. prema sledećem rasporedu:

 • 13:00 – 14:30 – prva grupa
 • 14:45 – 16:15 – druga grupa
 • 16:30 – 18:00 – starije generacije studenata
Raspored po grupama je u prilogu.

Komercijalno poznavanje robe

12. decembar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Komercijalno poznavanje robe:

 • Kolokvijum 2
 • Kolokvijum 1: kolokvijum je položio Ilija Gukić IN 53/17, ocena 10

Matematika 1

12. decembar 2018

Rezultati teorijskog i računskog dela kolokvijuma iz linearne algebre i vektorske algebre iz nastavnog predmeta Matematika 1 na studijskim programima:

Menadžment u turizmu

11. decembar 2018

Rezultati prvog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Menadžment u turizmu.

Ekonomika biznisa

11. decembar 2018

U prilogu su termini polaganja kolokvijuma iz nastavnog predmeta Ekonomika biznisa.

Menadžment u turizmu

11. decembar 2018

Drugi kolokvijum iz predmeta Menadžment u turizmu biće održan u utorak, 18. decembra 2018. god. u amfiteatru 317, sa početkom u 15:15 časova.

Menadžment investicija

11. decembar 2018

Ponovljeni prvi kolokvijum iz predmeta Menadžment investicija biće održan u četvrtak, 13. decembra 2018. god. u učionici 305, sa početkom u 09:15 časova.

Fizika

11. decembar 2018

Otkazuje se planirana nadoknada laboratorijskih vežbi iz nastavnog predmeta Fizika zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.

Biologija

11. decembar 2018

Odlažu se časovi iz nastavnog predmeta Biologija koji su zakazani za sredu, 19. decembra 2018. godine. Nadoknada časova po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Finansijsko računovodstvo

11. decembar 2018

Nadoknada časova iz predmeta Finansijsko računovodstvo planirana za 19.12.2018. godine će biti održana 11.12.2018. godine od 13 - 15 časova.

Poslovna matematika

10. decembar 2018

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Poslovna matematika po studijskim programima:

Menadžment kvaliteta u turizmu

10. decembar 2018

U prilogu su rezultati popravnog kolokvijuma 1 iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu, održanog 06.12.2018. godine.

Hemija 1

07. decembar 2018

Rezultati polaganja Teorijskog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Hemija 1.

Specijalna računovodstva

07. decembar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Specijalna računovodstva.

Ekonomika biznisa

07. decembar 2018

Vežbe iz predmeta Ekonomika biznisa planirane po rasporedu u utorak, za studijske programe Menadžment i Računovodstvo i revizija, održaće se u ponedeljak 10.12.2018.godine od 17h u amfiteatru 207.

Fizika

05. decembar 2018

Rezultati prvog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Fizika po studijskim programima:

Organizacija rada

04. decembar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Organizacija rada.

Tehnike vizuelne prezentacije i Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

04. decembar 2018

Predavanja iz nastavnih predmeta Tehnike vizuelne prezentacije i Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom neće se održati u sredu, 05. decembra 2018. godine zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. O nadoknadi vežbi iz ovog predmeta studenti će biti naknadno obavešteni.

Građevinski materijali

04. decembar 2018

Vežbe iz nastavnog predmeta Građevinski materijali neće se održati u sredu, 05. decembra 2018. godine u terminu od 09-11h zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. O nadoknadi vežbi iz ovog predmeta studenti će biti obavešteni iduće nedelje.

Menadžment ljudskih resursa

04. decembar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment ljudskih resursa.

Menadžment investicija

04. decembar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment investicija.

Praktične vežbe

04. decembar 2018

U prilogu je spisak studenata za realizaciju praktičnih vežbi iz nastavnih predmeta Komercijalno poznavanje robe, Izvori zagađenja radne i životne sredine, Bezbednost na radu, mesto realizacije praktičnih vežbi: Valjaonica aluminijuma Sevojno, Vreme realizacije praktičnih vežbi: 05. 12. 2018.od 9h.

Finansijski menadžment

03. decembar 2018

Predavanja iz predmeta Finansijski menadžment planirana za utorak, 04.12.2018. godine od 11-13 časova neće biti održana zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Termin nadoknade ce biti blagovremeno objavljen.

Tehnike vizuelne prezentacije 1

03. decembar 2018

Predavanja iz nastavnog predmeta Tehnike vizuelne prezentacije 1 neće se održati u utorak, 04. decembra 2018. godine u terminu od 11h do 13h zbog službenog odsustva predmetnog nastavnika.

Engleski jezik II

03. decembar 2018

Spisak studenata studijskog programa Turizam koji su položili I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II nalazi se u prilogu.

Agencijsko poslovanje

03. decembar 2018

Popravni kolokvijum 1, iz predmeta Agencijsko poslovanje održaće se u sredu, 12. decembra 2018. godine u amfiteatru 109 u sledećim terminima:

 • 11:00 – 11:50 - prva grupa
 • 12:00 – 12:50 - druga grupa
Raspored po grupama je u prilogu.

Engleski jezik II

03. decembar 2018

Spisak studenata koji su položili I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II (izborni predmet) nalazi se u prilogu.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

03. decembar 2018

Predavanja iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća će se održati u subotu, 08.12.2018. godine od 9 do 13 časova u slušaonici 109.

Menadžment kvaliteta u turizmu

29. novembar 2018

Raspored po grupama za popravni kolokvijum iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu, koji će se održati u četvrtak 06.12.2018. godine, u amfiteatru 302, u sledećim terminima:

 • 12:00 – 13:30 – prva grupa
 • 13:45 – 15:15 – druga grupa

Agencisjko poslovanje

28. novembar 2018

U prilogu su rezultati kolokvijuma iz predmeta Agencisjko poslovanje.

Agencijsko poslovanje

27. novembar 2018

Predavanja iz predmeta Agencijsko poslovanje, planirane po rasporedu u utorak 04.12.2018. godine, održaće se u ponedeljak od 11-13h, učionica 305.

Nacionalna geografija

27. novembar 2018

Vežbe iz predmeta Nacionalna geografija, planairane po rasporedu u utorak 04.12.2018. godine, održaće se u ponedeljak 03.12.2018. godine, u terminu od 15-16h u amfiteatru 317.

Veštačka inteligencija

27. novembar 2018

Sledeći blok predavanja za studente IV godine (specijalističke studije informacione tehnologije) iz predmeta Veštačka inteligencija kod prof. dr Milovana Milivojevića održaće se u petak, 07.12.2018. godine u 15:00h.

Upravljanje projektima

27. novembar 2018

Materijal za prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje projektima, specijalisticke i master studije:

Kolokvijum iz predmeta Upravljanje projektima biće održan u ponedeljak, 10. decembra 2018. godine u 18:00 casova u amfiteatru 317. Za kolokvijum je potrebno spremiti poglavlja 1, 2 i 4 iz knjige (strane 1-42 i 75-111).

Matematika 1

27. novembar 2018

Drugi kolokvijum iz predmeta Matematika 1 kod dr Lj.Diković biće održan u sledećim terminima:

 • 10.12.2018. godine od 11h-11.30h u sali 302 Teorijski deo Vektorska algebra za IT+MA
 • 10.12.2018. godine od 11.30h-12h u sali 302 Teorijski deo Vektorska algebra za GR+TH
 • 10.12.2018. godine od 12h-12.45h u sali 302 Predavanja IT+MA+GR+TH
 • 17.12.2018. godine od 11h-12h u sali 302 Računski deo Vektorska algebra za IT+MA
 • 17.12.2018. godine od 12h-13h u sali 302 Računski deo Vektorska algebra za GR+TH

Poslovna matematika

27. novembar 2018

Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovna matematika kod dr Lj.Diković biće održan u sledećim terminima:

 • 10.12.2018. godine od 15h u sali 302 za RR+PM
 • 17.12.2018. godine od 15h u sali 302 za TT

Hemija 1

27. novembar 2018

Rezultati polaganja prvog računskog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Hemija 1.

Agencijsko poslovanje

26. novembar 2018

Vežbe iz nastavnog predmeta Agencijsko poslovanje održavaće se utorkom od 13:00h do 15:00h u učionici 110, umesto starog termina sredom od 9h.

Menadžment kvaliteta u turizmu

26. novembar 2018

U prilogu su rezultati Kolokvijuma 1 iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Agencijsko poslovanje

23. novembar 2018

Prvi kolokvijum iz predmeta Agencijsko poslovanje biće održan u utorak, 27.11.2018. god. u amfiteatru 317, po sledećem rasporedu:

 • 11:00 – 11:50 časova – od TT 001/16 do TT 040/16 + TT 066/17
 • 12:00 – 12:50 časova – od TT 041/16 do TT 069/16 + TT 018/13
Napomena: promena grupe moguća je isključivo u dogovoru sa predmetnim nastavnikom. Za studente starijih generacija koji nisu položili Prvi kolokvijum, biće organizovan naknadni termin polaganja.

Bezbednost na radu

22. novembar 2018

Realizacija praktičnih vežbi iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu.

Projektovanje

22. novembar 2018

Odbrane radova iz predmeta Projektovanje u kabinetu u četvrtak, 22.11.2018. godine, s početkom u 10:00 časova.

Završni radovi

22. novembar 2018

U Fascikli nastavnika Dejana Milivojevića su priložena sva predavanja iz oblasti Završnih radova pa se studenti upućuju da lekcije tog materijala nauče da znaju.

Master rad

21.novembar 2018

Izveštaj komisije za odbranu master rada studenta Đorđa Đurića, broj indeksa MB 28/17.

Fizika

21. novembar 2018

Nastava iz predmeta Fizika će se održati 26. novembra 2018. godone prema već dogovorenom rasporedu. Kolokvijum se pomera za 7 dana.

Uvod u turizam

21. novembar 2018

Prvi kolokvijum iz predmeta Uvod u turizam biće održan u utorak, 27.11.2018. godine. godine, u slušaonici broj 109 i to po sledećem rasporedu:

 • 15:00h do 16:05h za studente sa brojem indeksa od TT01/18 zaključno sa TT026/18
 • 16:10h do 17:15h za studente sa brojem indeksa od TT027/18 kao i svim ostalim brojem indeksa

Matematika 1

21. novembar 2018

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Matematika 1 kod prof. dr Ljubice Diković:

Mašinski elementi

20. novembar 2018

Nastava iz predmeta Mašinski elementi u sredu, 21.11.2018. godine neće biti održana zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Termin nadoknade će biti naknadno određen.

Hotelijersko poslovanje

20. novembar 2018

Prvi kolokvijum iz predmeta Hotelijersko poslovanje biće održan u ponedeljak, 26.11.2018. godine. godine, u slušaonici broj 205 i to po sledećem rasporedu:

 • 15:00h do 16:05h za studente sa brojem indeksa od TT01/16 zaključno sa TT042/16,
 • 16:10h do 17:15h za studente sa brojem indeksa od TT042/16 kao i svim ostalim brojem indeksa.
Vežbe iz istoimenog predmeta će se održati nakon termina za prvi kolokvijum.

Poslovna matematika

20. novembar 2018

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovna matematika kod prof. dr Ljubice Diković:

Menadžment kvaliteta u turizmu

19. novembar 2018

Prvi kolokvijum iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu biće održan u četvrtak, 22.11.2018. godine u učionici 305, po sledećem rasporedu:

 • 13:00 – 14:30 časova – od TT 001/16 do TT 040/16
 • 14:45 – 16:15 časova – od TT 041/16 do TT 069/16
 • 16:30 – 18:00 časova – studenti starijih generacija
Napomena: promena grupe moguća je isključivo u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Nacionalna turistička geografija

19. novembar 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nacionalna turistička geografija.

Engleski jezik II

19. novembar 2018

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II odžaće se u ponedeljak, 3. decembra 2018. godine prema sledećem rasporedu:

 • studijski program Turizam, 11:00h, slušaonica 318
 • ostali studijski programi, 09:00h, amfiteatar 302
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

19. novembar 2018

Predavanja iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća treba da održim u subotu, 24. novembar 2018. godine od 9 do 13 časova u slušaonici 109.

Kolokvijumi, Dejan Milivojević

19. novembar 2018

Kolokvijumi iz predmeta Zgradarstvo, Projektovanje, Završni radovi i instalacije održaće se u sedmici od 26.11. do 01.12.2018. godine i to:

 • zgradarstvo u utorak, 27.11.2018. godine poneti pribor za crtanje i papire a4 i a3 formata. Pre kolokvijuma predati popunjene listove vežbi od prve do treće. Listove vežbe skinuti sa interneta ili pronaći u fascikli nastavnika. Uslov je dovršeni crteži koji se rade u školi.
 • završni radovi u sredu, 28.11.2018. godine poneti pribor za crtanje i listove a3 i a4 formata. Uslov je urađeni crteži koji se rade u školi.
 • projektovanje u četvrtak 29.11.2018. godine uslov su dovršene postavke preseka i osnove kuće-prihvaćeno idejno rešenje. Poneti pribor i listove a3 i a4 formata. Kolokvijum se sastoji iz opšteg dela-pitanja koja rade svi studenti i intervjua-diskusije sa nastavnikom o zadatku i rešenju koje zastupa student.

Studenti koji nisu radili crteže na vežbama i koji nisu redovno pohaćali nastavu ne mogu raditi kolokvijume obzirom da se putem njih može osloboditi polaganja ispita. Oni su u obavezi da elaborat urade uz konsultacije sa nastavnikom i da isti predaju do kraja semestra, kao i ostali studenti koji redovno pohađaju nastavu. elaborat se brani usmeno o čemu će uslediti blagovremene informacije.

Preporuke:

 • Studenti mogu skinuti dokument Priručnik iz zgradarstva koji je koristan za pripremanje ispita i kolokvijuma. Dokument se nalazi u fascikli nastavnika.
 • Studenti mogu skinuti pdf dokumenta iz predmeta Završni radovi i instalacije koja se nalaze u fascikli nastavnika.

Metode istraživanja i naučne komunikacije

17. novembar 2018

Predavanja i vežbe iz nastavnog predmeta Metode istraživanja i naučne komunikacije na specijalističkim studijama Građevinsko inženjerstvo kod predmetnog nastavnika dr Ivane Bojović se održavaju sredom od 17h, kabinet 207.

Preduzetništvo

16. novembar 2018

Prvi kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo biće održan u utorak, 27.11.2018. god. u amfiteatru 109, po sledećem rasporedu:

 • 11:00 časova - studijski programi Menadžment i Računovodstvo i revizija
 • 12:00 časova - studijski program Turizam
Za kolokvijum je potrebno spremiti materiju zaključno sa poglavljem 3.2 Prilika (šansa) (uključujući i ovo poglavlje), odnosno prvih 93 slajda sa prezentacije Preduzetništvo 1, koja se može pronaći na stranici predmetnog nastavnika na sajtu Škole.

Računarske mreže

15. novembar 2018

Vežbe iz predmeta Računarske mreže održaće se u ponedeljak, 19.11.2018. godine u 13h umesto u redovnom terminu u utorak, 20.11.2018. god. u 11h.

Pr. informacioni sistemi, Rač. integrisana proizvodnja, Transportni sistemi

15. novembar 2018

Predmetni nastavnik prof. dr Dejan Vidojević će nastavu iz predmeta Proizvodni informacioni sistemi, Računarom integrisana proizvodnja i Transportni sistemi držati mentorski. Konsultacije će biti organizovane krajem svakog meseca u zimskom semestru. Prve konsultacije održaće se 23.11.2018.god. u 13h u kabinetu 317.

Veštačka inteligencija

15. novembar 2018

 • Predavanje iz predmeta Veštačka inteligencija kod dr Milovana Milivojevića, održaće se u petak, 23.11.2018. god. u 15:00h, sala 208.
 • Nakon bloka predavanja biće realizovan Kolokvijum 1.
  Prema dogovoru sa konsulatacija koje su održane 09.11.2018. godine, Tematika i gradivo za Kolokvijum 1, vezano je istoriju Vestacke inteligencije (AI). Materijal za učenje je Poglavlje 1. iz udžbenika Veštačka inteligencija, savremeni pristup. Poglavlje u *.pdf formatu se nalazi na sajtu skole u folder-u //nastavnici/milovan milivojevic/vestacka inteligencija. Pitanja za Kolokvijum 1 se nalaze u fajlu: Pitanja za kolokvijum A 2013... (ukupno 69 pitanja).
 • Po dogovoru sa konsultacija održanih 09.11.2018. godine, potrebno je da kandidati / studenti pripreme realne podatke iz odabrane oblasti ( u *.xlsx ili *.csv formatu) (podaci će služiti kao platforma za primenu AI heuristika)

Mikrobiologija

15. novembar 2018

Kolokvijum iz predmeta Mikrobiologija za studente studijskog programa zdravstvene nega i tehnološko inženjerstvo održaće se 26.11.2018. godine u 7:30h, učionica 302/III.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

14. novembar 2018

Dodatna predavanja iz nastavnog predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom održaće se u ponedeljak, 19.11.2018. godine od 16:00h do 18:00.

Proizvodno informacioni sistemi

12. novembar 2018

Vežbe iz predmeta Proizvodno informacioni sistemi na specijalističkim studijama će se održati u sredu, 14. novembra 2018. godine u 15h, umesto kako je ranije bilo planirano u četvrtak, 15. novembra 2018. godine od 10h.

Osnove farmakologije i farmakoterapije

09. novembar 2018

Naredno predavanje iz predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije pomereno je za utorak, 13.11.2018. godine u 16h (učionica br. 304).

Ekonomika biznisa

09. novembar 2018

Obaveštavaju se studenti prve godine turizma da će vežbe iz predmeta Ekonomika biznisa umesto u ponedeljak 12.novembra 2018.godine biti održane u četvrtak 15. novembra 2018.godine u terminu od 13h-14:45h.

Finansijski menadžment

08. novembar 2018

Predavanja iz predmeta Finansijski menadžment planirana za utorak, 13.11.2018. godine od 11-13 časova neće biti održana zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Termin nadoknade ce biti blagovremeno objavljen.

Nacionalna turistička geografija

08. novembar 2018

Vežbe iz predmeta Nacionalna turistička geografija planirana za utorak, 13.11.2018. godine od 09-11 časova neće biti održana zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Termin nadoknade ce biti blagovremeno objavljen.

Agencijsko poslovanje

08. novembar 2018

Predavanja iz predmeta Agencijsko poslovanje planirana za utorak, 13.11.2018. godine od 11-13 časova neće biti održana zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Termin nadoknade je četvrtak 15.11.2018. od 13 do 15 časova u slušaonici 305.

Bezbednost na radu

08. novembar 2018

Realizacija praktičnih vežbi iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu održaće se 09. 11. 2018. od 9h u Valjaonici bakra Sevojno. Detaljno obaveštenje na linku ispod.

Uvod u turizam

07. novembar 2018

U utorak 13.11.2018. godine predavanja iz predmeta "Uvod u turizam" umesto u terminu 09,00-10,45 biće realizovana u terminu 15,00-16,45 dok će vežbe biti održane istog dana sa početkom u 17,00.

Nacionalna turistička geografija

07. novembar 2018

Obaveštavaju se studenti druge godine turizma da će prvi kolokvijum iz predmeta Nacionalna turistička geografija biti u četvrtak 15.11.18. U amfiteatru 109, od 11,00 - 13,00.

Anatomija - Zdravstvena nega

07. novembar 2018

Nadoknada vežbi iz Anatomije - Nervni sistem ,za sve grupe, će se održati u petak 9.11. sa početkom u 11h u ZC Užice sala TS2. Vežbe iz predmeta Zdravstvena nega I, II, IV, V grupa petak 9.11. 13-14:30h ;III i VI grupa ostaju po rasporedu za četvrtak.

Aplikativni softver

06. novembar 2018

Novi raspored grupa za vežbe iz nastavnog predmeta Aplikativni softver.

Proizvodni informacioni sistemi

06. novembar 2018

Vežbe iz predmeta Proizvodni informacioni sistemi planirane za sredu 07.12.2018.godine pomeraju se za četvrtak 08.11.2018. godine u terminu 16:00-17:45h.

Metode istraživanja i naučne komunikacije

06. novembar 2018

Obaveštavaju se studenti da predavanja i vežbe iz predmeta Metode istraživanja i naučne komunikacije, kod prof. dr Vesne Vasović, neće biti održana u četvrtak, 08. novembra 2018. god. zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.
Časovi predavanja i vežbi će se redovno održavati od četvrtka, 15. novembra 2018. god., prema utvrđenom rasporedu, a termin nadoknade propuštenih časova će biti naknadno određen.

Poslovna matematika

06. novembar 2018

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovna matematika, kod dr Lj.Dikovic, za studijski program Turizam.

Matematika 1

06. novembar 2018

Rezultati teorijskog dela prvog kolokvijuma iz predmeta Matematika 1, kod dr Lj.Diković:

Menadžment u turizmu

06. novembar 2018

Vežbe iz predmeta Menadžment u turizmu kod Nenada Milutinovića, počeće sa održavanjem u utorak, 06. novembra 2018. godine, u 15:00 časova, amfiteatar 317.

Računovodtsvo malih i srednjih preduzeća

05. novembar 2018

Prvo predavanje na specijalističkim strukovnim studijama Računovodstvo i revizija iz predmeta Računovodtsvo malih i srednjih preduzeća kod prof. dr Momčila Vasiljevića održaće se u subotu, 10. novembra 2018. godine sa početkom u 9h, učionica 110.

Higijena i medicina rada

05. novembar 2018

Prvo predavanje na Master strukovnim studijama Bezbednost i zdravlje na radu za studente trećeg semestra iz predmeta Higijena i medicina rada kod prof. dr Petra Bulata održaće se u subotu, 17. novembra 2018. godine sa početkom u 11h, učionica 110.

Proizvodni informacioni sistemi, Računarom integrisana proizvodnja

05. novembar 2018

Proizvodni informacioni sistemi, Računarom integrisana proizvodnja: Predavanja predviđena za ponedeljak 05.11.2018. godine neće se održati, nastava će biti mentorska, konsultacije će biti organizovane krajem meseca, termin će kasnije biti objavljen.

Prikaži vesti