VPTS :: Dobro došli

Novosti

Raspored ispita

20. jul 2018

Drugi konkursni rok za upis studenata školske 2018/2019. godine.

Raspored ispita

16. jul 2018

Konačni raspored ispita za avgustovski ispitni rok, 20. - 31. avgusta 2018. godine.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

Rezime specijalističkog rada

17.jul 2018

Rezime specijalističkog rada studenta Miroslava Spasenića SR06/17 sa temom "Strane direktne investicije kao oblik finansiranja globalne ekonomije", mentor mr Biljana Đuričić

Rezime specijalističkog rada

13.jul 2018

Rezime specijalističkog rada studenta Milosava Ikonića SM005/16 sa temom "Finansijsko upravljanje obrtnim sredstvima u preduzeću(na primjeru Fashion Trade", mentor mr Biljana Đuričić

Menadzment kvaliteta u turizmu

12.jul 2018

Rezultati ispita iz predmeta Menadzment kvaliteta u turizmu, održanog 11.07.2018. godine.

Predmeti - dr Ivana Ćirović

12.jul 2018

Odbrana seminarskih radova u julskom ispitnom roku iz nastavnih predmeta Kompozicija i oblikovanje prostora, Oblikovanje unutrašnjeg prostora, Društvene zgrade i Ergonomija prostora i opreme održaće se u petak, 13. jula 2018. godine u 9h.
Odbrana seminarskih radova u avgustovskom ispitnom roku iz istih predmeta održaće se u petak, 31. avgusta 2018. godine u 9h.

Hemija II

12.jul 2018

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Hemija II.

Termodinamika

12.jul 2018

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Termodinamika.

Upravljanje rizikom

12.jul 2018

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Upravljanje rizikom na specijalističkim studijama.

Upravljanje rizikom

12.jul 2018

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Upravljanje rizikom na master studijama.

Osnove bezbednosti i zdravlja na radu

12.jul 2018

Rezultati polaganja testa iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu (za odlazak na Stručnu praksu).

Objektno orijentisano programiranje

11.jul 2018

Pismeni deo ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje u julskom roku nije položio ni jedan student. Usmeni deo ispita je pomeren na četvrtak 12. jul u 9 časova u kabinetu 205. Na usmeni deo izlaze studenti koji od ranije imaju položen pismeni deo ispita.

Hemija I

11.jul 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija I.

Tretmani otpadnih voda

11.jul 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Tretmani otpadnih voda.

Rezime specijalističkog rada

11.jul 2018

Rezime specijalističkog rada studenta Marine Knežević sa temom "Ekonomsko finasijska analiza hotela Izvor", mentor mr Biljana Đuričić

Aplikativni softver

10.jul 2018

Upis ocena i usmeni deo ispita iz predmeta Aplikativni softver održaće se u petak, 13.07.2018. godine sa početkom u 08:30 h, sala 208.

Hidrotehnika

09.jul 2018

Rezultati ispita iz predmeta Hidrotehnika.

Mašine alatke

09.jul 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Mašine alatke u julskom ispitnom roku biće održan u četvrtak, 12.07.2018. god. sa početkom od 13.00 časova, sala 308.

Aplikativni softver

09.jul 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Aplikativni softver.

Saobraćajnice

09.jul 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Saobraćajnice u julskom ispitnom roku biće održan u sredu, 11. jula 2018. godine u 11 časova.

Menadžment kvaliteta

09.jul 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Menadžment kvaliteta.

Merenje i kontrola kvaliteta

09.jul 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Otpornost materijala

09.jul 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala.

Rezime specijalističkog rada

09.jul 2018

Rezime specijalističkog rada studenta Ane Janković ST03/17 sa temom "Finansijska analiza likvidnosti hotela palisad", mentor mr Biljana Đuričić

Termodinamika

06.jul 2018

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Termodinamika.

Hemija II

06.jul 2018

Rezultati računskog dela ispita iz predmeta Hemija II.

Saobraćaj i infrastruktura i Savremeni oblici turizma

06.jul 2018

U prilogu su rezultati ispita kod prof Radmile Kostić Novaković, iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura i Savremeni oblici turizma.
Upis ocena u sredu, od 10:30 – 11:00, kabinet 204.

Geodezija

06.jul 2018

Ispit iz predmeta Geodezija zakazan za subotu, 07. jul 2018. godine odlaže se za ponedeljak, 9. jul 2018. godine u 11 časova u sali 207.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

06.jul 2018

Studenti koji nisu odbranili Seminarski rad iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika, pre polaganja ispita u julskom ispitnom roku, rad mogu braniti u ponedeljak, 09. 07. 2018. u 11:00 (sala 305).

Sredstva i oprema lične zaštite na radu

06.jul 2018

Rezultati ispita iz predmeta Sredstva i oprema licne zastite na radu.

Hemija I

06.jul 2018

Rezultati ispita iz predmeta Hemija I.

Menadžment strategije i razvoja i Organizacija rada

05.jul 2018

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment strategije i razvoja i Organizacija rada.

Metalnih i drvenih konstrukcija

05.jul 2018

Usmeni ispit iz predmeta Metalnih i drvenih konstrukcija održaće se u utorak u 9 casova u Građevinskoj laboratoriji.
Pravo polaganja imaju svi kandidati koji su ispit polagali u Junskom ispitnom roku.

Zidane i drvene konstrukcije

05.jul 2018

Pitanja za ispit iz predmeta Zidane i drvene konstrukcije:

Saobraćajnice

05.jul 2018

Ispit iz predmeta Saobraćajnice u julskom ispitnom roku koji je bio zakazan za petak, 6. jul 2018. godine se odlaže za narednu sedmicu.
Tačan termin ovog ispita će biti objavljen na sajtu škole.

Analiza finansijskih izveštaja

05.jul 2018

Rezultati ispita iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Poslovne finansije

05.jul 2018

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

05.jul 2018

Spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 nalazi se u prilogu.

Industrijski menadžment i Menadžment ljudskih resursa

04.jul 2018

Rezultati ispita iz predmeta Industrijski menadžment i Menadžment ljudskih resursa.

NU mašine

04.jul 2018

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta NU mašine u julskom ispitnom roku

Obrada rezanja

04.jul 2018

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Obrada rezanja u julskom ispitnom roku.

Statistika, Verovatnoća i statistika

03.jul 2018

Ispit iz predmeta Statistika, odnosno Verovatnoća i statistika, kod prof. dr Milice Cvetković, pomera za petak, 13. jul 2018. god, u 11:30 časova, učionica 208.

Obrada rezanjem i NU mašine

03.jul 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Obrada rezanjem i NU mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića u julskom ispitnom roku biće održan u subotu 7. jula 2018. god. u 9.00 časova, sala 205.

Ispiti - dr Aleksandr Stojanović

03.jul 2018

Ispiti kod dr Aleksandra Stojanovića (Finansijska tržista i Fiskalni sistem na osnovnim i Ekonomija socijalnog sektora, Interna revizija i Poresko planiranje na specijalističkim studijama) počeće u 09:00, umesto u 13:00, kako sada stoji i održaće se u učionici 205, a ne u 207. Datum održavanja ispita ostaje isti 05.07.2018. godine.

Rezime specijalističkog rada

03.jul 2018

Rezime specijalističkog rada studenta Dragice Markovic SR02/17, mentor mr Biljana Đuričić

Engleski jezik 1 i 2

02.jul 2018

Upis ocena i usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 biće održani u petak, 06.07.2018. godine u 9:00h u kabinetu 316.

Algoritmi i strukture podataka

02.jul 2018

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i strukture podataka.

Rezime specijalističkog rada

29.jun 2018

Rezime specijalističkog rada studenta Ljubice Tasić SR01/17 sa temom "Analiza finansijskih pokazatelja preduzeca Impol Seval ad Sevojno", mentor mr Biljana Đuričić

Mehanika tla i fundiranje

28.jun 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

dr Ljubica Diković

28.jun 2018

Studenti koji polažu ispite kod dr Ljubiice Diković u julskom ispitnom roku, predispitne obaveze mogu ispuniti u petak, 29. juna 2018. godine u 11 časova u kabinetu 203, ili u utorak 3.7.2018. u 13.30 u sali 302.

Saobraćajnice

27.jun 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Saobraćajnice u junskom ispitnom roku biće održan u sredu 04. 07. 2018.g. umesto ranije zakazanog termina ponedeljak, 02. 07. 2018. godine.
Usmeni deo ispita će se održati u 11 časova.
Studenti koji nisu predali svoje seminarske radove, iste će moći da predaju u ponedeljak 02. 07. 2018. počev od 8 časova. Istog dana biće održani popravni kolokvijumi, prvi kolokvijum sa početkom u 8 časova, drugi kolokvijum sa početkom u 9 i 30.

Otpornost materijala

27.jun 2018

Rešenje pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala u junskom ispitnom roku.

Francuski jezik I i II

27.jun 2018

Obaveštavaju se studenti da će ispiti iz predmeta Francuski jezik I i II, kod prof. dr Snežane Gudurić u junskom ispitnom roku 2018. godine, biti održani u petak, 29. juna 2018. godine u učionici 110, prema sledećoj satnici:

  • 10:00 časova, Francuski jezik 1 i 2 - pismeni
  • 12:30 časova, Francuski jezik 2 - usmeni
  • 12:45 časova, Francuski jezik 1 - usmeni

Projektovanje informacionih sistema

27.jun 2018

Studenti koji polažu ispit iz Projektovanja informacionih sistema u julskom roku, predispitne obaveze (kolokvijum i/ili seminarske radove) mogu ispuniti u ponedeljak, 2. jula 2018. godine u 12 časova u lab 319.

Rezime specijalističkog rada

26.jun 2018

Rezime specijalističkog rada sa temom "Procena rizika za radno mesto – Radnik na montaži kotlova" na studijskom programu SSS Inžinjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine studenta Ane Sedlarević, mentor dr Vesna Marijanović. Datum odbrane rada 29. jun 2018. godine. Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

26.jun 2018

Rezultati ispita i zaključne ocene iz predmata Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Turisticke regije sveta

26.jun 2018

Rezultati ispita i zaključne ocene iz predmata Turisticke regije svet.

Poslovne finansije

25.jun 2018

Rezultati ispita iz predmata Poslovne finansije.

Analiza finansijskih izveštaja

25.jun 2018

Rezultati ispita iz predmata Analiza finansijskih izveštaja.

Organizacija gradjenja

25.jun 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Organizacija gradjenja. Zaključivanje ocena ( odbrana elaborata) održaće se 02.07.2018. u 10 h, u sali 207.Poneti Elaborat sa postavkom zadatka, indeks, i malu prijavu !

Otpornost materijala

25.jun 2018

Rezultati ispita i popravnih kolokvijuma iz predmeta Otpornost materijala .

Hemija 2

25.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 2.

Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu

25.jun 2018

Rezultati testa iz Osnova bezbednosti izdravlja na radu.

Računovodstvo

22.jun 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmata Računovodstvo.

Dr Vesna Vasović

22.jun 2018

Obaveštavaju se svi studenti da će ispiti kod dr Vasović Vedsne u julskom ispitnom roku biti održani 02.07.2018. godine u terminima prema rasporedu za julski ispitni rok.

Dr Vidoje Milovanović

22.jun 2018

Obaveštavaju se svi studenti da će ispiti kod dr Milovanović Vidoja u julskom ispitnom roku biti održani 12.07.2018. godine u terminima prema rasporedu za julski ispitni rok.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

22.jun 2018

Rezultati kolokvijuma iz predmata Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

21.jun 2018

Rezultati ispita iz predmata Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Finansijsko računovodstvo

21.jun 2018
>

Rezultati ispita iz predmata Finansijsko računovodstvo.

Finansijski menadžment

21.jun 2018

Rezultati ispita iz predmata Finansijski menadžmen.

Analiza finansijskih izveštaja

21.jun 2018

Rezultati ispita iz predmata Analiza finansijskih izveštaja.

Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu

21.jun 2018

Rezultati testa iz Osnova bezbednosti izdravlja na radu.

Poslovno komuniciranje i Poslovno komuniciranje u turizmu

21.jun 2018

Upis ocena iz navedenog predmeta biće održan u sredu 27.06.2018. godine, u slušaonici broj 205 i to po sledećem rasporedu:.

  • 10:00 do 11:00 Srudijski programi - Računovodstvo i revizija , Multimedija
  • 11:00 do 11:45 Srudijski programi - Menadžment
  • 11:45 do 12:4 5 Srudijski programi - Turizam

Trgovinski menadžment

21.jun 2018

Rezultati iz predmeta Trgovinski menadžment.

Menadžment kvaliteta u turizmu

21.jun 2018

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu.

Aplikativni Softver

21.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Aplikativni Softver.

Osnove Računovodstva

21.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Osnove Računovodstva.

Menadžment inovacija

20.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment inovacija po studijskim programima:

Tretmani otpadnih voda

20.jun 2018

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda.

Prikaži vesti