Novosti

Samovrednovanje rada Škole

Obaveštenje za sve studente. Počev od petka 29. maja 2015. godine vršiće se vednovanje rada škole po grupama koje se nalaze u prilogu. Svi studenti su obavezni da prisustvuju samovrednovanju.

Raspored grupa po smerovima:

Raspored ispita - Jun 2015

Raspored ispita u junskom ispitnom roku školske 2014/2015. godine pogledaj u meniju Nastava - Raspored ispita Osnovne ili ovde.

Raspored ispta - Specijalističke studije - Jun 2015

Raspored ispita na Specijalističkim studijama u junskom ispitnom roku školske 2014/2015. godine pogledaj u meniju Nastava - Ispiti Specijalističke ili ovde.

Prijava ispita

Prijava ispita za junski ispitni rok od 25. maja 2015. godine do 29. maja 2015. godine. Uslov za prijavu ispita su izmirene sve rate za školarinu za školsku 2014/2015. godinu.

Terenska nastava smer Turizam

Foto galerija studenata treće godine studija naše Škole sa Terenske nastave, studijski program Turizam.

Terenska nastava smer Turizam

Foto galerija studenata druge godine studija naše Škole sa Terenske nastave, studijski program Turizam.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

Statika konstrukcija 2

28.maj 2015

Drugi kolokvijum iz Statike konstrukcija 2 biće održan u četvrtak 5. juna u 13 časova

Saobraćajnice

28.maj 2015

Prvi kolokvijum iz Saobraćajnica biće održan u sredu 3. juna u 9 časova.

Drugi kolokvijum iz predmeta Saobraćajnice biće održan u ponedeljak 8. juna u 12 časova.

Menadžment strategije i razvoja                              

28.maj 2015

Poeni na izradu seminarskih radova se nalaze u prilogu:

Organizacija treninga

28.maj 2015

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Organizacija treninga VŠJ Kragujevac.

Stručna praksa

27.maj 2015

Obaveštenje o praksi se nalazi u prilogu.

Poslovne finansije

27.maj 2015

Plan rada iz predmeta Poslovne finansije se nalazi u prilogu.

Osnovi računovodstva

27.maj 2015

Kolokvijum iz predmeta Osnovi računovodstva će se održati u četvrtak 28.05.2015. godine u 10 časova u slušaonici 305.

Poslovne finansije

26.maj 2015

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije VŠJ Kragujevac.

Računovodstvo

26.maj 2015

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo VŠJ Kragujevac.

Poslovne finansije

26.maj 2015

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije VŠJ Kragujevac.

Projektovanje

25.maj 2015

Potpisivanje indeksa i pregledanje elaborata iz predmeta Projektovanja kod mr Dejana Milivojevića, ponedeljak, 25. maj 2015. godine i ponedeljak, 01. jun 2015. godine, od 12-13 časova u kabinetu.

Matematika II

25.maj 2015

Rezultati prvog kolokvijuma iz Integralnog računa se nalaze u prilogu.

Engleski jezik I i Računovodstvo

25.maj 2015

Zbog terenske nastave za studente prve godine studijskog programa Turizam nastava iz predmeta Engleski jezik 1 predviđena za sredu 27.05.2015. godine će biti održana u četvrtak 28.05.2015. godine sa početkom u 11 časova u slušaonici 109. Vežbe iz predmeta Računovodstvo će biti održane od 12 do 15 časova istog dana.

Poslovne finansije

25.maj 2015

Rezultati kolokvijuma iz Analize finansijskog izveštaja se nalaze u prilogu.

Metode istraživanja i naučne komunikacije i Organizacija poslovnih sistema

25.maj 2015

Ispit iz predmeta Metode istraživanja i naučne komunikacije i Organizacija poslovnih sistema na specijalističkim studijama, održaće se u ponedeljak, 29. juna 2015. godine u 10 časova.

Engleski jezik I

25.maj 2015

Spisak studenata koji su položili popravni kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I.

Hemija 2

22.maj 2015

Zbog službene odsutnosti prof.dr Vesne Marjanović termini za predavanja i vežbe iz predmeta Hemija 2 će biti promenjeni:

  • umesto termina 26.05.2015. god. održaće se 29.05.2015. god. u 9 časova u 302
  • umesto termina 27.05.2015. god. održaće se 05.06.2015. god. u 10 časova u 312.

Građevinski materijali

22.maj 2015

Rezultati testova 1 i 2 iz predmeta Građevinski materijali, ispit april 2015. godine.

Osnove ekološkog građenja

22.maj 2015

Rezultati ispita iz predmeta Osnove ekološkog građenja.

Terenska nastava - smer Turizam

22.maj 2015

Obaveštavaju se studenti studijskog programa Turizam, prve godine studija, da će se obavezna terenska nastava iz predmeta Turizam i kultura održati u sredu, 27. maja 2015. godine. Okupljanje je u 10,00 časova ispred škole.

Računovodstvo

22.maj 2015

Obrasci za kolokvijum iz predmeta Računovodstvo, VŠJ Kragujevac.

Poslovne finansije

22.maj 2015

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije.

Stabilnost kosina i drenaža

21.maj 2015

Najnoviji nastavni materijali iz predmeta Stabilnost kosina i drenaža na građevinskom odseku.

Nastavni materijali nastavnika

Matematika 2

21.maj 2015

Zbog službene odsutnosti prof.dr Ljubice Diković termini za predavanja i vežbe iz predmeta Matematika 2, umesto termina 27. maja i 28. maja 2015. godine, biće pomereni u ponedeljak, 25. maja 2015. godine u sali 302 od 14-16 (upis predispitnih poena) i od 16-18 časova (kolokvijum iz integralnog računa).

Menadžment strategije i razvoja

20.maj 2015

Poeni koje su studenti osvojili na izradi seminarskih radova, predmet Menadžment strategije i razvoja, na studijskim programima:

Menadžment inovacija

20.maj 2015

Rezultati prvog Kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija za studijske programe:

Test - Stručna praksa

20.maj 2015

Spisak studenata koji nisu položili test iz Bezbednosti i zaštite na radu u okviru stručne prakse. Upis ocena u dnevnik stručne prakse u petak, 22. maj 2015. godine, od 10:30 do 12:00 časova i u ponedeljak, 25. maja 2015. godine, u 10:00 časova.

Ponovni Test iz Bezbednosti i zaštite na radu u okviru stručne prakse za studente svih studijskih programa, održaće se u utorak, 26. maja 2015. godine u 13 časova.

Stručna praksa

19.maj 2015

Ispit iz predmeta Stručna praksa na specijalističkim studijama studijskog programa Menadžment odrzaće se u utorak, 23. juna 2015. godine u 12 h u kabinetu 203.

Poslovne finansije

19.maj 2015

Obaveštenje o kolokvijumu iz predmeta Poslovne finansije u VŠJ Kragujevac.

Verovatnoća i statistika, Statistika

19.maj 2015

Nastava iz nastavnog predmeta Verovatnoća i statistika na studijskom programu Informacioni sistemi i iz nastavnog predmeta Statistika na studijskom programu Računovodstvo i revizija, umesto u ponedeljak, 01. juna 2015. godine (u 08:00 časova), biće održana u petak, 29. maja 2015. godine (u 09:45 časova).
Termin održavanja drugog Kolokvijuma iz nastavnih predmeta Verovatnoća i statistika i Statistika je subota, 30. maj 2015. godine (u 08:00 časova).

Industrijski menadžment

18.maj 2015

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Industrijski menadžment, održanog 16. maja 2015. godine u VŠJ Kragujevac.

Osnove ekološkog građenja

18.maj 2015

U sredu, 20. maja 2015. godine, prema ranijem dogovoru, u periodu od 16-19 časova studenti polažu parcijalno (putem kolokvijuma) ispit. Ispitna pitanja i materijale studenti su dobili na predavanjima u mesecu aprilu i na vežbama-konsultacijama. Materijali i ispitna pitanja se mogu preuzeti i sa sajta - fascikla nastavnika.

Obrada deformisanjem

18.maj 2015

Nastavni materijal iz predmeta Obrada deformisanjem kod prof. dr Predraga Drobnjaka se nalaze u prilogu.

Turističke regije sveta

17.maj 2015

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

17.maj 2015

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Kultura i turizam

16.maj 2015

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Kultura i turizam.

Radijacija i zaštita

16.maj 2015

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Radijacija i zaštita.

Poslovne finansije

16.maj 2015

Obaveštenje o kolokvijumu iz Analize finansijskog izveštaja se nalazi u prilogu.

Statika konstrukcija II

16.maj 2015

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Statika konstrukcija II.

Građevinski materijali

16.maj 2015

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Građevinski materijali.

Metalne i drvene konstrukcije i Otpornost materijala

15.maj 2015

Usmeni ispit iz predmeta Metalne i drvene konstrukcije i Otpornost materijala održaće se u ponedeljak, 18. maja 2015.godine sa početkom u 14 časova.

Poslovne finansije

15.maj 2015

Obaveštenje i materijali u vezi kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo:

Poslovne finansije

15.maj 2015

Obaveštenje o kolokvijumu se nalazi u prilogu.

Otpornost materijala

15.maj 2015

Najnoviji nastavni materijali iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Nastavni materijali nastavnika

Uvod u objektno programiranje

15.maj 2015

Popravni kolokvijum i odbrana seminarskih radova iz predmeta Uvod u objektno programiranje održaće se u petak, 22. maja 2015. godine sa početkom u 10h, sala 208.

Aplikativni softver

15.maj 2015

Popravni kolokvijum i odbrana seminarskih radova iz predmeta Aplikativni softver održaće se u petak, 22. maja 2015. godine sa početkom u 10h, sala 208.

Algoritmi i strukture podataka

15.maj 2015

Popravni kolokvijum iz predmeta Algoritmi i strukture podataka održaće se u četvrtak, 21. maja 2015. godine sa početkom u 18h, sala 208.

Engleski jezik I

15.maj 2015

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik I, za studente studijskog programa Turizam, nalaze se u prilogu.

Engleski jezik I

15.maj 2015

Obaveštavaju se studenti prve godine kojima je Engleski jezik 1 izborni predmet da će se popravni kolokvijum održati u četvrtak, 21. maja 2015. godine u sali 302 sa početkom u 13 h. Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Projektovanje

15.maj 2015

U ponedeljak, 18. maja 2015. godine iz predmeta Projektovanje kod Dejana Milivojevića održaće se samo vežbe prema rasporedu. Podsećam da je u prošli utorak održano predavanje koje sleduje u ponedeljak 18. maja 2015. godine.

Menadžment strategije i razvoja

14.maj 2015

Materijal za vežbe iz predmeta Menadžment strategije i razvoja.

Poslovne finansije

12.maj 2015

Obaveštenje u vezi kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije.

Menadžment inovacija i Menadžment investicija

11.maj 2015

Vežbe iz predmeta Menadžment inovacija i Menadžment investicija kod Nenada Milutinovića neće biti održane u utorak, 12. maja 2015. god., zbog sprečenosti predmetnog saradnika. O terminima nadoknade propuštenih časova studenti će biti naknadno obavešteni.

Alati i pribori

11.maj 2015

Predavanja iz predmeta Alati i pribori od 06. maja 2015. godine održaće se 12. maja 2015. godine u 10:00 časova, sala 205.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

08.maj 2015

Plan aktivnosti:

  • 19.05.2015 u 13 časova - odbrana seminarskih radova
  • 26.05.2015 u 13 časova - teoretski kolokvijum

* Student Ana Jovanović S 36/2014 - da se javi predmetnom nastavniku u vezi usmenog dela

Otpornost materijala

08.maj 2015

Plan nastave do kraja semestra iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Metalne i drvne konstrukcije

08.maj 2015

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Metalne i drvne konstrukcije se nalaze u prilogu

Engleski jezik I

08.maj 2015

Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika I za studente  studijskog programa Turizam (I godina) održaće se u sredu,  13.05.2015.godine, u 15.30, u slušaonici 109. Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Statika konstrukcija 2

08.maj 2015

Prvi kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija 2 biće održan u četvrtak 14. 05. 2014. sa početkom u 12 časova

Matematika 2

08.maj 2015

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Matematika II se nalaze u prilogu

Osnovi računovodstva

07.maj 2015

Nastava iz predmeta Osnovi računovodstva na studijskom programu Računovodstvo i revizija neće biti održana u petak 08.05.2015. godine. Termin nadoknade će biti objavljen nakon dogovora sa studentima.

Računovodstvo

04.maj 2015

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo se nalaze u prilogu.

Saobraćajnice

07.maj 2015

U petak 8. 5. 2015. godine neće biti održana predavanja iz premeta Saobraćajnice. Termin nadoknade ovih predavanja biće određen u dogovoru sa studentima.

Mehanika tla i fundiranje

07.maj 2015

Usmeni deo ispita iz Mehanike tla I fundiranja održaće se u petak 08.05.2015 sa početkom u 11 časova

Otpornost materijala

05.maj 2015

Plan nastave do kraja semestra iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Test - Stručna praksa

05.maj 2015

Polaganje testa iz Bezbednosti i zaštite na radu u okviru stručne prakse, održaće se u ponedeljak, 11. maja 2015. godine u 10 časova, za studente studijskih programa Turizam, Računovodstvo i revizija i Menadžement.

Test - Stručna praksa

05.maj 2015

Polaganje testa iz Bezbednosti i zaštite na radu u okviru stručne prakse, održaće se u utorak, 12. maja 2015. godine u 13 časova, za studente studijskih programa Građevinsko inženjerstvo, Mašinstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine i Informacione tehnologije.

Menađžment kvaliteta

05.maj 2015

Studenti koji nisu završili sa vežbama iz predmeta Menađžment kvaliteta treba da dostave urađen seminarski rad (13-zadataka) poslovnom sekretaru Mariji Jezdović, najkasnije do petka (15. maja 2015. godine). Studenti koji do tada ne dostave rad, neće moći kasnije braniti vežbe.

Turističke regije sveta

04.maj 2015

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta.

Engleski jezik I i II

04.maj 2015

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 nalaze se u prilogu. Upis ocena i usmeni deo ispita održaće se u sredu, 6. maja 2015. godine, u kabinetu 316 u 12.30 h.

Elektronsko poslovanje

30.april 2015

Obaveštenje o kolokvijumu iz predmeta Elektronsko poslovanje.

Aplikativni softver

29.april 2015

Rezultati ispita predmeta Aplikativni softver.

Industrijski menadžment

29.april 2015

Kolokvijum iz predmeta Industrijski menadžment biće održan 14. april 2015. godine u 11 časova.

Organizacija poslovnih sistema

29.april 2015

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija poslovnih sistema.

Ruski jezik I i II

29.april 2015

Ispit iz predmeta Ruski jezik 1 i Ruski jezik 2, kod prof. dr Svetlane Terzić u aprilskom ispitnom roku školske 2014/15 godine, održaće se kako je i planirano u četvrtak, 30. aprila 2015. godine, ali sa početkom u 10:00 časova, u učionici 304.

Računovodstvo

29.april 2015

Obaveštenje i materijali u vezi polaganja kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo:

Slobodan Petrović

28.april 2015

Zbog službenog odsustva predmetnog nastavnika nastava kod Slobodana Petrovića se neće održati 29.aprila 2015.godine . Ispit koji je po rasporedu 29.aprila 2015. godine, pomera se za 06.maj 2015. godine, a termini ostaju isti.

Matematika I

28.april 2015

Ispit iz predmeta Matematika I umesto u slušaonici 302 biće održan u slušaonici 207 u istom terminu.

Obrada rezanjem

28.april 2015

Rezultati ispita i obaveštenje o seminarskom se nalazi u prilogu.

Otpornost materijala

27.april 2015

Najnoviji nastavni materijali iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Nastavni materijali nastavnika

Osnove ekološkog građenja

27.april 2015

Dodatni separati za pripremanje ispita prema ispitnim pitanjima su u fascikli predmeta. Materijal će i u buduće biti redovno ažuriran.

Nastavni materijali nastavnika

Engleski jezik I

27.april 2015

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik I se nalaze u prilogu

Prikaži vesti