Novosti

Erazmus+

29. novembar 2021

Evropska komisija je objavila novi Erazmus+ Opšti poziv za podnošenje predloga projekata za 2022. godinu, sa detaljno opisanim svim vrstama projekata i rokovima za sve pojedinačne komponente programa. Za više informacija o samom pozivu, kao i o događajima koji će se organizovati u okviru Erazmus+ info dana, posetite sledeći link: Aktuelni poziv – Erasmus+ Srbija

Uverenje o izjednačavanju zvanja

Studenti koji su stekli više obrazovanje u pogledu prava koja iz njega proizilaze izjednačeni su sa stručnim nazivom koji se stiče po Zakonu o visokom obrazovanju, obima 180 ESPB bodova, prvog stepena visokog obrazovanja. Zahtev za izdavanje Uverenja može se podneti u Studentskoj službi Odseka Užice.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Master studije|Sačuvaj podešavanje

Engleski jezik 2

03. decembar 2021

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 za studente studijskog programa Turizam održaće se u sredu, 08.12.2021. godine, u slušaonici 304.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks. Nošenje maske je obavezno.

Osnove farmakologije i farmakoterapije

01. decembar 2021

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije.

Engleski jezik 2

29. novembar 2021

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 - izborni predmet održaće se prema sledećem rasporedu:

  • 06.12.2021. godine u 9:00 (slušaonica 302) - Menadžment i preduzetništvo, Zdravstvena nega, Mašinstvo
  • 06.12.2021. godine u 10:00 h (slušaonica 302) - Informacione tehnologije, Unutrašnja arhitektura, Tehnološko inženjerstvo i Računovodstvo i revizija
Na kolokvijum obavezno poneti indeks i masku.

Mehanika i građevinska mehanika

29. novembar 2021

Potrebno je do 14. decembra 2021. godine predati uraden drugi grafički rad iz predmeta Mehanika i građevinska mehanika, slanjem na e-mail.

Menadžment kvaliteta

29. novembar 2021

Polaganje prvog kolokvijuma(К1) iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta održaće se u utorak, 7. decembra 2021. godine sa početkom u 12 časova, učionica 110.

Predmet Stambene zgrade, master studije

29. novembar 2021

Dana 09.12. održaće se posebno predavanje posvećeno urbanističko-projektantskoj realizaciji projekata stambenog kompleksa višeporodičnog stanovanja na primeru stambenog kompleksa Rasadnik u Lazarevcu.
Pored toga studenti će dobiti podloge za semestralni zadatak kao i informacije o dodatnoj literaturi. Planirano je da tada budu pripremljena i ispitna pitanja. Potrebno je da svi studenti koji su u mogućnosti prisustvuju. Moj mail za korespodenciju je milivojevic.dejan3@gmail.com.

S poštovanjem profesor Dejan Milivojević.

Fiskalni sistemi

24. novembar 2021

Vežbe iz predmeta Fiskalni sistemi će održati u petak, 3. decembra 2021. godine sa početkom u 11 časova, kao i u subotu, 4. decembra 2021. godine od 9 časova (vežbe i kolokvijum).

Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija

22. novembar 2021

Počev od 22.11.2021. godine vežbe iz nastavnih predmeta Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija biće realizovane prema važećem rasporedu časova. Nadoknada časova vežbi biće planirana u narednom periodu.

Pedijatrija sa zdravstvenom negom

18. novembar 2021

Vežbe iz nastavnog predmeta Pedijatrija sa zdravtsvenom negom ubuduće će se održavati utorkom od 15 časova u amfiteatru 317.

Konsultacije, dr Ivana Bojović

18. novembar 2021

Konsultacije kod dr Ivane Bojović naredne nedelje neće biti održane u redovnom terminu, već u ponedeljak, 22. novembra 2021.godine od 12 do 14h.

Master rad

18. novembar 2021

Apstrakt i Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada Danice Ivanović sa temom "Sakupljanje, transport, tretman i dalje postupanje sa opasnim otpadom (pb šljaka i istrošeni akumulatori)" na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu, mentor dr Ljiljana Trumbulović.

Mehanika

17. novembar 2021

Vežbe iz predmeta Mehanika će biti održane u utorak, 23.11.2021. godine u učionici 110, od 12:00h.

Odbrana završnog rada

17. novembar 2021

Odbrana završnog rada studenta studijskog program Turizam Željka Planinčića TT 57/15 sa temom "Nautika i nautički turizam Republike Srbije" kod mentora dr Radmile Novaković-Kostić, održaće se u četvrtak 18.11. 2021. godine sa početkom u 10:00h u sali 301.

Mehanika i građevinska mehanika

15. novembar 2021

Rezultati prvog grafičkog rada iz nastavnog predmeta Mehanika i građevinska mehanika.

Odbrana završnog rada

15. novembar 2021

Rezime završnog rada studenta turizma Ivana Đurića TT 44/17. Odbrana završnog rada zakazana je za četvrtak, 18.11.2021. godine u 10:00, učionica 301.

Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija

08. novembar 2021

Zbog bolesti nastavnika, vežbe iz nastavnih predmeta Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija, u nedelji od 8.11.-12.11. neće biti održane u prostorijama Akademije. Sav materijal sa predavanja i vežbi je postavljen na platformi Mudl.

Zgradarstvo

08. novembar 2021

U utorak 09. novembra 2021. godine otkazuju se konsultacije iz predmeta Zgradarstvo, predmetni nastavnik dr Dejan Milivojević .

Menadžment kvaliteta

08. novembar 2021

Obaveštavaju se studenti da će predaja prvog seminarskog rada iz predmeta Menadžment kvaliteta biti u ponedeljak, 22. novembra u 13 časova, u kabinetu 110.

Odbrana završnih radova

05. novembar 2021

Odbrana završnih radova studenata studijskog programa Turizam Gordane Ilić TT 13/18 sa temom "Turističke vrednosti Madrida", Bojana Stanišića TT 32/17 sa temom "Skijanje, skijališta i ski centri Republike Srbije", Katarina Protić TT 28/18 sa temom završnog rada '' Turističke vrednosti Istanbula''.kod mentora profesorke dr Radmile Novaković-Kostić, je zakazana za utorak 09.11.2021. godine sa početkom u 10:00 u učionici 301.

Vežbe, Zdravstvena nega

03. novembar 2021

U skladu sa epidemiološkom situacijom i mogućnostima realizovanja, vežbe iz kliničkih predmeta na studijskom programu Zdravstvena nega su obavezne i održavaju se po rasporedu u prostorijama Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija. Studenti su obavezni da prisustvuju vežbama, a zbog sprečenosti i mogućeg odsustva, dogovoriti se sa saradnikom koji drži praktičnu nastavu.

Šef katedre za medicinske nauke, spec dr Željko Karganović

Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija

03. novembar 2021

Vežbe iz nastavnih predmeta Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrija neće se održati u sredu, 3. novembra 2021. godine zbog bolesti predmetnog nastavnika. Vežbe će biti održane preko Zoom platforme u dogovoru sa predmetnim profesorom. Kolokvijum zakazan za 10. novembar 2021. godine, održaće se u drugom terminu, koji će biti naknadno objavljen.

Master rad

03. novembar 2021

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu sledećeg kandidata:

Mehanika i građevinska mehanika

01. novembar 2021

Potrebno je urađen Prvi grafički rad poslati na mejl predmetnom nastavniku do 09.11.2021. godine.

Predavanja, dr Zorica Sagić

29. oktobar 2021

Predavanja iz nastavnog predmeta Menadžment u turizmu održaće se u ponedeljak, 1.11.2021. godine sa početkom u 11h. Predavanja iz nastavnih predmeta Upravljanje projektima i Marketing menadžment turističke destinacije održaće se u ponedeljak, 1.11.2021. godine sa početkom u 14h

Engleski jezik 2

27. oktobar 2021

U četvrtak, 28.10.2021. godine, vežbe iz predmeta Engleski jezik 2 za studente studijskog programa Turizam održaće se u školi, od 9:30 do 11:00 h, u slušaonici 110. Studenti su u obavezi da se prijave na Mudl platformu koristeći podatke dobijene u tekstu poziva za prisustvo predavanjima. Na platformu je postavljeno detaljno obaveštenje o predispitnim i ispitnim obavezama u okviru ovog predmeta.

Odbrana Završnog rada

25. oktobar 2021

Rezime završnog rada studenta turizma Nevene Zrnjević TT 22/17. Odbrana završnog rada je zakazana za četvrtak, 28.10.2021. godine u 10:00.

Nastava, dr Zorica Sagić

25. oktobar 2021

Sva nastava kod profesorke Zorice Sagić predviđene za danas 25. oktobar 2021. godine odnosno predavanja/vežbe iz nastavnih predmeta Upravljanje projektima, Menadžment u turzimu i Marketing menadžment turističke destinacije otkazana su iz zdravstvenih razloga. O narednom terminu održavanja istih studenti će biti obavešteni.

Privredno pravo, Pravni aspekti zdravstvene nege

22. oktobar 2021

Potrebno je da studenti koji u ovom semestru slušaju nastavne predmete Privredno pravo i Pravni aspekti zdravstvene nege dostave svoje e-mail adrese predmetnom nastavniku dr Milici Župljanić na sledeći e-mail

Konsultativna nastava, dr Dejan Milivojević

22. oktobar 2021

Poštovane kolege, studenti studijskog programa Unutrašnja arhitektura (3 semestar) zakazana konsultativna nastava za ponedeljak u 13:00 časova otkazuje se usled nepredviđenih okolnosti. Molim da uvažite moje izvinjenje, nadoknadićemo u najkraćem roku, dr Dejan Milivojević.

Upravljanje projektima i Marketing menadžment turističke destinacije

22. oktobar 2021

Vežbe iz nastavnih predmeta Upravljanje projektima i Marketing menadžment turističke destinacije na master studijama neće biti održane u petak, 22.10.2021. godine, već u ponedeljak 25.10.2021. godine, u terminu od 14h.

Organizacija građenja i građjevinska mehanizacija

21. oktobar 2021

Obaveštavaju se studenti 5 semestra OSS Građevinsko inženjersvo da se predavanja 21.10.2021. godine u 15 časova iz predmeta Organizacija građenja i građjevinska mehanizacija neće održati zbog sprečenosti nastavnika.

Nastavni materijali, dr Dejan Milivojević

19. oktobar 2021

Nastavni materijali, predavanja, vežbe i drugo iz nastavnih predmeta Zgradarstvo, Osnove projektovanja, Završni radovi, Instalacije u zgradama, Instalacije vodovoda i kanalizacije i Stambene zgrade dostupni su na sajtu škole u fasciklama nastavnih materijala na stranici profesora Dejana Milivojevića.

Upravljanje projektima

19. oktobar 2021

Vežbe iz nastavnog predmeta Upravljanje projektima na master studijama neće biti održane u petak, 22.10.2021. godine, već u ponedeljak 25.10.2021. godine u terminu od 13h do 15h.

Stručna praksa, Master PEiM (Turizam)

16. oktobar 2021

Rok za završetak Virtuelne stručne prakse koja se realizuje u okviru DIMPS projekta je 01.11.2021. godine. Radovi moraju biti postavljeni na platformi i poslati mentorima iz privrede zaključno sa 31.10.2021. godine, do ponoći. Nakon isteka ovoga roka radovi neće biti prihvaćeni, što će značiti da studenti nisu završili ovakav vid prakse.

Mašine alatke

15. oktobar 2021

Uvodni čas iz nastavnog predmeta Mašine alatke biće održan u utorak, 19. oktobra 2021. godine sa početkom u 12 časova, učionica 110.

Nastava, mr Biljana Đuričić

15. oktobar 2021

Uvodna predavanja iz predmeta Finansijska analiza i Finansijsko računovodstvo na OSS Računovodstvo i revizija i Finansijski menadzment i Finansijska analiza poslovanja na MSS Poslovna ekonomija i mendažment neće biti održana u nastavnoj sedmici od 18. do 22. oktobra, već u nastavnoj sedmici od 25. do 29. oktobra 2021. godine.

Interna medicina sa zdravstvenom negom 1

15. oktobar 2021

Raspored studenata po grupama za vežbe iz nastavnog predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom 1.

Nastava, dr Momčilo Vasiljević

15. oktobar 2021

Sva predavanja i vežbe kod profesora Momčila Vasiljevića, koja su prema rasporedu planirana da se održe naredne sedmice, odnosno od 18. oktobra do 22. oktobra, neće biti održana u navedenom terminu. Prvi časovi predavanja i vežbi biće održani počev od ponedeljka 25.10.2021. godine, prema objavljenom rasporedu.

Zgradarstvo

14. oktobar 2021

Poštovane kolege, potrebno je da prisustvujete uvodnom predavnju koje će biti održano za studente studijskog programa Građevinsko inženjerstvo, III semestar, iz nastavnog predmeta Zgradarstvo u utorak u 9:00 časova. To predavanje nadovezuje se na uvodni čas koji smo imali.

Ispiti, dr Momčilo Vasiljević

13. oktobar 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Upravljačko računovodstvo, Specijalna računovodstva i Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Master rad

11. oktobar 2021

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu sledećeg kandidata:

Privredno pravo i Pravni aspekti zdravstvene nege

11. oktobar 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Privredno pravo i Pravni aspekti zdravstvene nege.

Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrije

11. oktobar 2021

Raspored vežbi iz nastavnih predmeta Matematika 1, Poslovna matematika i Stereometrije za sredu, 13.10.2021.godine

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

11. oktobar 2021

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika u oktobar 2 ispitnom roku šk. 2020/2021. god.

Rezime Završnih radova

08. oktobar 2021

Rezime završnih radova studenata na studijskom programu Turizam kod mentora dr Radmile Novaković-Kostić i dr Slobodanke Stankov. Odbrana završnih radova je zakazana za ponedeljak, 11.10.2021. godine u učionici 304, od 11:00 časova.

Ispiti, dr Vesna Marjanović

08. oktobar 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Termodinamika i Hemija:

Prikaži vesti