Novosti

Međunarodni forum o saradnji "Zlatibor 2018"

16. novembar 2018

Profesori i studenti Visoke škole strukovnih studija prisustvuju četvrtom Međunarodnom forumu o saradnji „Zlatibor 2018“ koji se održava 15. i 16. novembra 2018. godine u hotelu Tornik na Zlatiboru. Najvažnije teme ovog međunarodnog skupa su javno privatno partnerstvo (JPP), institucionalna podrška sektoru MMSP, klastersko povezivanje, lokalni i regionalni razvoj.

Izveštaj za izbor u zvanje profesora strukovnih studija

03. novembar 2018

Izveštaj br. 2788 od 03.11.2018. godine za izbor u zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Biološke nauke, sa punim radnim vremenom, nalazi se na uvid javnosti u biblioteci Škole u trajanju od 15 dana.
Kandidati imaju pravo prigovora na Izveštaj u roku od 15 dana od dana isticanja obaveštenja na sajtu Škole, da je Izveštaj dostupan na uvid javnosti.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

Preduzetništvo

16. novembar 2018

Prvi kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo biće održan u utorak, 27.11.2018. god. u amfiteatru 109, po sledećem rasporedu:

 • 11:00 časova - studijski programi Menadžment i Računovodstvo i revizija
 • 12:00 časova - studijski program Turizam
Za kolokvijum je potrebno spremiti materiju zaključno sa poglavljem 3.2 Prilika (šansa) (uključujući i ovo poglavlje), odnosno prvih 93 slajda sa prezentacije Preduzetništvo 1, koja se može pronaći na stranici predmetnog nastavnika na sajtu Škole.

Računarske mreže

15. novembar 2018

Vežbe iz predmeta Računarske mreže održaće se u ponedeljak, 19.11.2018. godine u 13h umesto u redovnom terminu u utorak, 20.11.2018. god. u 11h.

Pr. informacioni sistemi, Rač. integrisana proizvodnja, Transportni sistemi

15. novembar 2018

Predmetni nastavnik prof. Dejan Vidojević će nastavu iz predmeta Proizvodni informacioni sistemi, Računarom integrisana proizvodnja i Transportni sistemi držati mentorski. Konsultacije će biti organizovane krajem svakog meseca u zimskom semestru. Prve konsultacije održaće se 23.11.2018.god. u 13h u kabinetu 317.

Veštačka inteligencija

15. novembar 2018

 • Predavanje iz predmeta Veštačka inteligencija kod dr Milovana Milivojevića, održaće se u petak, 23.11.2018. god. u 15:00h, sala 208.
 • Nakon bloka predavanja biće realizovan Kolokvijum 1.
  Prema dogovoru sa konsulatacija koje su održane 09.11.2018. godine, Tematika i gradivo za Kolokvijum 1, vezano je istoriju Vestacke inteligencije (AI). Materijal za učenje je Poglavlje 1. iz udžbenika Veštačka inteligencija, savremeni pristup. Poglavlje u *.pdf formatu se nalazi na sajtu skole u folder-u //nastavnici/milovan milivojevic/vestacka inteligencija. Pitanja za Kolokvijum 1 se nalaze u fajlu: Pitanja za kolokvijum A 2013... (ukupno 69 pitanja).
 • Po dogovoru sa konsultacija održanih 09.11.2018. godine, potrebno je da kandidati / studenti pripreme realne podatke iz odabrane oblasti ( u *.xlsx ili *.csv formatu) (podaci će služiti kao platforma za primenu AI heuristika)

Mikrobiologija

15. novembar 2018

Kolokvijum iz predmeta Mikrobiologija za studente studijskog programa zdravstvene nega i tehnološko inženjerstvo održaće se 26.11.2018. godine u 7:30h, učionica 302/III.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

14. novembar 2018

Dodatna predavanja iz nastavnog predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom održaće se u ponedeljak, 19.11.2018. godine od 16:00h do 18:00.

Proizvodno informacioni sistemi

12. novembar 2018

Vežbe iz predmeta Proizvodno informacioni sistemi na specijalističkim studijama će se održati u sredu, 14. novembra 2018. godine u 15h, umesto kako je ranije bilo planirano u četvrtak, 15. novembra 2018. godine od 10h.

Osnove farmakologije i farmakoterapije

09. novembar 2018

Naredno predavanje iz predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije pomereno je za utorak, 13.11.2018. godine u 16h (učionica br. 304).

Ekonomika biznisa

09. novembar 2018

Obaveštavaju se studenti prve godine turizma da će vežbe iz predmeta Ekonomika biznisa umesto u ponedeljak 12.novembra 2018.godine biti održane u četvrtak 15. novembra 2018.godine u terminu od 13h-14:45h.

Finansijski menadžment

08. novembar 2018

Predavanja iz predmeta Finansijski menadžment planirana za utorak, 13.11.2018. godine od 11-13 časova neće biti održana zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Termin nadoknade ce biti blagovremeno objavljen.

Nacionalna turistička geografija

08. novembar 2018

Vežbe iz predmeta Nacionalna turistička geografija planirana za utorak, 13.11.2018. godine od 09-11 časova neće biti održana zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Termin nadoknade ce biti blagovremeno objavljen.

Agencijsko poslovanje

08. novembar 2018

Predavanja iz predmeta Agencijsko poslovanje planirana za utorak, 13.11.2018. godine od 11-13 časova neće biti održana zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Termin nadoknade je četvrtak 15.11.2018. od 13 do 15 časova u slušaonici 305.

Bezbednost na radu

08. novembar 2018

Realizacija praktičnih vežbi iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu održaće se 09. 11. 2018. od 9h u Valjaonici bakra Sevojno. Detaljno obaveštenje na linku ispod.

Uvod u turizam

07. novembar 2018

U utorak 13.11.2018. godine predavanja iz predmeta "Uvod u turizam" umesto u terminu 09,00-10,45 biće realizovana u terminu 15,00-16,45 dok će vežbe biti održane istog dana sa početkom u 17,00.

Nacionalna turistička geografija

07. novembar 2018

Obaveštavaju se studenti druge godine turizma da će prvi kolokvijum iz predmeta Nacionalna turistička geografija biti u četvrtak 15.11.18. U amfiteatru 109, od 11,00 - 13,00.

Anatomija - Zdravstvena nega

07. novembar 2018

Nadoknada vežbi iz Anatomije - Nervni sistem ,za sve grupe, će se održati u petak 9.11. sa početkom u 11h u ZC Užice sala TS2. Vežbe iz predmeta Zdravstvena nega I, II, IV, V grupa petak 9.11. 13-14:30h ;III i VI grupa ostaju po rasporedu za četvrtak.

Aplikativni softver

06. novembar 2018

Novi raspored grupa za vežbe iz nastavnog predmeta Aplikativni softver.

Proizvodni informacioni sistemi

06. novembar 2018

Vežbe iz predmeta Proizvodni informacioni sistemi planirane za sredu 07.12.2018.godine pomeraju se za četvrtak 08.11.2018. godine u terminu 16:00-17:45h.

Metode istraživanja i naučne komunikacije

06. novembar 2018

Obaveštavaju se studenti da predavanja i vežbe iz predmeta Metode istraživanja i naučne komunikacije, kod prof. dr Vesne Vasović, neće biti održana u četvrtak, 08. novembra 2018. god. zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.
Časovi predavanja i vežbi će se redovno održavati od četvrtka, 15. novembra 2018. god., prema utvrđenom rasporedu, a termin nadoknade propuštenih časova će biti naknadno određen.

Poslovna matematika

06. novembar 2018

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovna matematika, kod dr Lj.Dikovic, za studijski program Turizam.

Matematika 1

06. novembar 2018

Rezultati teorijskog dela prvog kolokvijuma iz predmeta Matematika 1, kod dr Lj.Diković:

Menadžment u turizmu

06. novembar 2018

Vežbe iz predmeta Menadžment u turizmu kod Nenada Milutinovića, počeće sa održavanjem u utorak, 06. novembra 2018. godine, u 15:00 časova, amfiteatar 317.

Računovodtsvo malih i srednjih preduzeća

05. novembar 2018

Prvo predavanje na specijalističkim strukovnim studijama Računovodstvo i revizija iz predmeta Računovodtsvo malih i srednjih preduzeća kod prof. dr Momčila Vasiljevića održaće se u subotu, 10. novembra 2018. godine sa početkom u 9h, učionica 110.

Higijena i medicina rada

05. novembar 2018

Prvo predavanje na Master strukovnim studijama Bezbednost i zdravlje na radu za studente trećeg semestra iz predmeta Higijena i medicina rada kod prof. dr Petra Bulata održaće se u subotu, 17. novembra 2018. godine sa početkom u 11h, učionica 110.

Proizvodni informacioni sistemi, Računarom integrisana proizvodnja

05. novembar 2018

Proizvodni informacioni sistemi, Računarom integrisana proizvodnja: Predavanja predviđena za ponedeljak 05.11.2018. godine neće se održati, nastava će biti mentorska, konsultacije će biti organizovane krajem meseca, termin će kasnije biti objavljen.

Web dizajn

02. novembar 2018

Obaveštenje u vezi vežbi iz predmeta Web dizajn:

 • grupe Mašinstvo i Menadžment - vežbe planirane za 07.11.2018. godine u 9h neće se održati u tom terminu, nadoknada će biti organizovana u petak 09.11.2018. godine u 11h.
 • grupa Informacione tehnologije - vežbe planirane za 07.11.2018. godine u 11h neće se održati u tom terminu, nadoknada će biti organizovana u petak 09.11.2018. godine u 9h.

Računarske mreže

02. novembar 2018

Vežbe iz nastavnog predmeta Računarske mreže, grupe Informacioni sistemi-V semestar i Muptimedija i digitalna televizija - III semestar planirane za 06.11.2018. godine u 11h neće se održati u tom terminu. Nadohnada će biti organizovana u dogovoru sa studentima.

Baze podataka

02. novembar 2018

Novi raspored grupa za vežbe iz nastavnog predmeta Baze podataka.

Osnove farmakologje i farmakoterapije

02. novembar 2018

Spisak studenata koji su položili kolokvijum iz predmeta Osnove farmakologje i farmakoterapije.

Bezbednost na radu

01. novembar 2018

Spisak studenata za praktične vežbe iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu.

Tehnike vizuelne przentacije 1

01.novembar 2018

Kolokvijum iz predmeta Tehnike vizuelne prezentacije 1 za studente prve godine studijskog programa Unutrašnja arhitektura kod dr Ivane Ćirović biće održan u utorak 06.11.2018. godine u terminu od 11:00-13:00 časova.

Menadžment kvaliteta u turizmu

01.novembar 2018

Predavanja iz predmeta Menadžment kvaliteta u turizmu planirana po rasporedu za četvrtak, 01.11.2018.godine, neće se održati zbog sprečenosti nastavnika. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

Stereometrija

30. oktobar 2018

Prvi kolokvijum iz predmeta Stereometrija kod dr Lj.Diković biće održan u sledećim terminima:

 • 6.11.2018. godine od 15h u sali 205 (Teorijski deo)
 • 6.11.2018. godine od 16h u sali 205 (Računski deo)
 • 27.11.2018. godine od 15h u sali 205 odbrana prvog seminarskog rada

Matematika 1

30. oktobar 2018

Prvi kolokvijum iz predmeta Matematika1 kod dr Lj.Diković biće održan u sledećim terminima:

 • 5.11.2018. /TEORIJSKI DEO/ od 11-12h u sali 302 za stud.program IT+MA
 • 5.11.2018. /TEORIJSKI DEO/ od 12-13h u sali 302 za stud.program TH+GR
 • 19.11.2018. /RAČUNSKI DEO/ od 11-12h u sali 302 za stud.program IT+MA
 • 19.11.2018. /RAČUNSKI DEO/ od 12-13h u sali 302 za stud.program TH+GR

Poslovna matematika

30. oktobar 2018

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovna matematika kod dr Lj.Diković biće održan u sledećim terminima:

 • 5.11.2018. godine od 15h u sali 302 za stud.program Turizama
 • 19.11.2018. godine od 15h u sali 302 za stud.program Računovodstvo i revizija, Menadžment

Ekonomika biznisa

29. oktobar 2018

Predlog tema za seminarske radove iz nastavnog predmeta Ekonomika biznisa.

Uvod u turizam

29. oktobar 2018

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića postavljeni su novi materijali za vežbe iz predmeta Uvod u turizam.

Hemija 1

26. oktobar 2018

Predavanja i vežbe iz predmeta Hemija 1 kod dr Vesne Marjanović za smer TH umesto dana 30. 10. 2018. godine biće održana dana 07. 11. 2018. godine u sali 109 u terminu od 11-13h i u učionici 304 u terminu 15-17h.

Aplikativni softver

26. oktobar 2018

Raspored grupa za vežbe iz nastavnog predmeta Aplikativni softver.

Objektno orijentisano programiranje, Softverski alati

20. oktobar 2018

U prilogu se nalaze grupe za vežbe iz nastavnog predmeta Objektno orijentisano programiranje. Vežbe iz predmeta Objektno orijentisano programiranje počinju u utorak, 23. oktobra 2018. godine, a iz predmeta Softverski alati u petak, 26. oktobra 2018. godine.

Uvod u turizam

19. oktobar 2018

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića može da se preuzme spisak tema za seminarske radove iz predmeta Uvod u turizam.

Fiziologija sa osnovama anatomije

15. oktobar 2018

Materijali iz nastanog predmeta Fiziologija sa osnovama anatomije se nalaze na stranici predmetnog nastavnika dr Milene Aćimović. Ispod se nalazi link za tu stranicu.

Predmet - Zdravstvena nega

14. oktobar 2018

Raspored studenata po grupama za praktičnu nastavu iz predmeta Zdravstvena nega. Praktična nastava se održava četvrtkom i petkom po rasporedu koji je dat u prilogu.

Osnove farmakologije i farmakoterapije

14. oktobar 2018

Materijali iz nastanog predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije se nalaze na stranici predmetnog nastavnika Ivane Milićević. Ispod se nalazi link za tu stranicu.

Finansijski menadžment

14.oktobar 2018

Predavanja iz predmeta Finansijski menadžment planirana za utorak, 16.10.2018. godine od 11-13 časova neće biti održana zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Termin nadoknade ce biti blagovremeno objavljen.

Prikaži vesti