Novosti

Ispitni rok - Jun 2017

25.maj 2017

Preliminarni raspored ispita za ispitni rok Jun 2017, za osnovne i specijalisticke strukovne studije:

Junski ispitni rok traje od 05–30. juna 2017. god.

Konačni raspored ispita biće objavljen do utorka, 30. maja 2017. godine.

Studentska Anketa

25.maj 2017

Škola, kao i svake godine, organizuje obaveznu Anketu za sve studente naše Škole "Studentsko vrednovanje kvaliteta pedagoškog rada nastavnika, kvaliteta studijskih programa i kvaliteta rada VPTŠ Užice". Raspored održavanja Ankete po studijskim programima:

Početak Ankete sreda, 31. maja 2017. godine, kabinet 308. Iskoristite Vaše pravo da učestvujete u ocenjivanju rada naše Škole. Anketa je obavezna za sve studente.

Pripremna nastava - Raspored predavanja

20.maj 2017

Predavanja u okviru pripremne nastave za upis u prvu godinu strukovnih studija, održaće se u subotu, 27.05.2017. godine. U subotu, 03.06.2017. godine, neće biti predavanja.
Preostali dani za održavanje predavanja iz pripremne nastave su 10., 17. i 24.06.2017. godine, po ranije utvrđenom rasporedu.

Stručna praksa Namenska proizvodnja "Prvi partizan"

23.maj 2017

Poseta rukovodstva Škole preduzeću "Prvi partizan" A.D. gde naši studenti obavljaju stručnu praksu.

Takmičenje u besedništvu u čast Desanke Maksimović

23.maj 2017

Takmičenje u besedništvu u čast Desanke Maksimović održano je 16. maja 2017. godine u OS "Aleksa Dejovic" u Sevojnu. Jelena Marić, studentkinja II godine studijskog programa Menadžment u našoj Školi osvojila je drugo mesto.

Prijava ispita - Junski ispitni rok

17.maj 2017

Prijava ispita za Junski ispitni rok od 22. - 26. maja 2017. godine. Uslov za prijavu ispita su izmirene sve rate za školarinu za školsku 2016/2017. godinu.

Okrugli sto "Energetska efikasnost u zgradarstvu..."

11.maj 2017

Škola vas poziva da uzmete učešće u radu Okruglog stola "Energetska efikasnost u zgradarstvu i obnovlјivi izvori energije". Okrugli sto će se održati u ponedelјak, 29. maja 2017. godine sa početkom u 13:00 u sali 109, Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija u Užicu, Trg Sv. Save 34.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

Menadžment inovacija

25.maj 2017

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija po studijskim programima:

Poslovne finansije

25.maj 2017

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije.

Osnove računovodstva

25.maj 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnove računovodstva.

Analiza finansijskih izveštaja

25.maj 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

24.maj 2017

Drugi kolokvijum iz predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju održaće se u ponedeljak, 29. maja 2017. godine u 15h u amfiteatru 317.

Računovodstvo

23.maj 2017

Upis predispitnih poena iz predmeta Računovodstvo, za studijski program Menadžment, obaviće se u utorak, 30. maja 2017. godine, od 12 sati, u sali 305. Spisak predispitnih poena će biti naknadno objavljen na oglasnoj tabli Škole.

Verovatnoća i statistika / Statistika

23.maj 2017

Drugi kolokvijum iz predmeta Verovatnoća i statistika / Statistika biće održan u petak, 02. juna 2017. godine u sledećim terminima:

  • 11.30 – 13.30 časova (Informacioni sistemi)
  • 13.30 – 15.30 časova (Računovodstvo I revizija)

NU mašine i Obrada rezanjem

23.maj 2017

Prof. dr Ljubodrag Tanović održaće nastavu u subotu, 27. maja 2017. godine. Predavanja iz predmeta NU mašine počeće od 8 časova, a pregled projektnih radova iz predmeta Obrada rezanjem počeće od 10 časova, sala 205.

Multimedijalni sistemi

22.maj 2017

Predavanja iz predmeta Multimedijalni sistemi koja su po rasporedu trebala da se održe u utorak, 23. maja 2017. godine, u kabinetu 308, odlažu se za sledeći utorak, 30. maj 2017. godine u istim terminu.

Računovodstvo

22.maj 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Računovodtvo po studijskim programima:

Engleski jezik I

22.maj 2017

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I za studente studijskog programa Turizam održaće se utorak, 30.05.2017. godine u slušaonici 109 prema sledećem rasporedu:

  • I grupa (broj indeksa od 001/16 do 035/16): 09.00 - 10.00 h
  • II grupa (broj indeksa od 036/16 - 069/16): 10.15 - 11:15 h
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Engleski jezik I

22.maj 2017

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I održaće se u ponedeljak, 29.05.2017. godine u sali 302, prema sledećem rasporedu:

  • 9.00 - 10.00 - studijski programi: Računovodstvo i revizija, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Građevinsko inženjerstvo i Mašinstvo
  • 10.00 - 11.00 - studijski programi: Imformacione tehnologije, Menadžment
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Osnove računovodstva

22.maj 2017

Kolokvijum iz predmeta Osnovi računovodstva će se održati u utorak, 23. maja 2017. godine, u učionici 304, od 14 sati.
Na kolokvijum poneti: indeks, kalkulator, hemijsku i običnu olovku.

Internet tehnologije

19.maj 2017

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma iz predmeta Internet tehnologije.

Razvoj informacionih sistema u internet okruženju

19.maj 2017

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma iz predmeta Razvoj informacionih sistema u internet okruženju.

Analiza finansijskih izveštaja

19.maj 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Poslovne finansije

18.maj 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije po studijskim programima:

Poslovne finansije

18.maj 2017

Podsećamo studente da je rok za predaju i odbranu seminarskih radova, iz predmeta Poslovne finansije, 30. maj 2017. godine. Takođe, do tog datuma je potrebno popuniti i predati tabelu o promeni vrednosti ranije izabranih akcija, koja se nalazi u prilogu.

Menadžment investicija

18.maj 2017

Rezultati trećeg kolokvijuma iz predmeta Menadžment investicija.

Poslovno komuniciranјe

18.maj 2017

Test iz predmeta Poslovno komuniciranјe biće održan u utorak, 23. maja 2017. godine u slušaonici 317 i to po sledećem rasporedu:

  • smer Turizam i smer Menadžment od 15:00 časova
  • smer Informacione tehnologije i smer Računovodstvo i revizija od 16:25 časova.

Tretmani otpadnih voda

18.maj 2017

Obaveštenje studentima druge godine studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine iz predmeta Tretmani otpadnih u vezi praktične nastave nalazi u prilogu.

Osnove informatike i Multimedijalne tehnologije

18.maj 2017

Otkazuju se vežbe iz predmeta Osnove informatike i Multimedijalne tehnologije koje su po rasporedu zakazane za 18. maj 2017. godine, zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.

Digitalna i HD televizija

17.maj 2017

Vežbe iz predmeta Digitalna i HD televizija koje su po rasporedu trebale da se održe u četvrtak, 18.05.2017. u 9.30h neće se održati, zbog obaveza nastavnika. Nadohnada je u sredu 24.05.2017. god. u 11h u kabinetu 208..

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

17.maj 2017

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Marketing

16.maj 2017

Dodatni termin za odbranu referata iz predmeta Marketing, za studijske programe Menadžment, Računovodstvo i Turizam, je sreda 17.maj, od 10h do 11h, u kabinetu 317. Davanje potpisa i upis ocena je 22.maj, u 11h, u kabinetu 109. Rezultati drugog kolokvijuma po studijskim programima:

Računovodstvo

15.maj 2017

Predavanja na studijskom programu Menadžment iz nastavnog predmeta Računovodstvo održaće se u utorak, 16. maja 2017. godine od 12h. Predavanja na studijskom programu Turizam ostaju čevrtkom od 13h.

Poslovne finansije

12.maj 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovne finansije:

Računovodstvo

12.maj 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo:

Trgovinski menadžment

12.maj 2017

Kolokvijum i predavanja iz predmeta Trgovinski menadžment umesto 19.05.2017. god. održaće se 26.05.2017. god. u 13h.

Međunarodno poslovanje preduzeća

12.maj 2017

Kolokvijum i predavanja iz predmeta Međunarodno poslovanje preduzeća umesto 19.05.2017. god. održaće se 26.05.2017. god. u 12h.

Matematika II

11.maj 2017

Popravni kolokvijum I (granične vrednosti funkcije) i popravni kolokvijum II (izvodi) biće održan u ponedeljak, 22.maja 2017. godine u 11h u sali 302.
Kolokvijum III (ispitivanje funkcija pomoću izvoda) i kolokvijum IV (Integrali) biće održan u četvrtak, 25.maja 2017. godine u 11h u sali 302.

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

10.maj 2017

Popravni kolokvijum iz predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju održaće se u ponedeljak, 15. maja 2017. godine u 16h u amfiteatru 318.

Internet tehnologija

10.maj 2017

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Internet tehnologija. Popravni kolokvijum održaće se u utorak, 16. maja 2017. godine u 11:30h u kabinetu 208.

Računovodstvo

10.maj 2017

Obrasci za kolokvijum iz nastavnog predmeta Računovodstvo nalaze se u prilogu.

Informatička metodologija istraživačkog rada

09.maj 2017

Predavanja iz nastavnog predmeta Informatička metodologija istraživačkog rada na studijskim programima specijalističkih studija Informacione tehnologije i Mašinstvo, umesto kako je bilo ranije planirano 11. maja 2017. godine, održaće se 18. maja 2017. godine u istom terminu.

Računarsko upravljanje

09.maj 2017

Dodatno predavanje iz nastavnog predmeta Računarsko upravljanje na studijskim programima Informacione tehnologije i Mašinstvo održaće se 18. maja 2017. godine od 10 časova, sala 208.

Marketing

09.maj 2017

Dodatni termin za odbranu referata iz predmeta Marketing, za studijske programe Menadžment, Računovodstvo i Turizam, je 10.maj 2017. godine, od 9h do 10h, u kabinetu 317. Zadnji rok za odbranu referata je 15.maj. Potpis i upis ocena je 22.maj (samo onima koji su položili oba kolokvijuma i referat). Bez odbranjenog referata se ne može izaći na ispit.

Računovodstvo

09.maj 2017

Kolokvijum iz predmeta Računovodstvo će se održati u četvrtak, 11.05.2017. godine u amf. 109, prema sledećem rasporedu:

  • Smer Turizam - od 13 časova
  • Smer Menadžment – od 15:30 časova
Studenti moraju poneti: indeks, hemijsku i običnu olovku, lenjir, kalkulator, kao i odštampan Kontni okvir i obrasce.

Prof. dr Ljubodrag Tanović

09.maj 2017

Prof. dr Ljubodrag Tanović održaće nastavu u subotu, 13. maja 2017. godine. Predavanja iz predmeta Obrada rezanjem počeće od 8 časova, a predavanja iz predmeta NU mašine od 11 časova.

Poslovne finansije

09.maj 2017

Kolokvijum iz predmeta Poslovne finansije, za studente smerova Menadžment i Turizam, će se održati u sredu, 10. maja 2017. godine od 14 sati, u amf. 109. Studenti moraju poneti indeks, hemijsku olovku, kalkulator i dva lista papira (A4 formata).

prof. Dejan Vidojević

09.maj 2017

Nadoknada predavanja kod profesora Dejana Vidojevića će biti organizovana u ponedeljak, 15. maja 2017. godine.

Razvoja informacionih sistema u Internet okruženju

09.maj 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Razvoja informacionih sistema u internet okruženju održanog 04.05.2017. godine.

Poslovno komuniciranje

04.maj 2017

Predavanje iz predmeta Poslovno komuniciranje biće održano u utorak, 09. maja 2017. godine sa početkom u 14,15 časova (umesto od 15,00 časova) zbog apsolvenske večeri.
Vežbe zakazane za sredu 10.05.2017. godine se odlažu. Datum nadoknade vežbi biće naknadno saopšten.

Poslovne finasije

04.maj 2017

Nastavni materijal iz predmeta Poslovne finasije:

Međunarodni računovodstveni standardi

03.maj 2017

U petak, 05. maja 2017. godine održaće se nastava iz nastavnog predmeta Međunarodni računovodstveni standardi, u terminu od 16:30 do 19:30 časova, slušaonica 109.

Menadžment strategije i razvoja, Organizacija treninga i Industrijski menadžment

03.maj 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Menadžment strategije i razvoja, Organizacija treninga i Industrijski menadžment.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

03.maj 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.

Turističke regije sveta

03.maj 2017

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Turističke regije sveta.

Menadžment inovacija

28.april 2017

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment inovacija po studijskim programima:

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

28.april 2017

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju.

Engleski jezik I

28.april 2017

Spisak studenata koji su položili popravni kolkvijum iz predmeta Engleski jezik I (izborni predmet) nalazi se u prilogu.

Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju

28.april 2017

Popravni kolokvijum iz predmeta Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju održaće se u četvrtak, 04. maja 2017. godine u 14h, u amfiteatru 318.

Obrada rezanjem, NU mašine

27.april 2017

Prof. dr Ljubodrag Tanovića održaće nastavu u petak, 28. aprila 2017. godine. Predavanja iz predmeta Obrada rezanjem počeće od 8 časova, a predavanja iz predmeta NU mašine od 12 časova.

Poslovne finansije

25.april 2017

Zbog neradnih dana, vežbe iz predmeta Poslovne finansije za studente smera Menadžment, naredne nedelje će se održati u sredu 03. maja 2017. godine, u sali 207 od 17h.

Engleski jezik I

25.april 2017

Spisak studenata studijskog programa Turizam koji su položili popravni kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I nalazi se u prilogu.

Otpornost materijala

25.april 2017

Treći grafički rad iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku nalazi se u prilogu.

Alati grafičkog dizajna

25.april 2017

Test iz predmeta Alati grafičkog dizajna nalazi se u prilogu.

Prikaži vesti